2014. január 4., szombat

a társadalmat megrontó hét bűn


Móhandász Karancsand Gandhi a múlt század húszas éveiben jegyezte le az alábbi listát. A kereszténység hét halálos bűnének mintájára a társadalom hét főbűnét írta le, mintegy kortünetként – szomorúan konstatálhatjuk, hogy szavai mindmáig érvényesek:

· a politika szilárd elvek nélkül,
· a gazdagság munka nélkül,
· az élvezet lelkiismeret nélkül,
· a tudás jellemesség nélkül,
· a kereskedelem erkölcs nélkül,
· a tudomány emberiesség nélkül,
· a vallásosság áldozathozatal nélkül.
 

Gandhi elsősorban politikus, az indiai függetlenségi mozgalom jeles vezéralakja, ám egyben komoly spirituális kutató is. Számára a politika nem a hatalom megragadását és a koncért való marakodást jelenti, hanem az igazsághoz, igazságossághoz való ragaszkodás (szatjágraha) és az erőszakmentesség (ahinszá) pillérein nyugvó eszköze a közjó előmozdításának.
 

A gazdagság (artha, gyarapodás), és élvezet (káma) és a vallásosság (dharma) a védák evilági életcéljaira tett utalás… az óind felfogás nem ítéli el a gazdagságot, ám a másokról való gondoskodás fontosságára bíztatja a tehetős embert. Gandhi ezt egészíti ki: ha a nagy jövedelem vele arányos munka nélkül keletkezik, az felborítja a társadalom rendjét és békéjét.
Az ember boldogságra törekszik, ez tettei motorja. „Akár verd adósságba magad, csak szerezz ghít” – így hangzik a kihasználó szemlélet mottója ind megfogalmazásban… a ghí az élvezetek szimbóluma, az adósság pedig nem csupán pénzbeli, de karmikus eladósodást is jelent. Ezt a szemléletet utasítja el Gandhi, az efféle élvezettel az ember tönkreteszi maga és környezete létét, hiszen másokon átgázolva hajszolja a hiábavaló megelégedést.
„Áldozat nélkül sohasem élhet az ember boldogan ezen a bolygón vagy ebben az életben, még kevésbé a következőben” – olvassuk a Bhagavad-gítában (Bg. 4.31.), a vallásosság e nélkül puszta formaság, csupán üzleti vállalkozás.

Bár Gandhi listája hét bűnt tartalmaz, azt gondolom, a lista – sajnos – bővíthető, íme néhány további gondolat:
· jogok kötelességek nélkül (Arun Gandhitól, M.K. Gandhi unokájától),
· média az igazmondás melletti elkötelezettség nélkül,
· közösség együttműködési hajlandóság nélkül,
· kritika példamutatás nélkül.

Kedves Olvasó, ha indíttatást érzel rá, a megjegyzések közt várom a Te listád!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése