2015. január 31., szombat

Srí Krsna-csaran prabhu magasztalása

śrī-śrī-parama-guru-prabhu-varāṣṭakam

Gangánárájan Csakravartí tudós bráhmana volt, aki Naróttam dász Thákur tanítványául szegődött. Családos ember volt, s mert fia nem született, sajátjaként nevelte hittestvére, Srí Rámakrsna Bhattácsárja fiát. E fiú volt Krsna-csaran.
Rádhá-raman Krsna-csaran fia és tanítványa volt, s ő lett Harivallabha dász (a későbbi Visvanáth Csakravartí) beavató mestere. Visvanáth mestere, és mesterének mestere mellett is tanulmányozhatta a tant. Így mikor napi gyakorlatként Visvanáth Csakravartí lelki tanítómestert magasztaló versét olvassuk/énekeljük, gondoljunk olykor Krsna-csaran prabhura is.


prapanna-jananīvṛti jvalati saṁsṛti-jvālayā
yadīya-nayanoditātula-kṛpātivṛṣṭir drutam |
vidhūya davathuṁ karoty amala-bhakti-vāpy-aucitīṁ
sa kṛṣṇacaraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||1||

A szemeiből áradó mérhetetlen kegy heves zápora nyomban kioltja a világi lét lángjait, messzire űzve a meghódolt lelkek perzselő szenvedését, (majd megannyi hattyúvá változtatja őket), hogy a makulátlan odaadás tavában úszkáljanak. Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!

yad-āsya-kamaloditā vraja-bhuvo mahimnāṁ tatiḥ
śrutā bata visarjayet prati-kalatra-putrālayān |
kalinda-tanayā-taṭī vana-kuṭīra-vāsaṁ nayet
sa kṛṣṇa-caraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||2||

Ajkainak lótuszából csak Vradzsa földjének végtelen dicsősége hallható. Elvetve asszonyt, fiakat és hajlékot, a Jamuná menti erdei kunyhóba költözött. Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!

vrajāmbuja-dṛśāṁ kathaṁ bhavati bhāva-bhūmā katham
bhaved anugatiḥ kathaṁ kim iha sādhanaṁ ko’dhikṛt |
iti sphuṭam avaiti ko yad-upadeśa-bhāgyaṁ vinā
sa kṛṣṇacaraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||3||

Vajon milyen Vradzsa lótusz-szemű hajadonjai szeretetének birodalma? Miképpen járhatunk nyomdokaikban? Mi módon, és ki (érhet a közelükbe)? Az ő áldásos tanítása nélkül miképpen tárulhatna fel mindez? Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!

tapasvi-yati-karmiṇāṁ sadasi tārkikānāṁ tathā
pratisva-mata-vaiduṣī-prakaṭanoḍha-garva-śriyām |
virājati ravir yathā tamasi yaḥ sva-bhakty-ojasā
sa kṛṣṇacaraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||4||

Az aszkéták, koldusok, karma-jógík és okoskodók gyülekezetében, a saját teóriáikra büszke és műveltségüket fitogtató öntelt tudósok közt saját odaadásával tündököl, akár sötétben a Nap. Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!

kim adya paridhāsyate kim atha bhojyate rādhayā
samaṁ madana-mohano madana-koṭi-nimajjitaḥ |
itīṣṭa-varivasyayā nayati yo’ṣṭa-yāmān sadā
sa kṛṣṇacaraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||5||

Vajon milyen ruhát visel most? És miképpen élvezi Rádhával kedvteléseit Madan-móhan, ki a szerelemistenek milliónyit utasítja maga mögé? Mindig imádott Ura szolgálatában elmerülve tölti a nap huszonnégy óráját. Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!


Tölti a nap huszonnégy óráját: Visvanáth Csakravartí aṣṭa-yāmáról, a nap nyolc szakaszáról ír. A yāma hármasórát jelent, a nyolc hármasóra a nap huszonnégy órája. A nyolc időszak: az éjszaka vége (niśāntaḥ), kora reggel (prātaḥ), délelőtt (pūrvāhnaḥ), dél (madhyāhnaḥ), délután (parāhnakaḥ), napnyugta (sāyam), este (pradośaḥ) és éjszaka (rātriḥ), s mindegyikben más és más a meditáció hangulata.

mṛdaṅga-karatālikā-madhura-kīrtane nartayan
janān sukṛtino naṭan svayam api pramodāmbudhau |
nimajjati dṛg-ambubhiḥpulaka-saṅkulaḥsnāti yaḥ
sa kṛṣṇacaraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||6||

Mrdangák és karatálok hangjaira édes kírtanban táncoltatja meg a jóakaratú embereket, s maga is táncol, miközben elmerül a boldogság óceánjában. Teste beleborzong az elragadtatásba, könnyei záporában fürdőzik. Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!

samaṁ bhagavato janaiḥ pravara-bhakti-śāstroditaṁ
rasaṁ surasayan muhuḥ parijanāṁś ca yaḥ svādayan |
sva-śiṣya-śata-veṣṭito jayati cakravarty-ākhyayā
sa kṛṣṇacaraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||7||

Az Úr odaadó híveivel a bhaktiról szóló legkiválóbb szentírásokban leírt lelki ízeket kóstolgatja újra meg újra, s követőit is ezzel áldja meg. Tanítványok százai körében tündököl dicsőségesen ő, kit csakravartínak neveznek. Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!
 

 A cakravartī szó olyan személyre, vezetőre utal, aki emberek széles körét (cakra) irányítja (a vartin jelentései: valahol lakozó, járó, forgó).

sthitiḥ sura-sarit-taṭe madana-mohano jīvanaṁ
spṛhā rasika-saṅgame caturimā janoddhāraṇe |
ghṛṇā viṣayiṣu kṣamā jhaṭiti yasya cānuvraje
sa kṛṣṇacaraṇaḥ prabhuḥ pradiśatu sva-pādāmṛtam ||8||

A Gangesz, az istenek folyója partján lakozik, Madan-móhan élteti őt, és a lelki ízeket értők szent társasága az egyedüli vágya. Jártas az emberek megoltalmazásában és felemelésében, könyörületes a földhözragadt gondolkodású emberek iránt, türelmes és megbocsátó a tanítványaival. Óh, Krsna-csaran prabhu, ajándékozz meg lótuszlábad nektárjával!

idaṁ prabhu-varāṣṭakaṁ paṭhati yas tadīyo janas
tad-aṅghri-kamaleṣṭa-dhīḥ sa khalu raṅgavat prema-bhāk |
vilāsa-bhṛta-mañjulāyati-kṛpaika-pātrī-bhavan
nikuñja-nilayādhipāv aciram eva tau sevate ||9||

Ki e legkiválóbb mestert magasztaló verset olvassa, az szíve urának lótuszlábaira irányítja gondolatait, a rajongó szeretet méltó jelöltjévé válik, elárasztja a szépség kedvtelésektől túlcsorduló forrásának kegye, s hamarosan a ligetek rejtekeit uraló isteni pár szolgálatába állhat.

A versmérték: pṛthivī (széles)

A tanítványi lánc Visvanáth Csakravartíig: Gadádhar PanditLókanáth gószvámíNaróttam dászGangánárájan – Krsna-csaran – Rádhá-raman – Visvanáth Csakravartí

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése