2009. február 11., szerda

Verselés - alapfogalmak


A szanszkrt versek időmértékes verselésűek, a vers ritmusát a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok váltakozása adja. Szótagot (eltérően a magyar nyelvtől) alkot
· egy magánhangzó önmagában (a szó elején), illetve
· egy vagy több mássalhangzó után egy magánhangzó, kiegészülve esetleg egy anusvāra () vagy visarga () hanggal.
Lássunk néhány példát a szótag-bontásra: Bha-ga-va-dgī-tā, Kṛ-ṣṇa, A-rju-na, I-ndra, Bu-ddha, pu-ru-ṣaḥ.

A hangsúlyos szótagok elnevezése guru („súlyos”), míg a hangsúlytalanoké laghu („könnyű”).
Egy szótag guru (hangsúlyos), ha
· hosszú magánhangzót tartalmaz (ā, ī, ū, ṝ, e, ai, o, au),
· anusvāra vagy visarga követi,
· vagy az őt követő szótag több mássalhangzót is tartalmaz.
Természetesen nem számítanak több mássalhangzónak a kha, gha, jha stb. hangok.
Lássunk egy példát, bontsuk szótagokra a Brahma-saṁhitā verssorát: advaitam acyutam anādim ananta-rūpam.

a - dvai - ta - ma - cyu - ta - ma - - di - ma - na - nta - - pam
– – υ – υ υ υ – υ υ – υ – –

Láthatjuk, hogy a szóhatároknak nincs jelentőségük, hiszen a szöveget folyamatosan olvassuk, viszont gondosan ügyelnünk kell a hosszú és rövid magánhangzókra, nem mindegy, hogy maya vagy māyā szerepel a versben.

A hosszabb verssorok recitálásakor oda kell figyelnünk a cezúrára (yati) is, ilyenkor a megfelelő helyen rövid szünetet tartva szakítjuk meg szótagok áramlását. Példaként tekintsük Raghunáth dász gószvámí versét, mely 17 szótagú, és mandākrāntā versmértékű. A mandākrāntā versmértékű sorban két cezúra is van, a szótag tagolása: 4 / 6 / 7.
A vers: nāma-śreṣṭhaṁ manum api śacīputram atra svarūpaṁ

nā ma śre ṣṭhaṁ / ma nu ma pi śa / pu tra ma tra sva rū paṁ
– – – – / υ υ υ υ υ – / – υ – – υ – –

A vers áramlása olykor elmossa a cezúrát, jó példa erre az előbbi vers rákövetkező sora:
rūpaṁ tasyāgrajam uru-purīṁ māthurīṁ goṣṭhavāṭīm

rū paṁ ta syā gra ja mu ru pu rīṁ / thu rīṁ go ṣṭha vā ṭīm
– – – – υ υ υ υ υ – / – υ – – υ – –

Az első cezúra olyan helyre esne, ahol a tasya és az agrajam szavak hasonulása folytán fellépő ā hang áll, ez a hasonulás nem engedi a cezúrát.


A folytatásban néhány gyakorta előforduló versmértéket ismertetek majd.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése