2013. január 26., szombat

Srí Gangánárájan Csakravartí magasztalása


śrī-śrī-gaṅgā-nārāyaṇa-devāṣṭakam

Gangánárájan Csakravartí tudós bráhmana volt, aki Naróttam dász Thákur tanítványául szegődött. Családos ember volt, s mert fia nem született, sajátjaként nevelte hittestvére, Srí Rámakrsna Bhattácsárja fiát. E fiú volt Krsna-csarana, és Visvanáth Csakravartí az ő tanítványának lett tanítványa.

kula-sthitān karmiṇa uddidhīrṣur
gaṅgaiva yasmin kṛpayāviśeṣa |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||1||

Miként a munkájuk gyümölcseire vágyó családosokat felemelni vágyó könyörületes Gangesz,
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!
 

A csakravartí szó nem név, hanem megtisztelő titulus: aki emberek széles körére (csakra) gyakorol mély benyomást (vartin: mozgató, működtető).

narottamo bhakty-avatāra eva
yasmin sva-bhaktiṁ nidadhau mudaiva |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||2||

A tiszta szeretet megtestesülése, Naróttam dász boldogan ruházta rád saját odaadását –
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!
 

 Más olvasatban sva-bhaktim (saját odaadását) helyett sva-śaktim: saját energiáját.

vṛndāvane yasya yaśaḥ prasiddhaṁ
adyāpi gīyeta satāṁ sadaḥsu |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||3||

Dicsőséged mind a mai napig megéneklik Vrndávanban, a szentek gyülekezetében –
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!

govinda-deva-dvibhujatva-śaṁsi-
śrutiṁ vadan sad-vipadaṁ nirāsthat |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||4||

Kifejtetted a kétkarú Góvinda-dévát magasztaló szentírásokat, elhárítván ezzel a bhaktákra leselkedő vészt –
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!
 

Mikor a nem bráhmana születésű Naróttam dász Thákur bráhmana családból való fiúkat fogadott tanítványává, a helyi brahmin közösség ezt sértőnek találta. A királyhoz fordultak, hogy segítse ügyüket, és egy nagyhírű tudós pandit társaságában Kéthuri-grámba (a mai Bangladés területén fekvő település), Naróttam lakhelyére indultak, hogy vitában győzzék le őt. Gangánárájan és barátja, Rámacsandra Kavirádzs hírét vette a pandit és az uralkodó érkezésének, és elébük siettek. A szomszéd városka, Kumárapur piacán felállítottak egy-egy árusítóhelyet, és agyagedény-, illetve bételdióárusként kínálták a portékájukat az utazóknak – így a király kíséretének is. Ékes szanszkrt nyelven szólították meg őket, akik megdöbbentek ennek hallatán (a szanszkrt a tudás nyelvének számított, a művelt bráhmanák ismerték), s beszélgetésbe elegyedtek az árusokkal. Hamarosan komoly filozófiai vita alakult ki, melyben végül Ganganárájan és Rámacsandra Kavirádzs diadalmaskodtak. A pandit és a király megértették a leckét, és büszkeségüket félretéve, alázatos szívvel keresték fel Naróttam dász Thákurt… később mindketten tanítványai lettek.

sauśīlya-yukto guṇa-ratna-rāśiḥ
pāṇḍitya-sāraḥ pratibhā-vivasvān |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||5||

A tiszta jellem, a jótulajdonságok drágakövének csodás tárháza, a műveltség tündöklő Napja –
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!

janān kṛpā-dṛṣṭibhir eva sadyaḥ
prapadyamānān sva-pade’karod yaḥ |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||6||

Könyörületesen nézel a nálad oltalmat keresőkre, s lábaid árnyékában nyomban menedéket nyújtasz nékik –
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!

loke prabhutvaṁ sthira-bhakti-yogaṁ
yasmai svayaṁ gaura-harir vyatānīt |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||7||

Maga Gaurahari adományozta néked bhakti-jóga kincsét, mely a legdicsőbb dolog az egész földkerekségen –
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!
 

Naróttam dász Thákur szervezte azt a híres ünnepséget Khéturi-grámban melyre messze földről elzarándokoltak Csaitanja Maháprabhu követői. Az ünnepség tetőpontja természetesen a kírtana volt, melyről a Bhakti-ratnákar így számol be: „S ekkor, mint ahogyan a ragyogó napsugár áttör a felhőkön, Gauránga Maháprabhu megjelent örök társaival együtt. Hogyan is lehetne szavakba önteni a bhakták határtalan örömét, hiszen személyesen láthatták a könyörületes Csaitanját, amint köztük énekel és táncol?” Gangánárájan az ünnepet követően lett Naróttam dász Thákur tanítványa.

vṛndāvanīyātirahasya-bhakter
jñānaṁ vinā yaṁ na kuto’pi siddhyet |
śrī-cakravartī dayatāṁ sa gaṅgā-
nārāyaṇaḥ prema-rasāmbudhir mām ||8||

A vrndávani bizalmas odaadó szeretet ismerete nélkül sehogy sem érhetünk célt –
Srí Gangánárájan Csakravartí, rajongó szeretet nektáróceánja, kérlek, légy kegyes hozzám!

viśrambhavān yaś caraṇeṣu
gaṅgā-nārāyaṇa-premāmbu-rāśeḥ |
etat paṭhed aṣṭakam eka-cittaḥ
sa tat-parīvāra-padaṁ prayāti ||9||

Az a szilárdhitű, ki a rajongó szeretet nektáróceánja, Srí Gangánárájan Csakravartí lábainál
nagy figyelemmel olvassa e költeményt, elnyeri e nagy szent társaságát.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése