2008. április 1., kedd

Mádhavéndra Puri fohásza


ayi dīna-dayārdra nātha he
mathurā-nātha kadāvalokyase |
hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ
dayita bhrāmyati kiṁ karomy-aham ||

ayi – ó (gyöngéd megszólítás, sokszor kérlelést, szelíd meggyőzést vezet be); dīna-dayā-ārdra – „szegény-könyörületes-lágy” a szegények iránti szánalomtól ellágyult szívű!; nātha – úr!; he – ó (megszólító szócska); mathurā-nātha – Mathurá ura!; kadā – mikor?; avalokyase – pillantalak meg; hṛdayaṁ – szív; tvad-aloka – a te nem látásod (miatt); kātaraṁ – bánatos, zaklatott; dayita – kedvesem!; bhrāmyati – „barangol, téblábol”; kiṁ – mit?; karomi – teszek; aham – én;

Óh, Uram, Mathurá ékköve! Te mindig oly könyörületes vagy az elesettekhez, mikor láthatnálak? Bánatos szívem pillantásodért sóvárog kedvesem, mondd, mit tehetnék?

A verset Mádhavéndra Purí írta, s élete végén is e verset ízlelgette, ismételgette elcsukló hangon, nagy szeretettel. E versben rejlik az elválásban megélt rajongó szeretet magja, melyet aztán Csaitanja Maháprabhu bontakoztatott ki. A vers Rádhiká sóhaja Krsnához: „A nélkülözőket látva ellágyul a szíved, kedves Krsnám, hátha engem is megszánsz. Lásd, Mathurá urának nevezlek, megpróbálom elfogadni a helyzetet, hogy magamra hagytál. De mert nem láthatlak kedvesem, szívem szakad, már alig ver, megsemmisültem. Vajon mit tehetnék?”

A hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ bhrāmyati rész kétféleképpen is értelmezhető:

• mert nem láthatlak (tvad-aloka) bánatos (kātaram) szívem (hṛdayaṁ) alig-alig ver (bhrāmyati), illetve
• zaklatott, tébolyult (kātaram) elmém (hṛdayaṁ) bolyong (bhrāmyati).

A Csaitanja-csaritámrtában ezt olvashatjuk e versről: „E verset valójában Srímati Rádhárání mondta, s csupán az ő kegyéből nyilvánult meg Mádhavéndra Puri szavaiban. Egyedül Gauracsandra ízlelhette meg (e vers hangulatát), nincs negyedik ember, ki megérthetné.” (2.4.194-195.) Csaitanja Maháprabhu, miután bhaktái körében elszavalta a verset, eszméletét vesztve rogyott a földre, majd sírva fölpattant, s a rajongó szeretet eksztázisában nagyokat kiáltott, nevetett és sírt, énekelt, táncolt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése