2013. szeptember 21., szombat

fohász Rádhá neveivel – a fenséges Rádhárání


E fohász a Brahma-vaivarta puránában olvasható:

rādhā rāseśvarī ramyā
kṛṣṇamantrādhidevatā |
sarvādyā sarvavandyā ca
vṛndāvanavihāriṇī ||

vṛndārādhyā ramāśeṣa-
gopīmaṇḍalapūjitā |
satyā satyaparā satya-
bhāmā śrīkṛṣṇavallabhā ||

vṛṣabhānusutā gopī
mūlaprakṛtirīśvarī |
gāndharvā rādhikā’’ramyā
rukmiṇī parameśvarī ||

parātparatarā pūrṇā
pūrṇacandranibhānanā |
bhuktimuktipradā nityaṁ
bhavavyādhivināśinī ||

Rádhá, a rasza tánc úrnője (Rászésvarí), a bájos (Ramjá),
a Krsna-mantra oltalmazó istennője (Krsnamantrádhidévatá),
a legkiválóbb mindenki közül (Szarvádjá), minden imádatra méltó (Szarvavandjá).
Vrndávanban hódol kedvteléseinek (Vrndávana-viháriní),

Vrndá imádottja (Vrndárádhjá), a szerelemistennő (Ramá),
akit minden gópí magasztal (Asésa-gópí-mandala-púdzsitá).
Ő az igazságosság (Szatjá), s aki az igazságnál is magasztosabb (Szatja-pará).
Szatjabhámá, az igazság ragyogása, Srí Krsna kedvese (Srí-Krsna-vallabhá),

Vrsabhánu király leánya (Vrsabhánu-szutá), a fejőslányka (Gópí),
akitől az anyagi természet is származik (Múla-prakrti), az istennő (Ísvarí),
a kiváló énekes (Gándharvá), Rádhiká, gyönyörű (Áramjá),
az aranyékszereket viselő (Rukminí), a legfőbb istennő (Paramésvarí),

kiválóbb a legkiválóbbnál is (Parát-paratará), tökéletes (Púrná),
a teliholdhoz hasonlatos (Púrnacsandra-nibhánaná),
az élvezet és a felszabadulás adományozója (Bhukti-mukti-pradá),
az anyagi lét kórjának elpusztítója (Bhava-vjádhi-vinásiní).

Korábban már (a Rádhá és a védák és a vajon milyen Vrndávan bejegyzésekben) megemlékeztünk arról a hangulati sokszínűségről, amivel a bhakták Rádhá felé fordulnak. Míg a Csaitanja-követő vaisnavák számára Rádhá talán még Krsnánál is fontosabb, más szampradájákban Krsna párjaként, a purusa-prakriti, lélek-anyag kettősségéből az anyagi természet istennőjeként tekintenek rá.
A fenti fohász ez utóbbi hangulatot testesíti meg, így magasztalja Rádháránít az anyagi természet forrásaként (mūla-prakṛti), vagy az élvezet és a felszabadulás adományozójaként (bhukti-mukti-pradā).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése