2015. április 25., szombat

Bála-Mukundástakam – fohász a kisded Mukundához


karāravindena padāravindaṁ
mukhāravinde viniveśayantam |
vaṭasya patrasya puṭe śayānaṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||1||

Lótuszkezecskéivel lótuszlábát
dugja lótusz-szájacskájába.
A banjanfa levelének ölén fekvő
(isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.

A vers a Márkandéja látomásában megjelenő kisfiút köszöntő fohász. Ez a strófa megtalálható a Srí Krsna-karnámrta második könyvében (2.58.), ezért sokan úgy vélik, a vers szerzője Bilvamangal Thákur.
Manasā smarāmi: a manas szó jelent elmét, szívet, s intelligenciát, ítélőkészséget, gondolatot is. A manasā smarāmi így szó szerint: gondolataimmal, vagy értelmemmel emlékezem, azaz meditálok valamin.
A Mukunda név jelentése: mukum-dāti, azaz megszabadulást, üdvösséget adó, üdvözítő.

saṁhṛtya lokān vaṭa-patra-madhye
śayānam ādyanta-vihīna-rūpam |
sarveśvaraṁ sarva-hitāvatāraṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||2||

Ott, a banjanfa levelén ringatózva vonja vissza a világokat mind,
s pihen kezdet- és végnélküli alakjában.
Mindenki édes urán, a mindenség áldásosztó jótevőjén,
(az isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.

Márkandéja látomásában a világvégét látta, amint a végtelen vízözönben beszippantja őt a banjanfa levelének ölén fekvő kisgyermek – s e gyermek belsejében a teljes mindenséget pillantotta meg.

indīvara-śyāmala-komalāṅgaṁ
indrādi-devārcita-pāda-padmam |
santāna-kalpadrumam āśritānāṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||3||

Finom teste sötétkék és lágy, akár a kéklótusz,
lótuszlábát pedig az Indra vezette istenek imádják.
Örökkön áldást záporozó kívánságfa ő az oltalmát keresők számára,
(az isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.

lambālakaṁ lambita-hāra-yaṣṭiṁ
śṛṅgāra-līlāṅkita-danta-paṅktim |
bimbādharaṁ cāru-viśāla-netraṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||4||

Hosszú, hullámos fürtjein, lelógó gyöngyfüzérén,
játékosan ragyogó varázsos fogsorán,
bimba-gyümölcs ajkain és szépséges, tágra nyílt szemein –
(az isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.

Játékosan ragyogó varázsos fogsorán: a śrṅgāra-līlā elsősorban szerelmes kedvtelést jelent, így e részt úgy is fordítják: „szerelmes kedvtelésekkel jelölt fogsorán”. Ám a kisdeddel kapcsolatban szokatlannak tűnik a szerelmes kedvteléseket emlegetni. Más értelmezés szerint a játékos kedvtelések a következő vershez kapcsolódnak: az ellopott vaj és joghurt nyomai látszanak Mukunda fogain.
A bimba (Momordica monadelpha) élénkpiros termését gyakran hasonlítják a szép ajkakhoz.

śikye nidhāyādya-payo-dadhīni
bahir-gatāyāṁ vrajanāyikāyām |
bhuktvā yatheṣṭaṁ kapaṭena suptaṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||5||

Mikor Vradzsa fejőslánykái éppen magára hagyják
a zsinegre felfüggesztett vajat és joghurtot
kedve szerint dézsmálgatja, majd csalafintán szendergést tettet.
(Az isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.

kalindajānta-sthita-kāliyasya
phaṇāgra-raṅge naṭana-priyantam |
tat-puccha-hastaṁ śarad-indu-vaktraṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||6||

A Jamuná közepén lakozó Kálija
csuklyájának színpadán táncol boldogan,
könnyedén megragadja a kígyó farkát, miközben őszi holdhoz hasonlatos orcája (lágyan mosolyog).
(Az isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.

ulūkhale baddham udāra-śauryaṁ
uttuṅga-yugmārjuna bhaṅga-līlam |
utphulla-padmāyata-cāru-netraṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||7||

(Anyja) a mozsárhoz kötözi, ám ő nagyon erős,
és a két magas ardzsunafát játszi könnyedséggel dönti ki.
Szépséges szemei, akár a tágra nyílt lótusz virága,
(az isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.ālokya mātur-mukham-ādareṇa
stanyaṁ pibantaṁ sarasīruhākṣam |
sac-cin-mayaṁ devam ananta-rūpaṁ
bālaṁ mukundaṁ manasā smarāmi ||8||

Lótusz-szemei szeretettel csüggnek
édesanyja arcán, miközben tejét szopja.
Ő maga a megtestesült öröklét, tudatosság és végtelenség,
(az isteni) kisdeden, Mukundán meditálok.

A versmérték upajāti.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése