2010. május 5., szerda

atha sisja-laksanáni – a tanítvány jellemvonásai


A Hari-bhakti-vilász a tanító jellemzőinek felsorolása után a tanítvány kívánatos tulajdonságait sorolja fel.

mantra-muktāvalyām
śiṣyaḥ śuddhānvayaḥ śrīmān vinītaḥ priya-darśanaḥ |
satya-vāk puṇya-carito’dabhra-dhīr dambha-varjitaḥ ||59||
kāma-krodha-parityāgī bhaktaś ca guru-pādayoḥ |
devatā-pravaṇaḥ kāya-mano-vāgbhir divā-niśam ||60||
nīrujo nirjitāśeṣa-pātakaḥ śraddhyānvitaḥ |
dvija-deva-pitṝṇāṁ ca nityam arcā-parāyaṇaḥ ||61||
yuvā viniyatāśeṣa-karaṇaḥ karuṇālayaḥ |
ity ādi-lakṣaṇair yuktaḥ śiṣyo dīkṣādhikāravān ||62||

A Mantra-muktávalíban:
„A tanítvány igaz követő, dicső, szerény, kellemes megjelenésű,
igazmondó, erényes életű, jóeszű, becsületes (álnokság-nélküli),
mentes a kéjtől és a dühtől, mestere lótuszlábának híve,
testével, elméjével és szavaival éjjel és nappal az (imádott) istenséget szolgálja,
egészséges, győzedelmeskedett a bűn felett, mély hittel rendelkezik,
mindig a bráhmanák, Isten és az ősatyák imádatához vonzódik,
fiatal (vagy erős), önfegyelmezett és együttérző –
ez s a többi jótulajdonsággal rendelkező tanítvány méltó a beavatásra.”

ekādaśa-skandhe ca
amāny amatsaro dakṣo nirmamo dṛḍha-sauhṛdaḥ |
asatvaro’rtha-jijñāsur anasūyur amogha-vāk ||63||

És a (Bhágavata-purána) tizenegyedik énekében:
„Alázatos, irigység nélküli, szorgalmas, állhatatos (mestere iránti) vonzalmában,
háborítatlan, az igazság megismerésében buzgólkodó, jóindulatú és megbízható.” (Bhág. 11.10.6.)

Az óind tradícióban a jelölt beavatásra való jogosultságára háromféleképpen tekintenek. A védai elv szerint már eleve rendelkezik a szükséges jó tulajdonságokkal, amit a beavatás megszentel, megerősít. A tantrikus elv szerint a tanító azt vizsgálja, hogy a jelölt alkalmas-e tulajdonságok megszerzésére, míg a bhaktikus elv szerint a legfontosabb a könyörület, hiszen ez emeli fel a tanítványt, s teszi képessé akár önmaga meghaladására is.

mūkaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayate girim |
yat-kṛpā tam ahaṁ vande śrī-guruṁ dīna-tāraṇam ||
A néma beszédes lesz, a béna átkel a hegyen,
az ő kegyéből. Néki hódolok hát, Srí Gurunak, az elesettek megmentőjének!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése