2012. május 19., szombat

Siksástaka 4.


na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmayet |
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi ||4||

Óh, Mindenség Ura, nem (kívánok) vagyont, követőt, szép nőt vagy megbecsülést,
születésről születésre csak irántad, a szeretett Isten iránti indokolatlan odaadásra vágyom.

Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Prabhupád kommentárja:

E vers szavai a Védák vallásos elveire (szundarim, kavitam), a világi gazdagságra (dhanam) s a családi-rokoni kapcsolatokra (dzsanam) utalak. A fohász ekképpen is megfogalmazható:
„Nemcsak a vallásosságból, vagyonból és az érzékekből meríthető világi gyönyöröktől irtózom, de a születés-halál körforgásából kivezető ideiglenes üdvösség gondolata is visszarettent. Nem akarom, hogy a Védák négy életcélja (törvény-vallás, anyagi gyarapodás, érzékiség és üdvösség) elterelje figyelmem, hiszen csak Téged szeretnélek szolgálni, óh, Uram!”

Kulasékhar király fohásza ugyanerről az érzésről árulkodik:
„Drága Uram! Nem vágyom az áldozatok és az előírt kötelmek áldásaira. Nem kell a gazdagság, érzéki gyönyörök nem vonzanak. Hadd jöjjön bármiféle visszahatás, amit korábbi bűneim miatt a sors mér reám. Egyedüli reménységem, hogy lótuszvirág lábaid iránti odaadásom életről életre rendíthetetlen marad.” (Mukunda-málá-sztótram 5.)

A védai vallás követői a napistent imádják, a pénzéhes ember Ganést, a testi gyönyörökre sóvárgó Kálit vagy Durgát szolgálja, az üdvkereső pedig Sivát. Aki pusztán a Védák forrásának tekinti Visnut és így imádja őt, anyagi indítékból cselekszik, nem tiszta bhakta. A Védák efféle vallásossága az öt fő félisten imádata (panycsa-upászana), aminek gyakorlói valójában csak a személytelen brahmant imádják.* Visnut ellenben csak makulátlanul tiszta és önzetlen odaadással lehet tökéletesen imádni.

* Amennyiben Visnut a többi félisten közé sorolják, ezzel kétségbe vonják legfőbb isteni helyzetét, holott Visnu az áldozatok legfőbb ura (Jagjésvar), az Istenség Legfelsőbb Személyisége.


(forrás: Gangesz folyóirat, 27. szám)

Bhaktivinód Thákur Siksástaka kommentárjából a negyedik vers magyarázata a Bhaktipédián.

~~~~~~~~~~~~
Siksástaka-kommentárok a Slókamálán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése