2009. december 27., vasárnap

névmagyarázatok – Dzsanárdana


A janārdana név szóösszetétel: jana + ardana, az ardana pedig az ard igei gyökből, az -ana képzővel képzett szó. Az
-ana képző az adott igével leírt cselekvést végző személyt jelöli (pl. dṛś – néz; darśana – néző, szemlélő). Az ard ige jelentései: 1. kínoz, gyötör, megöl, 2. kér, koldul, 3. zaklat, háborgat. A jana szó jelentése pedig egyszerűen: ember.
A janārdana név jelentéseit így az ard ige értelmezései szerint a következőképpen magyarázzák:

1. az embereket (azaz az ellenséget) kínzó, gyötrő, elpusztító
Baladév a Gítá 1.35. versének kommentárjában: he janārdaneti yady ete hantavyās tarhi bhūbhārāpahārī tvam eva tān hahi pareśasya te pāpa-gandha-sambandho na bhaved – ha ezek (az ellenfél harcosai – szól Ardzsuna –) megölendők, akkor te, a föld terhét elvevő pusztítsd el őket, (hiszen) téged, a Legfőbb Urat a bűn egy cseppje sem érint.
Ebben az értelemben kommentálja így e verset Sríla Prabhupád: „Az Úr tehát eltökélte, hogy elpusztítja a bűnösöket, annak ellenére, hogy Ardzsuna meg akart bocsátani nekik.”
Visvanáth a Gítá 3.1. verséhez fűzött kommentárjában: he janārdana janān svajanān svājñayā pīḍayasi – az embereket önnön tudatlanságukkal gyötrő.

2. akihez az emberek könyörögnek
Baladév a Gítá 3.1. versét kommentálva: he janārdana śreyo’rthi-jana-yācanīya – akihez a áldásért („a jobbért”) könyörögnek az emberek.

3. a démonokat zaklató
A Mahábhárata Udjóga-parvájában Szanydzsaja Krsna neveit értelmezi Dhrtarástra királynak:
dasyutrāsāj janārdanaḥ – mert a démonokat riogatja, Dzsanárdana (a neve). (Mahábhárata 5.68.6.)

4. A jana szó a jan – születik szógyökből származik, eredetileg voltaképpen teremtményt jelent… ha mármost a janārdana szó jana előtagját a születéssel (janana) hozzuk kapcsolatba, akkor Janārdana a születés (azaz újjászületés) elpusztítóját is jelenti.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése