2009. szeptember 17., csütörtök

oda és vissza, le és fel


Rúpa gószvámí játékos, szépséges versei között már találtunk oda és vissza is olvashatót. A most következő vers félsoronként oda-vissza is olvasható (rā-sā-va-hā visszafelé: hā-va-sā-rā). S ha a sorok azonos pozícióban lévő szótagjait lefelé majd felfelé is olvashatjuk. Az első szótagok lefelé olvasva: rā sā ba hā, majd felfelé: hā va sā rā. A harmadik sor első szótagja bontja meg kissé a vers e szimmetriáját, ott a va szótag helyett ott ba szótag áll, de vegyük figyelembe, hogy a két hang képzése nagyon közel áll egymáshoz, és emiatt a ba sokszor átveszi a va helyét.

rāsāvahā hāvasārā
sā lalāsa salālasā |
balāramā māralāva-
hāsamādadamāsahā ||

rāsa-āvahā – a rásza táncot elősegítő; hāva-sārā – a kacérság erejű; sā – ő; lalāsa – megjelent, táncolt, tündökölt; sa-lālasā – sóvárgással; bala-āramā – erős örömű; māra-lāva-hāsa – szerelmet (vagy: halált) megsemmisítő mosolyú; māda – mámoros; dama-āsahā – az önfegyelmet elviselni képtelen

A rásza táncot létrehozó (Istenség), vággyal telve táncolt, s a pásztorlánykák kacér pillantásai éltették.
Ebből az erőből meríti örömét ő, kinek mosolya megszégyeníti a szerelemistent, ki mámoros és zabolátlan.

Az āvahā szó valamit elősegítőt jelent, ugyanakkor az avahā igei gyök jelentése elhagy, így a rāsāvahā arra utal, kinek a vágya létrehozza, elősegíti a rásza táncot, ám ugyanakkor az avahā szógyöknek a szövegbe komponálása arra is utal, hogy később elhagyja azt. Baladév Vidjábhúsan szerint a vers Krsnáról, mint a rásza-tánc istenségéről (
devatā) szól, ezért a versben használt nőnemű alak (a devatā szó nyelvtanilag nőnemű). A hāva szó a fejőslánykák kacér pillantásaira vonatkozik, a sāra jelentése valaminek a veleje, lényege, de erőt, életerőt is jelent, így a hāvasāra összetétel azt fejezi ki, hogy Krsna erejét a pásztorlánykák kacér pillantásaiból meríti. A balāramā szó arra utal, aki ebből az erőből (bala) meríti örömét (āramate). A māda az ifjúság kicsapongó mámorára vonatkozik, mely összeférhetetlen a mértéktartó józansággal (dama).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése