2009. május 19., kedd

Srí Girirádzs születése


Srí Garga-szanhitá,
(a harmadik) Girirádzs-kötet
Kilencedik fejezet, Srí Girirádzs születése

1. (Mithilá királya,) Bahulásva szólt: Góvardhan, a Hegykirály nagyon kedves Krsnának. Nincs hozzá mérhető szent zarándokhely sem a Földön, sem a mennyekben.
2. Mikor született Srí Krsna mellkasából e Hegykirály, ezt mondd el nékem, ó, nagy bölcs. Te tudod, mi rejlik Hari szívében.

3. Nárada szólt: Nemes királyom, halld hát Gólóka születésének történetét, mely megajándékozza az embert az élet négy céljának eredményével, s az eredeti kedvtelés, (a szerelem) ízével teli.
4. A kezdetnélküli Lélek, anyagi tulajdonságok nélküli Személy, az anyagi Természeten túli Legfelsőbb Úr nem más, mint a magasztos Srí Krsna.
5. Ő a bensejéből tündöklő önragyogó személy, az örök élvező. Ő a hódítók közül az idő, s a test-tudatosak irányító Istene is ő. (1)
6. Ó, király, az ő hajlékán nem jelenik meg az illúzió, sem a mahat, sem a gunák, vajon miért is jelenne meg? Nincs sehol az anyagi szív, elme, értelem, egó.
7. Saját hajlékán a formával rendelkező Brahman vággyal teremtett. Először Sésa lett, a hatalmas testű fehér kígyó,
8. annak ölében pedig Gólóka, a dicső világ, minden világ imádottja. A bhakták ezt elérve nem térnek ismét vissza.
9. Számtalan univerzum urának, Gólóka uralkodójának, az Úrnak lótuszlábától született meg a három világot keresztülutazó Gangesz.
10. Bal vállából lett a Krsná folyó (Jamuná), minden folyók közt a legkiválóbb, kinek fejéke a szerelem-virágok tündöklése.
11. Az arannyal és ékkövekkel borított tündöklő hely, a rásza tánc színtere, az Úr, Srí Hari bokájából lett.
12. A gyülekezőcsarnokokkal, ösvényekkel és pavilonokkal körülvett, édes tavasszal elárasztott, daloló kakukkoktól (2) hangos,
13. ... pávákkal, méhekkel teli, tavacskákkal díszített liget Srí Krsna lábából született.
14. Vrndávan a legkiválóbb erdő a térdéből, a Lílá-szaróvar pedig a combjaiból lett.
15. Csípőjéből az arany föld ragyogó ékkövektől csillogó tündöklése lett, hasának szőrszálaiból pedig a mádhaví-liánok,
16. ... melyek tarka madarakkal, zümmögő méhecskékkel, szépséges virágokkal és gyümölcsökkel borítottak, s megannyi kecsesen hajlongó szent lánykára emlékeztetnek.
17. Lótuszköldökéből az ezernyi lótusztól pompázó tavak születtek. Ott ragyog mind Hari birodalmában.
18. Nyakából, melynek háromredőjű bőrét a lágyan fújdogáló szellő hűsíti született Mathurá és Dváraká városa.
19. Srí Hari karjaiból született Srídámá s a másik hét jóbarát, csuklóiból Nanda, kezeiből pedig Upananda.
20. Srí Krsna hónaljából Vrsabhánuék mind, szőrszálaiból pedig a tehénpásztorok sokasága.
21. Srí Krsna elméjéből a tehenek és a bikák, a dharmát fenntartók (3), értelméből pedig a füvek és bozótosok születtek.
22. Bal vállából lett az aranyló tündöklés, a csillogó fény, melyből a Harinak oly kedves Lílá, Srí, Bhú és Viradzsá született.
23. Lilávatí is kedves néki, ám Rádhá a legkedvesebb. Srí Rádhá karjaiból születtek barátnői, Visákhá és Lalitá.
24. Rádhá szőrszálaiból születtek segítőtársai a fejőslánykák. Ó, király, így teremtette Madhuszúdana Gólókát.
25. Elrendezve mindent saját világában uralkodott Srí Rádhával Krsna, megszámlálhatatlan univerzum ura, a Legfelsőbb Lélek, mindenek ura, a tökéletes Isten.
26. Egy nap a rásza-tánc szépséges színterén, hol napernyők és füzéreikről szerteszét gurult gyöngyök ragyogtak, s melyet a bokacsaengettyűk édes hangja töltött meg,
27. ... a málatí-lugasban, hol a virágok nektár-illatot árasztottak, fuvola, mrdanga és a szívet elragadó gyönyörűséges ének szólt...
28. a szépséges leánysereg közepén Rádhá így szólt a milliónyi szerelemistennél vonzóbb Krsnához, miközben szeme sarkából pillantott rá, a lelki ízek árasztójára.

29. Rádhá szólt: Világ ura, ha a rásza táncban örömöd lelted szerelmemben, akkor hadd mondjam el neked szívemből fakadó kérésem.

30. A magasztos Úr szólt: Combjaszép, mondd hát el szíved vágyát! Ha még nem adtam volna oda kedvesem, szívesen neked adok bármit, amit csak kívánsz.

31 Rádhá szólt: Vrndávan tündöklő ligete mellett, a Krsná-folyó közelében, egy félreeső zugban készíts nekem egy gyönyörű helyet, a rásza-tánc nektárjához illőt! Urak ura, ez a vágyam.

32. Nárada szólt: „Így legyen” mondta a magasztos Úr, s meditálva e rejtekhelyen lótuszszemeivel a szíve belsejébe nézett.
33. A szerető gópík sokaságának szeme láttára Krsna szívéből egy nedvesen csillogó mag bukkant elő.
34. Lehullott a rásza-tánc színhelyére, és hegyként kezdett növekedni. Ragyogott az ékkövektől, szépséges források és barlangok díszítették.
35. Kadamba, bakula, asóka fák és gyönyörű kúszónövények hálója borította, mandára és jázmin-virágok pompáztak rajta, az ágakon pedig színes madarak daloltak.
36. Ó, király, egy szempillantás alatt százezer jódzsanára nőtt, s ezermillió jódzsanányira süllyedt, akár egy második Sésa.
37. Ötezermillió jódzsana magasra nőtt, akár egy gigantikus elefánt, s megállás nélkül növekedett tovább.
38. Tízmillió jódzsanányi magas csúcsok ragyogtak rajta, mint egy csodaszép palota megannyi arany kupolája.
39. Néhányan Góvardhannak („Tehéntápláló”) nevezeték, mások Satasrngának („Százormú”). Így növekedett kedve szerint.
40. Nagy hangzavar támadt, s e hatalmas hegy születését látva Gólókát félelem töltötte el. Hari ekkor kezével ráütött a hegyre:
41. „Miért növekszel oly nagyra? Betakarod az egész világot! Nem hagysz helyet másnak?” – e szavakkal Hari lecsillapította a hegyet.
42. Góvardhant, a legkiválóbb hegyet látva Krsna kedvese elégedetté vált. E rejtekhelyen tündökölt Harival együtt.
43. Így maga Krsna teremtette a minden szent zarándokhelyet magában foglaló, sötét felhőként pompázó Góvardhant, a legkiválóbb hegyet, mely nagyon kedves az Úrnak.
44. Bhárata-varsától délre, Sálmalí-dvípa közepén született Góvardhan, Dróna hegy feleségének méhéből.
45. Pulasztja vitte Bhárata-varsába, Vradzsa földjére. Ó, király, Góvardhan megérkezésének történetét már elbeszéltem neked.
46. Ahogy korábban növekedni vágyott, befedve a földet, a Legfelsőbb Úr eltervezte a bölcs átkát is, hogy Dróna fia egyre kisebb legyen.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Jegyzetek

(1) kála kalajatám, ísvaró dháma-máninám. Utalások a Bhagavad-gítá 10.30., és a Bhágavata-purána 3.11.39. verseire.
(2) az indiai kakukk (Cuculus micropterus) sokat énekel, jellegzetes, négy hangból álló ismétlődő hangot hallat.
(3) dharma-dhurandhara – dharma igavonói. Vagy akik a dharma súlyát a vállaikra veszik, vagy akiknek igavonás a dharmájuk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése