2014. június 7., szombat

Gangá 108 nevének füzére


śrī gaṁgāṣṭottara śatanāmāvaliḥ

oṁ gaṁgāyai namaḥ |
Óm! Hódolat Gangának!

A hódoló imákban Gangá nevei negyedik ragozásban (részeshatározós esetben) állnak.
oṁ viṣṇu-pāda-saṁbhūtāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Visnu lábától született!
 

oṁ hara-vallabhāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Siva kedvese!


oṁ himācalendra-tanayāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, havas hegyek királyának leánya!

Gangá Himaván (a Himalája) és Ména leányaként született.
oṁ giri-maṇḍala-gāminyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Hegyvidéket átszelő! 


oṁ tārakārāti-jananyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Táraka felett diadalmaskodó Kárttikéja anyjának!

Táraka vezeklésével elnyerte Brahmá kegyét – azt az áldást kérte tőle, hogy hétnaposnál idősebb ellenfél ne győzedelmeskedhessen felette. Brahmá áldásával visszaélve Táraka nyomban a dévákra támadt. A démont Siva fia, Kárttikéja győzte le, hétnapos csecsemő korában. Kárttikéja (más néven Szkanda) Gangától született.
oṁ sagarātmaja-tārakāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Szagara (király) fiainak üdvözítője!

A Nap-dinasztia jeles uralkodója volt Szagara. Száműzetésben született, ráadásul úgy, hogy édesanyját megmérgezték - anya és magzata szerencsésen túlélték a mérgezést, ezért is lett a fiúgyermek neve Szagara (sza - vele, gara - méreg). Az ifjú Szagara visszafoglalta apja trónját, és sikeres hadjáratokkal terjesztette ki birodalma határait. Mestere utasításait követve lóáldozat bemutatására készült, ám Indra ellopta az áldozatra szánt lovat. A király fiai az ellopott jószág keresésére indultak. A ló és a tolvaj után kutatva valóban mindent felforgattak, még a földet is felásták, pusztulás és szenvedés jelezte mindenfelé éktelen haragjukat. Végül Kapila muni ásramja közelében megpillantották a legelésző paripát, és nyomban fegyvert ragadtak, hogy megöljék a meditáló bölcset, akit a ló tolvajának véltek. Ám ahogy a bölcsre rontottak, saját testük tüze hamuvá égette őket.
Mert fiai nem tértek vissza, a király unokáját, Amsumánt küldte a nagybátyjai és az áldozati jószág felkutatására. Amsumán is rálelt Kapila ásramjára... felismerte a szent bölcset, s hódolatát ajánlotta néki. Kapila átadta neki a lovat, s tanításában részesítette... elmondta többek között azt is, hogy nagybátyjai önnön haragjuk tüzében égtek el, és csak a Gangesz vize szabadíthatja meg őket. Amsumán és utódai e perctől fogva azon fáradoztak, hogy a Gangeszt a mennyekből a Földre hozzák.
Végül Amsumán unokája, Bhagíratha vezeklése sikerrel járt - Gangá megjelent előtte, s beleegyezett, hogy alászáll a Földre. Ám a mennyekből alászálló víznek hatalmas ereje lesz... miképpen óvhatnák meg Földanyát? így tanakodtak. Bhagíratha Sivát kérte meg, hogy felfogja a lezúduló vízárt. Siva tudta, hogy Gangá vize Visnu lábujjait mosta, ezért örömmel vállalkozott a feladatra.
Bhagíratha aztán kocsijára szállt, s mutatta az utat - Gangá pedig követte őt. Így elérték Szagara fiainak hamvaihoz is, akik Gangá érintésétől méltóvá váltak a mennyei születésre. Végezetül Gangá a Szagara fiai által ásott mélyedésben pihent meg - ez lett az Indiai-óceán.
oṁ sarasvatī-samayuktāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Szaraszvatíval összekapcsolódó!

A Gangá Trivéninél találkozik a Szaraszvatí folyóval.
oṁ sughoṣāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, széphangú!


oṁ sindhu-gāminyai namaḥ | 10
Óm! Hódolat néked, óceán felé siető!


oṁ bhāgīratyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Bhagírata leánya!


oṁ bhāgyavatyai namaḥ |
Óm! Hódolat az áldottnak!


oṁ bhagīrata-rathānugāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Bhagírata kocsiját követő!


oṁ trivikrama-padodbhūtāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, hármat-lépő lábánál feltörő!

Visnu nevezetes három lépéséről az ötvenkettedik név utáni megjegyzésben emlékezünk meg. Lásd még: Rg-véda 1.154.
oṁ triloka-pathagāminyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, három világot bejáró!

Gangá vize keresztülfolyik a három világon – a mennyei útján Mandákiní néven ismerik, majd alászáll a Földre, végezetül a Föld alatti világokban folytatja útját.
oṁ kṣīra-śubhrāyai namaḥ |
Óm! Hódolat a tejfehérnek!


oṁ bahu-kṣīrāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, bőség anyja!

A tejelés a táplálás szinonimája.
oṁ kṣīravṛkṣa-samākulāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, tejes fákban bővelkedő!

A „tejes fa” négyféle fafajtára utal: a nyāgrodha, udumbara, aśvattha, madhūka
oṁ trilocana-jaṭāvāsāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Siva varkocsán nyugvó!

Más szövegváltozatban: trilocana-jaṭāvāsinyai – Siva varkocsán lakozó
oṁ ṛṇatraya-vimocinyai namaḥ | 20
Óm! Hódolat néked, a három adósság terhe alól megszabadító!

A bráhmana három adóssággal születik a világra. Adósa a szentéletű látnok bölcseknek (rsi), ezt az adósságát véda-tanulmányozással róhatja le. Tűzáldozatokkal egyenlítheti ki a déváknak való adósságát, s fiúgyermek nemzésével az ősatyák felé fennálló tartozását. A három adósság a létezés három szintjén való kötelességekről szól: a fajfenntartás a durva fizikai világ, az áldozat, s általában az áldozatos élet a finom fizikai világ, míg a szentírás tanulmányozása és lelkigyakorlatok a transzcendens szférában teljesítendő kötelesség.
oṁ tripurāri-śiraḥ-cūḍāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Tripurári varkocsának dísze!


oṁ jāhnavyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Dzsáhnaví!

Dzsahnu király leánya: Dzsáhnaví, azaz Dzsahnu leszármazottja, a Gangesz egyik neve. Ennek története a következő: mikor Bhagíratha a Földre vezette a Gangeszt, az elöntötte Dzsahnu király áldozati térségét. A nagyhatalmú misztikus király válaszul egy kortyintással felitta a Gangesz vizét. A félistenek és Bhagíratha végül kiengesztelték a királyt, aki a fülén engedte ki a folyó vizét.
oṁ naraka-bhīti-hṛte namaḥ |
Óm! Hódolat néked, félelmeim messzire űzője!

Más szövegváltozatban: nata-bhīti-hṛte – a meghódoltak félelmének elűzője
oṁ avyayāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, múlhatatlan!


oṁ nayanānanda-dāyinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, szemet gyönyörködtető!


oṁ naga-putrikāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, hegy leánya!


oṁ nirañjanāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, tisztaságos!


oṁ nitya-śuddhāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, örökkön makulátlan úrnő!


oṁ nīra-jāli-pariṣkṛtāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, vizek hálójával ékes!

azaz: folyók övezte
oṁ sāvitryai namaḥ | 30
Óm! Hódolat néked, ösztönző!


oṁ salilāvāsāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, vízben lakozó!

Ne feledjük, a fohász nem a folyó fizikai megjelenéséhez, hanem az istennőhöz szól, akinek a folyó a durva észlelés számára felfogható alakja.
oṁ sāgarāmbu-samedhinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, óceán vizét gyarapító!


oṁ ramyāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, szépséges!


oṁ bindu-sarase namaḥ |
Óm! Hódolat néked, cseppekből álló!


oṁ avyaktāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, láthatatlan!


oṁ avyakta-rūpa-dhṛte namaḥ |
Óm! Hódolat néked, láthatatlan alakot öltő!


oṁ umā-sapatnyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Umá riválisa!


oṁ śubhrāṅgāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, ragyogó testű úrnő!


oṁ śrīmatyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, szépséges!


oṁ dhavalāṁbarāyai namaḥ | 40
Óm! Hódolat néked, fehér-ruhás!


oṁ ākhaṇḍala-vana-vāsāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Indra erdeiben lakozó!


oṁ kaṇḍhendu-kṛta-śekharāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, félholdas fejékű!


oṁ amṛtākāra-salilāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, ambróziát árasztó!


oṁ līlā-laṅghita-parvatāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, hegyeket átszelő!


oṁ viriñci-kalaśā-vāsāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Brahmá korsójában lakozó!

Mondják, hogy egyszer Siva Nárájan dicsőségére énekelt, Nárada Muni és Ganapati kísérték vínán és mrdangán. Nárájant annyira elragadta az édes muzsika, hogy teste is ellágyult, cseppfolyóssá vált – e vizet fogta fel Brahmá korsajában.
oṁ triveṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, háromfonatú!

Trivéní: „háromfonatú” a hely, ahol a Gangesz, a Jamuná és a Szaraszvatí egybetorkollik.
oṁ triguṇātmakāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, háromtulajdonságos!

A három tulajdonság (guṇa) az anyagvilág három köteléke, a jóság, a szenvedély és a tompaság. Gangá transzcendens vonása, hogy ősi állapotban, együtt van benne minden – miként a színek összessége a fehér színt adja, a gunák összessége a tisztító Gangát.
oṁ saṅgatāghaugha-śamanyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, a felgyülemlett bűnök seregeit messzire űző!


oṁ bhītihartre namaḥ |
Óm! Hódolat néked, félelmek eloszlatója!


oṁ śaṅkha-dundubhi-nisvanāyai namaḥ | 50
Óm! Hódolat néked, kürtzúgással és dobdöndüléssel szóló!


oṁ bhāgyadāyinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, jószerencsét adományozó!


oṁ bhinna-brahmāṇḍa-darpinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, univerzum büszkesége!

A név az univerzumot Brahmá-tojásként nevezi meg, ennek feltörése utalás Vámana történetére. Bali király az aszurák nevében elfoglalta a dévák birodalmát. Jámbor uralkodó lévén nagyszabású áldozatot szervezett, s ezen áldozaton megjelent Vámana egy bráhmana gyermek képében. Az uralkodó bőkezű adományt ígért neki, ám a legény csupán három lépésnyi földet kért. Bali királyt tanítója óvta ígérete teljesítésétől, mert mindketten felismerték a fiúban Visnut, ám Bali szembeszállt tanítója akaratával, és beleegyezett Vámana kérésének teljesítésébe. Ekkor Vámana hirtelen hatalmassá nőtt, és két lépésével átlépte a mindenséget, Bali teljes királyságát. „Hova lépjek hát most?” – kérdezte a királyt, aki saját fejét ajánlotta fel a harmadik lépés számára. Teljes önfeláldozása révén így lett Bali Visnu társa.
Mikor Vámana átlépte a mindenséget, lábujjával felhasította az univerzum burkát – s a befolyó ősvíz lett a Gangá folyó.
oṁ nandinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, örömhozó!


oṁ śīghragāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, gyorsfolyású!


oṁ śaraṇyāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, menedéket nyújtó!


oṁ śaśi-śekharāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, hold diadémos!


oṁ śāṅkaryai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Sivához tartozó!


oṁ śapharī-pūrṇāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, csillogó halacskákkal játszadozó!

A śapharī fényes testű kis hal, csillogóvá teszik a sekély vizeket.
oṁ bharga-mūrdha-kṛtālayāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Siva fején lakozó!


oṁ bhava-priyāyai namaḥ | 60
Óm! Hódolat néked, Sivának kedves!


oṁ satya-sandha-priyāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, igazsághoz hűek barátja!


oṁ haṁsa-svarūpiṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, hattyúként megjelenő!


oṁ bhagīrata-bhṛtāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Bhagírata leánya!


oṁ anantāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, végtelen!


oṁ śarac-candra-nibhānanāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, őszi holdhoz hasonlatos!

Indiában az ősz nem az elmúlás előszele, inkább a forró nyár utáni felfrissülés ideje, a kiszikkadt, visszavonult élet ismét erőtől duzzadóvá válik.
oṁ oṁkāra-rūpiṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Óm mantraként megjelenő!


oṁ atulāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, összemérhetetlen!

Más szövegváltozatban: analā – tűz, lélek. Izgalmas nézőpont, tűzként imádni a vizet.
oṁ krīḍā-kallola-kāriṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, hullámfodrokkal játszó!


oṁ svarga-sopāna-śaraṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, mennyekbe vezető lépcső!


oṁ sarvadevasvarūpiṇyai namaḥ | 70
Óm! Hódolat néked, minden istenség megtestesülése!


oṁ aṁbaḥpradāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, vizet adományozó!


oṁ duḥkha-hantryai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, szenvedés elűzője!


oṁ śānti-santāna-kāriṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, békességet hozó!


oṁ dāridrya-hantryai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, szűkölködésnek véget vető!


oṁ śivadāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, áldást hozó!


oṁ saṁsāra-viṣa-nāśinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, létforgatag gyilkos mérgét közömbösítő!


oṁ prayāga-nilayāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Prajágban lakozó!

Prajág: híres település Trivéninél (ma Allahabad)
oṁ śrīdāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, bőséget árasztó!

Más szövegváltozatban sītāyai namaḥ – Hódolat Szítának! – A mennyei Gangá négy ágra oszlik, ezek nevei: Sītā, Alakanandā, Cakṣu, Bhadrā. Szítá tehát a mennyei Gangá keleti ága.
oṁ tāpa-traya-vimocinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, háromféle szenvedéstől megszabadító!

A háromféle szenvedés a saját magunk okozta (adhjátmika), más élőlények okozta (adhibhautika), és az emberfeletti, asztrál-lények okozta szenvedés, természeti katasztrófák, s egyebek (adhidaivika).
oṁ śaraṇāgata-dīnārta-paritrāṇāyai namaḥ | 80
Óm! Hódolat néked, a hozzád oltalomért folyamodott, nincstelen szenvedők megmentője!


oṁ sumukti-dāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, üdvösség adományozója!


oṁ pāpa-hantryai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, bűnök elpusztítója!


oṁ pāvanāṅgāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, megtisztító vízár!


oṁ parabrahma-svarūpiṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, legfőbb Brahmanhoz hasonlatos!


oṁ pūrṇāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, teljes!


oṁ purātanāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, ősi!


oṁ puṇyāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, szentséges!


oṁ puṇyadāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, megszentelő!


oṁ puṇya-vāhinyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, szent folyó!

A vāhinī szó szerint hordozót, viselőt, szállítót jelent, s ebben az értelemben folyót is.
oṁ pulomajārcitāyai namaḥ | 90
Óm! Hódolat néked, Sacsí imádottja!

Indra feleségének, Sacsínak apja Pulóman, ezért Sacsí neve Pulómadzsá (Pulóman leánya).
oṁ pūtāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, megtisztító!


oṁ pūta-tribhuvanāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, három világot megtisztító!


oṁ jayāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, győzedelmes!


oṁ jaṅgamāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, élő istennő!

Élő, mint életteli, mozgalmas.
oṁ jaṅgamādhārāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, élőlények oltalmazója!


oṁ jala-rūpāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, víz testű úrnő!


oṁ jagaddhātryai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, mindenség fenntartója!


oṁ jagadbhūtāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, mindenség úrnője!


oṁ janārcitāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, emberiség imádottja!


oṁ jahnuputryai namaḥ | 100
Óm! Hódolat néked, Dzsahnu leánya!


oṁ jaganmātre namaḥ |
Óm! Hódolat néked, mindenség anyja!


oṁ jambūdvīpa-vihāriṇyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Dzsambúdvípán játszadozó!


oṁ bhava-patnyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Siva hitvese!


oṁ bhīṣmamātre namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Bhísma édesanyja!


oṁ siktāyai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, vízpermetet árasztó úrnő!


oṁ ramya-rūpa-dhṛte namaḥ |
Óm! Hódolat néked, elbűvölő formájú!


oṁ umā-sahodaryai namaḥ |
Óm! Hódolat néked, Umá nővére!

Himaván (a Himalája) és Ména leányai Párvatí (Umá) és Gangá.
oṁ ajñāna-timirāpahṛte namaḥ | 108
Óm! Hódolat néked, tudatlanság sötétjét eloszlató!

Más szövegváltozatban: ajñāna-timira-bhanave namaḥ – a tudatlanság sötétjét beragyogó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése