2009. április 16., csütörtök

Préma-dháma-déva-sztótram, 1-16: ádi-lílá


>>>>>

deva-siddha-mukta-yukta-bhakta-vṛnda-vanditaṁ
pāpa-tāpa-dāva-dāha-dagdha-duḥkha-khaṇḍitam
kṛṣṇa-nāma-sīdhu-dhāma-dhanya-dāna-sāgaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

1) Dicsőség, dicsőség az én aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet isteni hajlékának! A félistenek, a misztikusok, a felszabadulást keresők, a jógik és Krsna tiszta bhaktái mind Őt dicsőítik szüntelenül. Ő az, aki egyszerre véget vet az anyagi világ erdőtüzében saját bűneik hevétől gyötrődő lelkek szenvedéseinek. Áldott az Úr, az isteni nagylelkűség határtalan óceánja, Krsna nektári, szent neveinek hajléka.

svarṇa-koṭi-darpaṇābha-deha-varṇa-gauravaṁ
padma-pārijāta-gandha-vanditāṅga-saurabham
koṭi-kāma-mūrcchitāṅghri-rūpa-rāsa-raṅgaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

2) Gyönyörű teste tündöklőbb milliónyi aranytükör ragyogásánál, s oly édes illatot áraszt, hogy a híres lótusz és páridzsáta virágok hódoló imákkal tisztelegnek előtte. Maga Ámor is megszégyenülten borul lótusz lábaihoz, mert képtelen elviselni páratlan szépségének látványát. Csodaszép testéből szüntelenül árad a szeretet, melynek édes íze minden tagját áthatja. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

prema-nāma-dāna-janya-pañca-tattvakātmakaṁ
sāṅga-divya-pārṣadāstra-vaibhavāvatārakam
śyāma-gaura-nāma-gāna-nṛtya-matta-nāgaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

3) Ötödmagával jelent meg Panycsa-tattvaként, hogy Krsna szent nevét ingyen adja mindenkinek; így tette lehetővé az emberek számára a krsna-prémá, a Védák ötödik, s egyben végső céljának elérését. Transzcendentális testében maga a Legfelsőbb Úr, Sjámaszundar Krsna szállt alá a Földre (összes fenséges tulajdonságával és isteni fegyvereivel ékesítve), hogy a szent nevet énekelve táncoljon Nadia utcáin. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

śānti-puryadhīśa-kalyadharma-duḥkha-duḥsahaṁ
jīva-duḥkha-hāna-bhakta-saukhyadāna-vigraham
kalyaghaugha-nāśa-kṛṣṇa-nāma-sīdhu-sañcaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

4) Mivel nem tűrhette az istentelen filozófiák által megfertőzött Kali-juga nyomorúságos helyzetén szánakozó bhaktája, Advaita Prabhu szomorúságát, megjelent vigraha formában, hogy a lelkeket megszabadítsa szenvedéseiktől, boldoggá tegye bhaktáit, valamint, hogy Krsna szent neveinek ambróziájával hatástalanítsa Kali mérgét. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

dvīpa-navya-gāṅga-baṅga-janma-karma-darśitaṁ
śrīnivāsa-vāsa-dhanya-nāma-rāsa-harṣitam
śrī haripriyeśa-pūjyadhī-śacī-purandaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

5) Születésének és kedvteléseinek színhelye a szent Gangesz partján fekvő Navadvíp városa volt. Áldott a hely, Srínivász háza, ahol Csaitanja a szent név nektárával táplálta a jelenlévők szívét. Anyját, Sacsídévít és apját, Srí Misrát szerette és tisztelte, feleségei, Laksmíprijá és Visnuprijá számára pedig Ő volt a minden. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

śrīśacī-dulāla-bālya-bāla-saṅga-cañcalaṁ
ākumāra-sarva-śāstra-dakṣa-tarka-maṅgalam
chātra-saṅga-raṅga-digjigīṣu-darpa-saṁharaṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

6) Sacsídéví gyermeke pajtásaival együtt sokat csintalankodott. Később, már kora ifjúkorában az Írások mesterévé vált, a korabeli logika tudományának tökéletes ismeretével pedig megalapozta az odaadás (bhakti) felemelő folyamatát, az emberiség javára. A Gangá partján, tanítványai jelenlétében letörte a híres, mindenkit legyőző pandit büszkeségét. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

varjya-pātra-sārameya-sarpa-saṅga-khelanaṁ
skandha-vāhi-caura-tīrtha-vipra-citra-līlanam
kṛṣṇa-nāma-mātra-bālya-kopa-śānti saukaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaura-sundaram

7) Gyermekkori kedvtelései szívet melengetőek. Boldogan játszott a kidobott, s így tisztátalannak minősített edényekkel, valamint az érinthetetlennek tartott állatokkal, kiskutyákkal és mérgeskígyókkal. Egy alkalommal elrabolta Őt egy tolvaj, aki drága ruháit szerette volna megszerezni. Másszor felfedte kilétét a szent helyekre zarándokló (tírtha vipra) bráhmana előtt, és megáldotta őt ételének maradékával. Ha mérgében sírt, Krsna szent neveinek ismétlésével azonnal ki lehetett engesztelni. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

snāṇā-gāṅga-vāri-bāla-saṅga-raṅga-khelanaṁ
bālikādi-pārihāsya-bhaṅgi-bālya-līlanam
kūṭa-tarka-chātra-śikṣakādi-vāda-tatparaṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

8) Barátaival elragadó játékokat űzött a Gangá habjaiban, a fiatal leánykákat pedig édes szavaival ugratta. Tanítványait, sőt, tanárait bonyolult érveivel, majd ellenérveivel hozta zavarba. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

śrī nimāi-paṇḍiteti-nāma-deśa-vanditaṁ
navya-tarka-dakṣa-lakṣa-dambhi-dambha-khaṇḍitam
sthāpitārtha-khaṇḍa-khaṇḍa-khaṇḍitārtha-sambharaṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

9) Országszerte úgy ismerték, mint a nagy tudású Nimáj Panditot. Zseniális és ötletes érveivel megcáfolta kora njája-filozófusainak hagyományos elméleteit, s miután így letörte büszkeségüket, Ő maga kelt megdöntött érveik védelmére, s bebizonyította azok igazát. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

śloka-gāṇga-vandanārtha-digjigīṣu-bhāṣitaṁ
vyatyalaṅkṛtādi-doṣa-tarkitārtha-dūṣitam
dhvasta-yukti-ruddha-buddhi-datta-dhīmadādaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

10) Késava Kásmírinek, a híres tudósnak Gangá istennőhöz költött versében felfedte a stilisztikai hibákat, majd a védelemre hozott ravasz érveket is megcáfolta. S bár az Úr legyőzte a gyors észjárású panditot, mégis megadta neki a művelt szanszkrt tudósnak kijáró tiszteletet. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

sūtra-vṛtti-ṭippanīṣṭa-sūkṣma-vācanādbhutaṁ
dhātu-mātra-kṛṣṇa-śakti-sarva-viśva-sambhṛtam
ruddha-buddhi-paṇḍitaugha-nānya-yukti-nirdharaṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

11) A szútrákhoz részletes és ragyogó magyarázatokat fűzött, melyek aprólékosan kifejtették azok jelentéseit és különféle vonatkozásait. Rámutatott, hogy a szanszkrt nyelv hétezerféle alaphangja (dhátu) tulajdonképpen Krsnának, a világegyetem kizárólagos fenntartójának energiáit fejezi ki. Ezzel olyannyira ámulatba ejtette a tudósok társaságát, hogy azok egy szót sem tudtak szólni, és így képtelenek voltak elméleteiket megerősíteni. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

kṛṣṇa-dṛṣti-pāta-hetu-śabdakārtha-yojanaṁ
sphota-vāda-śṛṅkhalaika-bhitti-kṛṣṇa-vīkṣaṇam
sthūla-sūkṣma-mūla-lakṣya-kṛṣṇa-saukhya-sambharaṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

12) Kimutatta, hogy a szanszkrt nyelvtanban a szphóta-váda (az egyes hangok és szavak jelentése közötti összefüggés) Krsna egyetlen pillantásából ered. A szphóta-váda tudósai, mint például Pánini, a szphótá-ra alapozzák nyelvi szabályaikat, ám tudtukon kívül Krsna szabad akaratát tanulmányozzák, mert valójában Ő teremt harmóniát a hangok és jelentésük között. Az összes finom és durva energia végső soron Krsnának, az Istenség Legfelsőbb Személyiségének az örömét szolgálja, részei transzcendentális kedvteléseinek. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

prema-raṅga-pāṭha-bhaṅga-chātra-kāku-kātaraṁ
chātra-saṅga-hasta-tāla-kīrtanādya-sañcaram
kṛṣṇa-nāma-sīdhu-sindhu-magna-dik-carācaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

13) Gajából visszatérve szívén olyannyira eluralkodott Isten utáni vágyakozása, hogy képtelen volt folytatni tudományos munkáját. Tanítványai, akik ily módon nem tanulhattak többé tőle, szerencsétlen nyomorultaknak érezték magukat, és rendkívüli tulajdonságait dicsőítve egyre csak kérlelték Őt. Nimáj Pandit nagy szánalmat, s szeretetet érzett irántuk, ezért megáldotta őket, s bevezette a szankírtant, Krsna zenével, énekkel kísért együttes dicsőítését. Az önfeledt kírtan nektár-óceánként hömpölygött mindenfelé. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

ārya-dharma-pāla-labdha-dīkṣa-kṛṣṇa-kīrtanaṁ
lakṣa-lakṣa-bhakta-gīta-vādya-divya-nartanam
dharma-karma-nāśa-dasyu-duṣṭa-duṣkṛtoddharaṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

14) Csaitanja Maháprabhu, aki mindig tiszteletben tartotta a védikus vallási elveket, lelki tanítómestere tanítását követve közkinccsé tette a Krsna-kírtant. Örökké az istenszeretet eksztázisában lángolt, és temérdek zenélő, éneklő bhakta között táncolt. Egyedül Ő lehet a megmentője azoknak a gonosz értelmű, bűnös lelkeknek, akik megcsúfolják a vallást és a jámbor tetteket. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

mleccha-rāja-nāma-bādha-bhakta-bhīti-bhañjanaṁ
lakṣa-lakṣa-dīpa-naiśa-koṭi-kaṇṭha-kīrtanam
śrī-mṛdaṅga-tāla-vādya-nṛtya-kāji-nistaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

15) Amikor a mléccshák királya, Cshánd Kázi a harináma útját akarta állni, Maháprabhu erőt öntött bhaktái szívébe, s egy éjszakai szankírtan-menetet szervezett. Sok száz fáklya fényénél ezrek dalolták a szent nevet, s a mrdangák, karatálok és más hangszerek lelkesítő hangja mellett táncoltak. Mindez oly nagy hatással volt a Kázira, hogy képtelen volt tovább ellenállni. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

lakṣa-locanāśru-varṣa-harṣa-keśa-kartanaṁ
koṭi-kaṇṭha-kṛṣṇa-kīrtanāḍhya-daṇḍa-dhāranam
nyāsi-veśa-sarva-deśa-hā-hutāśa-kātaraṁ
prema-dhāma-devam eva naumi gaurasundaram

16) Ezrek könnyezték, amikor könnyű szívvel megvált gyönyörű, hosszú hajától, amikor pedig elfogadta a szannjászí-dandát, milliónyi hang énekelte Krsna dicsőségét. Ettől fogva az emberek mindenütt szomorúan sóhajtottak, ha megpillantották Őt a lemondottak öltözékében. Gyönyörrel telve dalolom aranyló Gauraszundarámnak, a tiszta szeretet elragadó, isteni lakhelyének végnélküli dicsőségét.

>>>>>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése