2009. szeptember 8., kedd

varna – a védák társadalmi csoportjai


A minap beszélgetés közben felmerült, hogy a más habitusú emberekhez másképp kell szólni, másképp lehet őket ösztönözni. A védák varnái, társadalmi csoportjai tulajdonképpen ezért vannak – így találhatja meg mindenki a maga helyét a világban, s élhet hely-esen. Olyan apróságok is szépen beszélnek erről, mint az alábbi vers a Manu-szanhitából. A téma: a király miképpen hallgassa meg a tanúkat, mikor bíráskodik.

brūhīti brāhmaṇaṁ pṛcchet
satyaṁ brūhīti pārthivam |
go-bīja-kāñcanair vaiśyaṁ
śūdraṁ sarvais tu pātakaiḥ ||

„Szólj!” így a bráhmanát kérdje,
„mondj igazat!” (utasítsa) ekképp a ksatriját.
Tehén, gabona és arany (emlegetésével bírja szólásra) a vaisját,
minden bűnével (fenyegetve pedig) a súdrát.
(Manu-szanhitá 8.88)
A párthiva szó földit, evilágit, a földdel kapcsolatosat jelent, így megnevezése a világi uralom letéteményesének, a ksatriják rendjének is.
A (valódi) bráhmana természete szerint mindig igazat mond, így neki nem is kell mást mondani, csak ennyit: szólj! A ksatrija erényes nemesember, katonai rendben él, mindene a becsület. Elöljárója parancsa számára szent, nem szegné meg soha, így ha a király utasítást ad: szólj igazat!, biztosan így tesz. A vaisját a haszon érdekli. Őt kecsegtesse az igazmondás evilági és mennybéli jutalmával, a súdrát pedig rettentse meg, fenyegesse a hazugság pokolbéli büntetésével.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése