2011. február 19., szombat

Mézes-nyolcas


Vallabhácsárja (1479-1531) talán legismertebb, legkedveltebb műve a Madhurástakam. A fordítás a Kagylókürt folyóirat 48. számából való, B.K. Tírtha és Tenkei Imre munkája. A figyelmes olvasó észreveheti, hogy Krsna magasztalt tulajdonságainak sorrendje a fordításban esetenként eltérő, ám úgy vélem, Vallabha mézédes költeménye édesebb versben.

adharaṁ madhuraṁ vadanaṁ madhuraṁ
nayanaṁ madhuraṁ hasitaṁ madhuram |
hṛdayaṁ madhuraṁ gamanaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||1||

adharam –
ajak; madhuram – édes; vadanam – arc, száj; nayanam – szem; hasitam – mosoly, nevetés; hṛdayam – szív; gamanam – járás; madhura-adhipateḥ – édesség uráé; akhilam – teljes, egész

Ajaka mézédes, orcája mézédes,
Nézése mézédes, mosolya mézédes.
Mézédes a szíve, mézédes a lépte –
Édes lét Istene, mézédes mindene!

vacanaṁ madhuraṁ caritaṁ madhuraṁ
vasanaṁ madhuraṁ valitaṁ madhuram |
calitaṁ madhuraṁ bhramitaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||2||

vacanam –
beszéd; caritam – „bejárt”, életrajz, cselekedet, természet; vasanam – öltözék; valitam – „elmozdított”, tartás; calitam – remegés, járás; bhramitam – kóborlás, forgatás

Mézédes a szava, mézédes modora,
Tartása mézédes, ruhája mézédes.
Mozgása mézédes, járása mézédes.
Édes lét Istene, mézédes mindene!

veṇur madhuro reṇur madhuraḥ
pāṇir madhuraḥ pādau madhurau |
nṛtyaṁ madhuraṁ sakhyaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||3||

veṇuḥ –
fuvola; reṇuḥ – por (lába pora); pāṇiḥ – kéz; pādau – lábak; nṛtyam – tánc; sakhyam – barátság

Nádsípja mézédes, lábnyoma mézédes,
Két karja mézédes, két talpa mézédes.
A tánca mézédes, barátnak – mézédes.
Édes lét Istene, mézédes mindene!

gītaṁ madhuraṁ pītaṁ madhuraṁ
bhuktaṁ madhuraṁ suptaṁ madhuram |
rūpaṁ madhuraṁ tilakaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||4||

gītam –
dal; pītam – ital, arany, sárga; bhuktam – az élvezett (öröm); suptam – alvás; rūpam – alak; tilakam – ékesség, dísz, jel a homlokon

Éneke mézédes, itala mézédes,
Étele mézédes, az álma mézédes.
Alakja mézédes, homloka mézédes
Édes lét Istene, mézédes mindene!

A pīta (ital, ill. sárga) és a bhukta (étel, ill. öröm) jelenthet italt és ételt is, de utalhat Krsna aranysárga öltözékére, illetve örömére is.

karaṇaṁ madhuraṁ taraṇaṁ madhuraṁ
haraṇaṁ madhuraṁ ramaṇaṁ madhuram |
vamitaṁ madhuraṁ śamitaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||5||

karaṇam –
tett; taraṇam – átkelés, meghódítás; haraṇam – elvevés (tolvajlás); ramaṇam – szerelem; vamitam – kibocsájtott, kiadott; śamitam – kielégített, csillapított

Mézédes cselekvő, mézédes szerető,
Mézédes hódító, mézédes szívrabló.
Mézédes áldozó, mézédes nyugtató –
Édes lét Istene, mézédes mindene!

A vamita szó szerint kibocsájtottat jelent… vonatkozhat a felajánlott étel maradékára, vagy a megrágott bétel kicsorgó levére is.

guñjā madhurā mālā madhurā
yamunā madhurā vīcī madhurā |
salilaṁ madhuraṁ kamalaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||6||

guñjā –
vöröses-feketés bogyójú cserje, melynek bogyóiból Krsna nyaklánca készült; mālā – füzér; yamunā – a Jamuná folyó; vīcī – hullám; salilam – víz; kamalam – lótusz

Nyakéke mézédes, füzére mézédes,
Folyója mézédes, hulláma mézédes
Vízárja mézédes, lótusza mézédes –
Édes lét Istene, mézédes mindene!

gopī madhurā līlā madhurā
yuktaṁ madhuraṁ muktaṁ madhuram |
dṛṣṭaṁ madhuraṁ śiṣṭaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||7||

gopī –
pásztorlányka; līlā – kedvtelés; yuktam – találkozás; muktam – üdvösség; dṛṣṭam – pillantás; śiṣṭam – udvarias, erényes, fegyelmezett

Mézédes leánykák, mézédes találkák,
Mézédes pillantás, mézédes meghajlás.
Mézédes üdvözlés, mézédes üdvösség –
Édes lét Istene, mézédes mindene!

gopā madhurā gāvo madhurā
yaṣṭirmadhurā sṛṣṭirmadhurā |
dalitaṁ madhuraṁ phalitaṁ madhuraṁ
madhurādhipater akhilaṁ madhuram ||8||

gopāḥ –
pásztorfiúk; gāvaḥ – tehenek; yaṣṭiḥ – bot; sṛṣṭiḥ – teremtés; dalitam – megsemmisített; phalitam – gyümölcsöt termett, beteljesített

Mézédes barátok, mézédes jószágok,
Mézédes pásztorbot, mézédes áldások.
Mézédes teremtés, mézédes eltörlés –
Édes lét Istene, mézédes mindene!

A dalita (megsemmisítés) szó kettős értelmű, a sṛṣṭi (teremtés) mellett gondolhatunk a mindenség pusztulására, illetve Krsnának a démonok felett aratott megsemmisítő győzelmére.
ajánlott videók:
http://www.youtube.com/watch?v=SfQweuYplS0
http://www.youtube.com/watch?v=xiItvGYOWzI

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése