2010. május 8., szombat

atha upeksjáh – a mellőzendők


A tanítvány kívánatos tulajdonságainak listáját a nemkívánatos tulajdonságok felsorolása követi:

agastya-saṁhitāyām
alasā malināḥ kliṣṭā dāmbhikāḥ kṛpaṇās tathā |
daridrā rogiṇo ruṣṭā rāgiṇo bhoga-lālasāḥ ||64||
asūyā-matsara-grastāḥ śaṭhāḥ paruṣa-vādinaḥ |
anyāyopārjita-dhanāḥ para-dāra-ratāś ca ye ||65||
viduṣāṁ vairiṇaś caiva ajñāḥ paṇḍita-māninaḥ |
bhraṣṭa-vratāś ca ye kaṣṭa-vṛttayaḥ piśunāḥ khalāḥ ||66||
bahv-āśinaḥ krūra-ceṣṭā durātmanaś ca nindita |
ity evam ādayo’py anye pāpiṣṭhāḥ puruṣādhamāḥ ||67||
akṛtyebhyo’nivāryāś ca guru-śikṣāsahiṣṇavaḥ |
evambhūtāḥ parityājyāḥ śiṣyatve nopakalpitāḥ ||68||
yady ete hy upakalperan devatākrośa-bhājanāḥ |
bhavantīha daridrās te putra-dāra-vivarjitāḥ ||69||
nārakāś caiva dehānte tiryañcaḥ prabhavanti te ||70||

Az Agasztja-szanhitában:
„Akik lusták, tisztátalanok, értelmetlen szenvedést okozók, kevélyek (vagy képmutatók), fösvények,
nincstelenek, betegek, indulatosak, élvhajhászok, érzéki gyönyörökre sóvárgók,
az irigység és féltékenység martalékai, csalók, durva beszédűek,
vagyonukat jogtalanul szerezték, házasságtörők,
a bölcsek ellenségei, akik tudatlanok, ám tudósnak vélik magukat,
fogadalomszegők, gonosz életűek, rágalmazók, másoknak szenvedést okozók,
nagyevők, kegyetlenek, romlott szívűek és más bűnösök –
az ilyen, s más gonosztevők, az emberiség legalja.
Akik nem kerülik a bűnös tetteket, a mester tanítását békétlenül fogadják –
az ilyesféléket (a tanító) hagyja el, nem alkalmasak a tanítványnak.
Ha mégis alkalmasnak találná őket, az Istenség haragjának célpontjává
válik, e világon szegény, fiaktól és feleségtől megfosztott,
majd pokollakó lesz, s állatként születik újjá.”

Kizáró ok lehet továbbá, ha valaki a bhakti elveivel szembenálló tanokat követ, a rákövetkező versek témája ez.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése