2010. augusztus 4., szerda

fohászok a lelki tanítómesterhez


oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā |
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ ||

ajñāna-timira-andhasya – a tudatlanság sötétségétől vaké; jñāna-añjana-śalākayā – a tudás balzsamos pálcájával ; cakṣuḥ – szemet; unmīlitam – kinyitottat; yena – aki által; tasmai – őnéki; śrī-gurave – Srí Gurunak; namaḥ – hódolat

Óm! Hódolat Srí Gurunak, ki a tudás balzsamával felnyitotta a tudatlanság sötétségétől elvakult szemem!
(a felvételen Szvámí Szadánanda dász zengi a mantrát)

mūkaṁ karoti vācālaṁ
paṅguṁ laṅghayate girim |
yat-kṛpā tam ahaṁ vande
śrī-guruṁ dīna-tāraṇam ||

mūkam – némát; karoti – teszi; vācālam – beszédessé; paṅgum – a bénát; laṅghayate – átkelésre készteti; girim – a hegyen; yat-kṛpā – akinek kegye; tam – őt; aham – én; vande – magasztalom; śrī-gurum – Srí Gurut; dīna-tāraṇam – az elesettek megmentőjét

A néma beszédes lesz,
a béna átkel a hegyen,
az ő kegyéből. Néki hódolok hát,
Srí Gurunak, az elesettek megmentőjének!

he śrī guro jñāna-da dīna-bandho
svānanda-dātaḥ karuṇaika-sindho |
vṛndāvanāsīna hitāvatāra
prasīda rādhā-praṇaya-pracāra ||

he śrī guro – ó, Srí Guru!; jñāna-da – tudás adományozója!; dīna-bandho – elesettek barátja!; sva-ānanda-dātaḥ –önnön boldogságod adományozója; karuṇā-eka-sindho – a könyörület egyetlen óceánja!; vṛndāvan-āsīna – Vrndávanban lakozó!; hita-avatāra – a jóakarat alászállása!; prasīda – kérlek!, légy könyörületes!; rādhā-praṇaya-pracāra – Rádhá szerelméről tanító!

Ó, Srí Guru, a tudás adományozója, elesettek jóbarátja!
A könyörület egyetlen óceánjaként önnön boldogságod záporozod reánk!
Vrndávanban lakozol, ám isteni jótevőként alászállsz e világba,
kérlek, taníts minket Rádhá szerelméről!

A vers első pádáját több forrás is a śrī szó nélkül közli, ám mert e nélkül a versmérték (indravajrā, – – υ – – / υ υ – υ – υ) hibás volna, valószínűleg ez a helyes változat.(Krsnadász Bábádzsí Mahárádzs)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése