2011. április 23., szombat

hódolat Srí Gaurakisór Bábádzsí Mahárádzsnak


Śrī Gaurakiśora-namaskāra-daśakam

guror guro me paramo gurus tvaṁ
varenya gaurāṅga-gaṇāgragaṇe |
prasīda bhṛtye dayitāśrite te
namo namo gaurakiśora tubhyam ||1||

Mesterem mestere, paramgurudévám,
a legkiválóbb vagy te Gauránga bensőséges társai között!
Kérlek, légy kegyes kedves szolgád szolgájához!
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

A dayitāśrita (kedves szolga) jelző kettős értelmű, a dayita (kedves) szó Gaurakisóra bábádzsí tanítványára, Bhaktisziddhánta Prabhupádra (Vārṣabhānavī-dayita dāsa) utal, így a dayitāśritaDayita szolgája. A verset Bhakti Raksak Srídhar Mahárádzs, Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Prabhupád tanítványa írta.

sarasvatī-nāma-jagat-prasiddhaṁ
prabhuṁ jagatyāṁ patitaika-bandhum |
tvam eva deva prakaṭī-cakāra
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||2||

Szaraszvatí néven lett híres e világban,
mesterem, az elesettek egyetlen barátja e földkerekségen,
s te voltál az uram, ki felfedted őt.
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

kvacid-vrajāraṇya-vivikta-vāsī
hṛdi vraja-dvandva-raho-vilāsī |
bahir virāgī tv avadhūta-veṣī
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||3||

Olykor magányosan Vradzsa erdejében élsz,
ám szívedben az isteni pár titkos kedvteléseiben lakozol,
miközben külsőleg olykor lemondottként, máskor avadhútaként viselkedsz.
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

Az avadhúta a világi életen teljesen felülemelkedett személyre utal, aki így függetlenné vált minden előírástól. A szó gyöke a dhú (ráz) ige, melyhez az ava (le, el) igekötő társul (leráz), a ta a befejezett melléknévi igenév képzője (lerázott). Sríla Prabhupád így magyarázza az avadhúta kifejezést: „Az avadhúta szó azt jelenti, hogy a »legszabadabb«. Aki elérte az avadhúta szintet, azt semmilyen szabály vagy rendelet nem korlátozza, vagyis azt tesz, amit akar. Ez az avadhúta szint éppen olyan, mint a levegő, ami nem törődik semmilyen akadállyal.” (Bhág. 4.29.11. kommentárjában) Srídhar Mahárádzs magyarázata: „Az avadhúta pedig nem szannjászí, hanem inkább olyan kiváló személy, aki nem sokat törődik a világgal, s néha közönséges módon cselekszik; olyasmit tesz, amit talán nem kellene. Bár ő maga a világi cselekvés fölött áll, némely tette mégis alacsonyrendű. Az ava jelentése alacsony, dhúta pedig az, aki eltávolít vagy megtisztít.” (Az arany avatár)

kvacit punar gaura-vanāntacārī
surāpagā-tīra-rajo-vihārī |
pavitra-kaupīna-karaṅka-dhārī
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||4||

Máskor Gauravana erdejének határán barangolsz,
a Gangesz partmenti homokjában,
s a lemondottak szent ágyékkötőjét, és vizesedényét hordozod.
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

Gauravana Navadvíp határában található.

sadā harer nāma mudā raṭantaṁ
gṛhe gṛhe mādhukarīm aṭantam |
namanti devā api yaṁ mahāntaṁ
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||5||

Mindig Hari nevét zenged,
miközben házról házra járva koldulsz.
Dicső szent, még a félistenek is meghajolnak előtted!
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

A mádhukarí házról házra járva, koldulva él, miként a méh is virágról virágra szállva gyűjti a virágport. A madhu-kara jelentése „méz-csináló”, méh, a mádhukarí e szóból képzett melléknév („méhecskés”).

kvacid-rudantañ ca hasan naṭantaṁ
nijeṣṭa-deva-praṇayābhibhūtam |
namanti gāyantam alaṁ janā tvāṁ
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||6||

Olykor zokogsz, vagy nevetve táncolsz,
ahogy eláraszt a szeretet imádott Urad iránt,
máskor csak énekelsz, s az emberek mind leborulnak előtted.
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

mahāyaśo-bhaktivinoda-bandho
mahāprabhu-prema-sudhaika-sindho |
aho jagannātha-dayāspadendo
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||7||

A dicső Bhaktivinód barátja vagy,
Maháprabhu rajongó szeretetének páratlan nektáróceánja!
Dzsagannáth kegyét befogadó hold!
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

Gaurakisóra dász bábádzsí a mai Bangladés területén született, egy Bagdzsan nevezetű kis faluban. Gabonakereskedőként dolgozott. Felesége halála után visszavonult a világi élettől, és Vrndávanba költözött, s ott Bhágavata dász bábádzsítól, Dzsagannáth dász bábádzsí tanítványától kapott beavatást. Később Dzsagannáth dász bábádzsí utasítására Navadvíp mellé költözött, itt találkozott, s barátkozott össze Bhaktivinód Thákurral.

samāpya rādhā-vratam uttamaṁ tvam
avāpya dāmodara-jāgarāham |
gato'si rādhādara-sakhya-riddhiṁ
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||8||

Betöltve a szent Rádhá-fogadalmat,
Dámodar napjára virradóan
öltötted fel örök alakod, szakhíként, Rádhá társaságában.
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

Gaurakisóra dász bábádzsí Kárttik (Dámódar) hó telő holdas kéthetében, ékádasí napján távozott e világból.

vihāya saṅgaṁ kuliyā-layānāṁ
pragṛhya sevāṁ dayitānugasya |
vibhāsi-māyāpura-mandira-stho
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||9||

Feladtad Kulija lakóinak társaságát,
hogy elfogadd Dajita követőinek szolgálatát,
így most a májápuri templomban lakozol.
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

A „Dajita követői” utalás Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Prabhupád (Vārṣabhānavī-dayita dāsa) tanítványaira.

sadā nimagno'py aparādha-paṅke
hy ahaitukīm eṣa kṛpāñ ca yāce |
dayāṁ samuddhṛtya vidhehi dīnaṁ
namo namo gaura-kiśora tubhyam ||10||

A bűn mocsarában örökkön elmerülve,
indokolatlan kegyedért esedezem.
Add kegyed, hogy megmentsd ezt az elesett lelket.
Újra meg újra néked hódolok, ó, Gaurakisór!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése