2011. szeptember 10., szombat

az istentagadó Véna király

A nagy Anga király hatalmas áldozatra készült… a jeles bráhmanák felajánlásait azonban a félistenek visszautasították. A szertartást vezető papok végül felismerték, hogy a király előző életének bűnös tettei miatt maradnak távol a dévák, s emiatt is gyermektelen a király. Hallván ezt Anga újabb áldozatot szervezett, immáron azért, hogy elégedetté tegye Visnut, s így gyermeke születhessen. Ez az áldozat sikeres lett: a szertartás tetőpontján az áldozati tűzből kilépett egy pompás személy, és megszentelt ételt adott át a királynak, aki nyomban megosztotta azt feleségével. Az áldozat így sikeresen zárult, a királynak ezután valóban megszületett a fia – Véna –, ám a fiú anyai nagyapja rossz tulajdonságait örökölte, kegyetlen, istentagadó ember lett belőle. Így viselkedett akkor is, mikor aztán a trónra lépett. Uralkodása kezdetben sikeresnek látszott – kegyetlen természetét erőskezűségnek vélték, így az útonállók messze elkerülték a birodalmat. Ám korlátlan hatalma egyre büszkébbé tette a királyt, aki önteltségében gátlástalanul sanyargatta alattvalóit. Betiltotta az istenimádatot is: a király valamennyi dévát képviseli, ezért a királyt kell imádni – hirdette. A sásztrák valóban megemlítik, hogy a király a nyolc égtájat uraló félistenek (a lókapálák) képviselője (lásd még: a nagy viadal), ám ez nem azt jelenti, hogy Isten imádata helyett a királyt kellene imádni, hanem arra int, hogy miképpen a világtájakat uraló dévák oltalmazzák a mindenséget, úgy kell a királynak is gondoskodnia alattvalói biztonságáról. Véna gonoszsága végül oda vezetett, hogy a Földanya is megvonta áldását az ország lakóitól, nem termett több gabona, s az emberek éheztek. Az ország bölcsei összegyűltek, alaposan megfontolták a királyság helyzetét, és belátták, hiba volt Véna trónra lépését támogatni. Ám hiába fordultak a királyhoz, az elvakultságában nem hallgatott a jó szóra. Ekkor a bölcsek pusztán szavuk erejével elpusztították a királyt – aki már egyébként is elveszett ember volt, hiszen Istent becsmérelte, majd elégedetten visszatértek ásramjaikba. Igen ám, de újabb nehézségek adódtak, hiszen uralkodó híján védelmező nélkül maradt az ország. A bölcsek ekkor ismét összegyűltek, s a halott király testéből klónozták (a Bhágavata-purána a kiköpülték szót használja) utódját: így jött a világra Prthu király és Arcsi, a felesége.
(A Bhágavata-purána 4.13-15. fejezetei alapján)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése