2009. február 22., vasárnap

Bhakti Raksak Srídhar

 
Szvámí Bhakti Raksak Srídhar Mahárádzs 1895-ben Nyugat-Bengálban, Hapanija falvában született. Vallá­sos bráhmana családban nevelkedett. Iskoláit is Bengál­ban végezte, majd filozófiából doktorált. 1927-ben ta­lálkozott lelki tanítómesterével, Bhaktisziddhánta Sza­raszvatí Thákurral, akinek felavatott tanítványául szegő­dött. Három évvel később nyert beavatást a szerzetesi (szannjász) rendbe, fölszentelt nevének jelentése „az odaadás őre”. Ez a név jelzi mestere mélységes bizal­mát, mert képesnek tekintette tanítványát a tiszta isten­szeretet eszményének megvédelmezésére minden torzu­lástól.

Mestere eltávozása után 1936-ban alapította saját templomát és kolostorát, a Csaitanja Szaraszvat Math-ot Navadvíp szent városában, a Gangesz folyam partján. Elmélyült lelki gyakorlatainak eredményeit ere­deti költeményeiben, írásaiban és szövegmagyaráza­taiban foglalta össze. Idős korában, lelki felismerései teljében oktatta a világ minden tájáról hozzá sereglő tanítványait a Csaitanja-féle áhitatos istenszeretet rejtelmeiről. Utolsó napjait az elválás transzába mélyedve töltötte, majd 1988 júliusában, újholdkor eltávozott e világról, s az Úr örök kedvteléseihez csatlakozott. Eltávozását követően tanítványai, követői és csodálói viszik tovább tanítását.

forrás: B.R. Srídhar: A kutatás című könyv függeléke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése