2010. január 2., szombat

a tolvajok fejedelme

caurāṣṭakam
Himnusz a Tolvajhoz – ismeretlen vaisnava szerző verse

ādau bakī-prāṇa-malaugha-cauraṁ
bālye prasiddhaṁ nava-nīta-cauram |
vraje carantaṁ ca mṛdo hi cauraṁ
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||1||

Először Pútaná életét s tengersok bűnét vette el ő,
ki kisgyermekkorában a friss vaj tolvajlásáról vált híressé.
Vradzsában kószál, s földet csen –
a tolvajok urának, Krsnának hódolok.

A föld elcsenése arra a kedvtelésre utal, mikor a pásztorfiúk bepanaszolják Krsnát Jasódánál, hogy titokban földet evett. Jasódá belenéz kisfia szájába, ám nem csupán egy kevés földet talál ott, hanem az egész világmindenséget meglátja.

vidheḥ surendrasya ca garva-cauraṁ
go-gopa-gopī-jana-citta-cauram |
śrī-rādhikāyā hṛdayasya cauraṁ
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||2||

Brahmá és a félistenek ura (Indra) büszkeségének elrablója,
ki elveszi a tehenek, a pásztorok és a fejőslánykák eszét.
A Srí Rádhiká szívét elragadó
tolvajok urának, Krsnának hódolok.

nāgādhirājasya viṣasya cauraṁ
śrī sūrya-kanyākhila-kaṣṭa-cauram |
gopī-janājñāna-dukūla-cauraṁ
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||3||

A kígyók királyát megfosztotta mérgétől,
így elvette a Nap leányának (Jamunának) minden bánatát.
A gópík ártatlanságának ruháját elcsenő
tolvajok urának, Krsnának hódolok.

Krsna legyőzte Káliját, a kígyók urát, ki megmérgezte a Jamuná vizét.

vatsāsurāder bala-māna-cauraṁ
pitros tathā bandhana-duḥkha-cauram |
kubjārcana-vraja-manoja-cauraṁ
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||4||

Elrabolta Vatszászura és a többiek erejét és büszkeségét,
s elvette bebörtönzött szülei fájdalmát is.
A Kubdzsá szerelmes imádatának özönét elvevő
tolvajok urának, Krsnának hódolok.

niśācaranam atha jīva-cauraṁ
jīvātmanaḥ kalmaṣa-sangha-cauram |
upāsakānāṁ ca vipatti-cauraṁ
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||5||

Az éjjeljáró (démonok) életét elragadó,
a dzsíva-lelkek bűnös ragaszkodását elrabló,
s a hívei minden szerencsétlenségét elvevő
tolvajok urának, Krsnának hódolok.

suhṛt-sudāmno hy adhanatvā-cauraṁ
śokasya gatvā vidurasya cauram |
kṛṣṇā-patakarṣaka-garva-cauraṁ
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||6||

A jóbarát Szudámát szegénységétől fosztotta meg,
látogatásával pedig Vidura bánatát vitte el.
A Draupadí ruháját leráncigálók önteltségét elrabló
tolvajok urának, Krsnának hódolok.

yuddhe hi pārthasya vimoha-cauraṁ
puraḥ sthitānāṁ ca balasya cauram |
dine ca māyābalasūrya-cauram
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||7||

A harc (kezdetén) csüggedésétől szabadította meg Ardzsunát,
s elvette az előtte felsorakozott seregek erejét.
Illúziója erejével a Napot is ellopta (az égről),
a tolvajok urának, Krsnának hódolok hát.

Dzsajadratha Siva áldásának köszönhetően oly nagyerejű harcossá lett, hogy sikerrel szállt szembe a pándava-fivérekkel. Így ő tartotta fel Pándu fiait, míg a kaurava túlerő bekerítette és legyőzte Ardzsuna fiát, Abhimanjut. Ardzsuna bosszút esküdve támadt Dzsajadrathára, akit azonban az egész kaurava haderő védett. Ekkor Krsna – mielőtt még a Nap ténylegesen leszállt volna – a napnyugta illúzióját keltette, így a kauravák elégedetten eresztették le fegyverüket, ám Krsna megszüntette az illúziót, s Ardzsuna nyila lemetszette Dzsajadratha fejét.

cittasya śīlasya janasya cauraṁ
aneka-janmārjita-pāpa-cauram |
dāsyaṁ gatānāṁ ca samasta-cauraṁ
caurādhipaṁ kṛṣṇam ahaṁ namāmi ||8||

Az erényes ember eszét is elvevő,
a számtalan születés során felhalmozott bűntől megfosztó,
a szolgálatát elnyertektől mindent elvevő
tolvajok urának, Krsnának hódolok.

A versek upajāti versmértékűek, melyben indravajrā (– – υ – – υ υ – υ – –) és upendravajrā (υ – υ – – υ υ – υ – –) sorokat is találunk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése