2015. február 21., szombat

Sankara: Kérdések és válaszok ékköveinek füzére - a kérdések, 2.


praśnottara-ratna-mālikā

A kérdések sora folytatódik... a kérdésekre kattintva továbbra is Sankara válaszai olvashatók:

(62.) Mi elérhetetlen, akár a bölcsek köve? A négy áldás az: a kedves szavakkal kísért adományozás, az alázatos és türelmes tudás, a bátorság, és a lemondással kísért vagyon – ez a négy áldás, mely ritka, mint a fehér holló.
(64.) Ki a szánalomra méltó? A fösvény vagy a nincstelen.
(65.) Mit tegyen a vagyonos? Legyen nagylelkű.
(66.) Kit magasztaljanak a műveltek? Aki önnön természetéből fakadóan alázatos, szerény.
(67.) Ki a család lótuszvirágának fénylő Napja? Aki bár bővelkedik a jótulajdonságokban, mégis szerény, tisztelettudó.
(68.) Kire hallgat ez az egész világ? Aki kedvesen és jóakaróan beszél, s aki a dharma hű követője.
(70.) Kit nem ér szerencsétlenség? Az önfegyelmezettet, aki követi a vének jó tanácsait.
(71.) Kit kedvel a szerencseistennő? Ki szorgosan igyekszik célja felé, és viselkedése is erkölcsös.
(72.) S kit hagy el azonnal? Aki megveti a bráhmanákat, a tanítókat, és az isteneket, továbbá a lustákat.
(73.) Hol ajánlatos élni? Jóemberek szomszédságában, vagy Kásiban.
(74.) S milyen helyeket kerüljön el az ember? Gonoszok lakhelyét, s ahol kapzsi az uralkodó.
(75.) Kit nem lesz okunk sohasem siratni? Kinek felesége szerény és jóléte tartós.
(76.) És kit sirassunk e világban? Akinek van ugyan vagyona, ám nem adakozó.
(77.) Mi a könnyelműség forrása? Alantas embereket kérlelni.
(79.) Mire emlékezzék az ember éjjel s nappal? Az Úr lábaira, ne a világi létre.
(80.) Bár szemeik vannak, mégis világtalanok – kik ők? Az istentagadók.
(81.) Kit tartanak sántának e világban? Aki csak vénségére keresi fel a zarándokhelyeket.
(82.) Melyik a legfontosabb zarándokhely? Ami lemossa az elme tisztátalanságait.
(83.) Mire emlékezzünk mindig? Hari nevére, s ne az idegen beszédre.
(84.) Miről ne beszéljen a bölcs? Ne emlegesse mások hibáit, és ne szóljon hamisan.
(85.) Mire tegyen szert az ember? Tudásra, vagyonra, erőre, hírnévre és jámborságra.
(86.) Mi pusztít el minden jó tulajdonságot? A kapzsiság.
(87.) Mi az ellenség? A vágy.
(88.) Mely gyülekezetet kerülje el az ember? Ahol figyelmen kívül hagyják a vének tanácsait.
(89.) Hol legyen különösen óvatos? Az uralkodó szolgálatában.
(90.) Mi legyen az embernek az életénél is kedvesebb? A családi kötelességek és a szentek társasága.
(91.) Mire vigyázzon gondosan? A jó hírére, hűséges feleségére, és értelmére.
(92.) Mi a vágyakat valóra váltó csoda-lián e világban? A jó tanítványnak átadott tudás.
(94.) Mindenki fegyvere – mi az? A társulás.
(95.) Mindenki anyja – ki az? A tehén.
(96.) S mi az erő? Az állhatatosság.
(97.) Mi a halál? Minden, ami nélkülözi a gondosságot.
(98.) Hol van a méreg? A gonoszok szívében.
(99.) Miből fakad a tisztátalanság? Az emberek adósságából.
(100.) Mi a rettenthetetlenség forrása? A függetlenség.
(101.) És a félelemé? Mindenkinek a saját vagyonkája.
(102.) Mi oly ritka az emberek közt? Hari iránti szerető odaadás.
(103.) Mi a bűn? Az erőszak.
(104.) Ki válik az Úrnak kedvessé? Aki nem bántalmaz másokat, s maga sem aggodalmaskodó.
(105.) Miből fakad a tökéletesség? Az önfegyelemből.
(106.) Hol az értelem? A szent emberekben.
(109.) Mi rosszabb a halálnál is a tekintélyes embernek? Ha rossz hírbe kerül.
(112.) Mi minden öröm magja? A jámborság.
(113.) S miből fakad a szenvedés? A bűnből.
(115.) Ki gyarapodik a dharmában? Aki alázatos, önfegyelmezett és jól képzett.
(116.) És ki marad le? Az öntelt.
(117.) Ki a megbízhatatlan? Aki gyakran állít valótlant.
(118.) Mikor lehet bűntelen a hazugság? Ha a dharma megoltalmazásának érdekében hangzik el.
(124.) Ki a házasember legjobb barátja? A felesége.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése