2009. június 22., hétfő

Gadádhar Pandit


Gadádhar Pandit Csaitanja Maháprabhu egyik legmeghittebb társa. Dzsagannáth Puríban, Tóta Gópináth templomában végezte szolgálatát, s gyakran olvasott fel ott a Bhágavata-puránából Csaitanjának. Srídhar Mahárádzs e verse Gadádhar Panditot magasztalja:

nīlāmbhodhi-taṭe sadā sva-virahākṣepānvitaṁ bāndhavaṁ
śrīmad-bhāgavatī-kathā-madirayā sańjīvayan bhāti yaḥ |
śrīmad-bhāgavataṁ sadā sva-nayanāśrūpāyanaiḥ pūjayan
gosvāmi-prabaro gadādhara-vibhur-bhūyāt mad-ekāgatiḥ ||

nīla-ambhodhi-taṭe – a kék óceán partján; sadā – mindig; sva-viraha-ākṣepa-anvitam – önnön elválásának bántalmával ellátott (társult); bāndhavam – barátját, fivérét; śrīmad-bhāgavatī-kathā-madirayā –a Srímad Bhágavatam történeteinek borával; sańjīvayan – tápláló, újjáélesztő; bhāti – tündököl; yaḥ – aki; śrīmad-bhāgavatam – a Srímad Bhágavatamot; sadā – mindig; sva-nayana-aśru-upāyanaiḥ – saját szeme könnyeinek ajándékával; pūjayan – imádó; gosvāmi-prabaraḥ – a gószvámík legkiválóbbja; gadādhara-vibhuḥ bhūyāt – Gadádhar, a kiválóbb a nagynál; mad-ekā-gatiḥ – az én egyetlen célom;

Ki a kék óceán partján, az önmagától való elválás fájdalmában élő barátját a Srímad Bhágavatam borával táplálja szakadatlan, s a Srímad Bhágavatamot a szeméből kicsorduló könnyeivel imádja, ő, a kiváló Gadádhar Pandit, a gószvámík legjobbja (legyen életem) egyetlen célja!

Az arany avatár bevezetőjében Srídhar Mahárádzs így fordítja s értelmezi versét:
„A végtelen türkizkék óceán partján Gadádhar Pandit a Bhágavata-puránából szokott felolvasni Csaitanja Maháprabhunak, akit az önnön magától (Krsnától) való elválás határtalan belső gyötrelme kínzott. Gadádhar Pandit Krsna kedvteléseinek borát szolgálta fel, hogy ennek mámorával enyhítse Csaitanja bánatát. Ahogy olvasott, könnyei mint feláldozott virágszirmok peregtek a Bhágavata-purána lapjaira. Bárcsak e tüneményes személynek, a gószvámík legjobbjának az öröme lenne művem megírásának egyedüli célja!”

A versmérték: śārdūlavikrīḍita (tigrisjáték): – – – υυ– υ– υυυ– / – – υ– – υ–

ajánlott olvasmány: Srí Gadádharástaka

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése