2012. május 5., szombat

Maháprabhu fohásza Jamunához


Miután a szerzetesi rendbe lépett, Csaitanja azonnal Vrndávanba indult. Ám úgy elmerült az eksztázisban, hogy nem tudta, merre jár. Nitjánanda kísérte, és Sántipur, Advaita otthona felé irányította lépteit. Útközben elérték a Gangeszt, ám Csaitanja úgy hitte, a Jamunához értek. E szavakkal ajánlotta hódolatát, majd megmerítkezett a vízben.

cid-ānanda-bhānoḥ sadā nanda-sūnoḥ
para-prema-pātrī drava-brahma-gātrī |
aghānāṁ lavitrī jagat-kṣema-dhātrī
pavitrī-kriyān no vapur mitra-putrī ||

A tudatosság és gyönyör áradó tündöklése, Nanda fia
legfőbb szeretetének kelyhe vagy mindörökké, óh lelki lét árama!
Bűnök sarlója, áldást hozol az egész világnak!
Tisztíts meg bennünket, Napleány!

A bhānu szó jelentése fény, ragyogás, Nap: a lelki tudatosság és gyönyör Napja Nanda fiacskája. A pātrī (kehely) ivóedényt jelent, áldozati edényt, így a para-prema-pātrī a legfőbb szeretet kelyhe, vagy adományozója. A drava szó folyadék, a drava-brahma-gātrī (folyékony Brahman test) így a folyékony Brahmanra, a lelki lét áramlatára utal. Könnyedén semmisíti meg a bűnök sokaságát, miként a sarló vágja el a gabonaszálakat, s áldást hoz a világra: a kṣema szót fordítottam áldásként, melynek jelentései: béke, nyugalom, biztonság, bizonyosság, oltalom.
A versmérték: bhujaṁgaprayāta (kígyósiklás)
PDF

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése