2010. június 5., szombat

néhány szó a holdnaptárról


A vaisnava kalendárium alapja a holdnaptár.

Évek

Az óind tradíció – hasonlóan más ősi kultúrákhoz – a Hold járásával mérte a hónapokat, az év természetes egységét azonban a Nap állása határozza meg. A tizenkét holdhónap nem ad ki egy napévet, így a kétféle időszámítást időnként szinkronizálni kell. A Hold 29,5 nap alatt kerüli meg a Földet, így a 12 holdhónap hossza 12 * 29,5 = 354 nap. Egy év a Nap járása szerint mérve azonban 365,25 nap, így a 11,25 napnyi eltérés korrigálására nagyjából háromévente iktatnak be egy szökőhónapot.
Az évek számlálásának kezdetét különbözőképpen határozzák meg, a leggyakrabban elterjedt a saka (kezdőpontja isz. 78.) és a vikrama (kezdőpontja ie. 58.), de a kali-kor kezdetét is használják kezdőpontként. A gaudíja vaisnava hagyomány követői Csaitanja Maháprabhu születésének idejétől (isz. 1486.) számítják a naptár éveit, így ma (2010.06.5.-én) Gaurábda 524-et írunk.

Hónapok

A holdhónapokat (másza) a Hold fázisai adják, a telihold (púrnimá) utáni nappal kezdődnek, és a következő telihold az utolsó napjuk. A hónapot az újhold (amávaszjá) osztja két részre, újholdig a fogyó holdas két hét (krsna-paksa, azaz fekete vagy sötét rész), újhold után pedig a telő holdas (gaura-paksa, máshol sukla-paksa, a fehér vagy fényes rész) két hét következik.

Az alábbi táblázat a holdhónapok elnevezéseit foglalja össze. Az első oszlop a vaisnava kalendáriumban használatos elnevezéseket olvashatjuk, a másodikban Indiában szélesebb körben használatos elnevezések olvashatók.

VisnuCsaitramárc.-ápr.
MadhuszúdanaVaisákhaápr.-máj.
TrivikramaDzsjésthamáj.-jún.
VámanaÁsádhajún.-júl.
SrídharaSrávanajúl.-aug.
HrsíkésaBhádrapadaaug.-szept.
PadmanábhaÁsvinaszept.-okt.
DámódaraKártikaokt.-nov.
KésavaMárgasírsanov.-dec.
NárájanaPausadec.-jan.
MádhavaMághajan.-febr.
GóvindaPhálgunafebr.-márc.

A szökőhónap neve: Purusóttama-adhika


Napok

A holdhónap „napjai”, pontosabban a Hold fázisai a tithi-k. Egy tithi az az idő, mely alatt a Hold 12 foknyit halad, így 30 tithi alkot egy holdhónapot. A tithik nevei egyszerű sorszámnevek, s a paksákban (kéthetente) ismétlődnek: pratipat: 1., dvitíja: 2., trtíja: 3., csaturthí: 4., panycsamí: 5., sasthí: 6., szaptamí: 7., astamí: 8., navamí: 9., dasamí: 10., ékádasí: 11., dvádasí: 12., trajódasí: 13., csaturdasí: 14., a teliholdas tithi neve púrnimá, az újholdasé: amávaszjá.
Például: ékádasí tithi = a tizenegyedik holdfázis („nap”) telihold, vagy újhold után.
Mert a tithi a Hold adott fázisát jelenti, ezért ideje nem állandó, egy tithi időtartama akár 19 és 26 óra között ingadozhat. Az egyszerűség kedvéért az egész napot azzal a tithi-vel jelölik, amelyik napkeltekor érvényes. Emiatt aztán előfordul, hogy a naptár nem jelöl egy-egy tithit, vagy akár két egymást követő napra is ugyanaz a tithi esik.

Az ünnepek időpontjának meghatározásakor úgy járunk el, hogy meghatározzuk az adott esemény holdfázisát. Mikor e sorokat írom, 2010. június 5.-e van, Gaurábda 524., Trivikrama (Dzsjéstha) másza, krsna-paksa (fogyó hold), astamí tithi (nyolcadik napja).
Ugyanez a holdfázis 2011-ben május 25.-re esik.


végezetül néhány hasznos oldal:

· a VCAL program kiválóan alkalmas a napok kalkulálására, és a fontosabb ünnepeket is jelöli: http://vcal.iskcongbc.org/vcal401.zip
· a program windows-os változata GCAL néven regisztráció után innen tölthető le: http://www.krishnadays.com/eng/
· nagyon részletes online naptár: http://www.mypanchang.com/panchang2010.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése