2012. július 28., szombat

testének fele


A Bhágavata-purána a Marutok születésének előzményeiről ír… e részben olvashatjuk a fiai, Hiránjáksa és Hiranjakasipu halálán bánkódó Diti történetét, aki Indrát okolta fiai vesztéért, s egy olyan fiú után sóvárgott, aki legyőzheti Indrát. E vággyal eltelve sürgölődött férje, a bölcs Kasjapa körül, akit végül olyannyira elbűvölt, hogy megígérte: teljesíti Diti kívánságát, bármi is legyen az.
Felmerül a kérdés: miképpen volt lehetséges, hogy a bölcs Kasjapát így ujja köré csavarhatta Diti? Ez nem meglepő – mondja a történetet elbeszélő Suka –, hiszen:

vilokyaikānta-bhūtāni bhūtāny ādau prajāpatiḥ |
striyaṁ cakre sva-dehārdhaṁ yayā puṁsāṁ matir hṛtā ||
 

vilokya – látva; ekānta-bhūtāni – magányos lényeket; bhūtāni – lényeket; ādau – kezdetben; prajāpatiḥ – a teremtmények ura (Brahmá); striyam – nőt; cakre – teremtett; sva-deha-ardham – saját-test-felét; yayā – aki által; puṁsām – férfiaké; matiḥ – értelem, határozottság, elme, szív; hṛtā – elragadott;
 

A teremtés hajnalán Brahmá a magányos lényeket látva
megteremtette saját testének felét, a nőt, ki elragadja a férfiak gondolatait.

(Bhág. 6.18.30.)
Félig férfi, félig nő ábrázolás Mathurából

Vajon kire vonatkozhat a saját testének fele (sva-deha-ardha)? A férfi testének felére, vagy a Teremtőúr, Brahmá testére? A választ kedves bátyám adta meg a minap, emlékeztetve a Bhágavata-purána egy másik részletére. Brahmá, hogy benépesítse a teremtést, életet adott több nagyhatalmú rsinek, ám ők hiába rendelkeztek komoly teremtőerővel, meditációjukba mélyedve nem törődtek e feladattal. Ahogy Brahmá e problémán tűnődött, testéből két különálló forma vált ki, az emberiség ősatyja és ősanyja, Szvájambhúva Manu, és hitvese, Satarúpá. (Bhág. 3.12.50-54.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése