2009. február 15., vasárnap

a Bhagaván szó jelentése


Śrīla Prabhupādának a Bhagavad-gītā 2.2. verséhez fűzött magyarázatában ezt olvashatjuk: „Parāśara Muni, Vyāsadeva apja, a kiváló, hiteles szaktekintély megmagyarázta a szanszkrit bhagavān szó értelmét. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, aki minden vagyon, erő, hírnév, szépség, tudás és lemondás birtokosa, Bhagavānnak hívják.”
A hivatkozott vers a Viṣṇu-purāṇa 6.5.74. verse, s az alábbiakban részletesebben olvashatjuk Parāśara muni fejtegetéseit:
„(66) Megnyilvánulatlan, örök, felfoghatatlan, születetlen, elpusztíthatatlan, elmondhatatlan, forma-nélküli, kéz és láb, s a többi nélküli. (67) Hatalmas, mindenhol jelenlévő, örök, a lények forrása, (ám néki) nincs forrása. Mindent átható, ám elkülönült (a világtól), akiből mindaz (ered, amit) a bölcsek látnak [paśyanti sūrayaḥ]. (68) Azon a brahmanon, a legfőbb hajlékon, azon meditálnak az üdvösségre vágyók, melyről a śruti szavai szólnak, (a mindent átható) finom-lelken, ama Viṣṇu legfőbb hajlékán [tadviṣṇoḥ paramaṁ padaṁ]. (69) Az a bhagavat (szó) közvetlen jelentése, az eredeti forma, a Felsőlélek.”
A Ṛg-veda 1.22.20 versére (tadviṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ | divīva cakṣurātatam „Ama Visnu legfőbb hajlékát figyelik mindig a bölcsek, mint az égben kiterjedt szemet.”) két helyen is utal a szöveg, ezekre a szanszkrt szöveg idézésével hívtam fel a figyelmet..
Beszélnek Brahmanról, Paramātmāról, Bhagavānról: e szövegrészletben együtt találjuk a jelzőket, a Brahmanra vonatkozókat (megnyilvánulatlan... forma-nélküli), a Felsőlélekre vonatkozókat (mindent átható finom-lélek) és a személyes Bhagavānra vonatkozókat is. Hiszen Bhagavān magában foglalja az összes többi koncepciót is.

A bhagavān szó szótári alakja „bhagavat”, így szerepel a szó a szóösszetétekben is (pl. Bhagavad-gītā), a „bhagavān” alak a szó alanyesetben ragozott formája. A bhaga jelentései: fenség, jószerencse, hírnév, szépség, mindenféle kiválóság, a -vat képző pedig olyan személyre utal, aki mindezen tulajdonságokkal rendelkezik.
A későbbiekben a bhagavat szó jelentését szótagokra bontva magyarázza Parāśara muni:
„(73) Ő mindennek a fenntartója (vagy az abszolút birtokos) [sambhartā], ezért ő az oltalmazó (vagy úr, férj, fenntartó) [BHArtā] a bha-betű tehát a Fenntartót jelenti. (Ő továbbá) a vezető, irányító [GAmayitā], teremtő, ez ga-betű jelentése, óh, bölcs. (74) Teljes isteni erő (vagy: egyeduralkodó hatalom, gazdagság), hősiesség, hírnév, szépség, tudás és lemondás, e hatot tartják fenségnek [BHAGA] . (75) Bennek lakoznak [VAsanti] a teremtmények, a lények lelkében, a mindenség lelkében, s ő (lakozik) minden teremtményben, a va-betű jelentése ezért az örökkévaló (múlhatatlan).”
Nevezetes még Jīva gosvāmī értelmezése is, ő a Bhakti-sandarbhában (2., a Bhāg. 2.2.6. versének magyarázata során) így ír: „bhagavān bhajanīya-guṇaḥ”, azaz a Bhagavān szó arra vonatkozik, akinek (elsődleges) tulajdonsága az, hogy imádandó. Akivel kapcsolatban feltámad az emberben a vágy, hogy imádja őt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése