2011. április 30., szombat

hódolat Dzsagannáth dász Bábádzsí Mahárádzsnak

Śrī-Śrīla-Jagannāthāṣṭakam

rūpānugānāṁ pravaraṁ sudāntaṁ
śrī-gauracandra-priya-bhakta-rājam |
śrī-rādhikā-mādhava-citta-rāmaṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||1||

Rúpa gószvámí követőinek jeles szerzetesét, Gauracsandra kedves bhaktáinak fejedelmét dicsőítem, kinek a Rádhikára és Mádhavára való emlékezés nyújt boldogságot, a nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

śrī-sūrya-kuṇḍāśrayiṇaḥ kṛpālor
vidvad-vara-śrī-madhusūdanasya |
preṣṭha-svarūpeṇa virājamāṇaṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||2||

A Srí Szúrja-kundnál lakozó kiváló bölcs, Madhuszúdan dász bábádzsí kedves tanítványát, a nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

śrīdhāma-vṛndāvana-vāsi-bhakta-
nakṣatra-rāji-sthita-soma-tulyam |
ekānta-nāmāśrita-saṅgha-pālaṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||3||

A Srí Vrndávan dhámban lakozó bhakták csillagai közt tündöklő Holdat, a szent név zengésének szentelődő vaisnavák gyülekezetét oltalmazó nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

vairāgya-vidyā-hari-bhakti-dīptaṁ
daurjanya-kāpaṭya-vibheda-vajram |
śraddhā-yuteṣv ādara-vṛttimantaṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||4||

A lemondással és tudással fűszerezett Hari-bhakti lángoszlopát dicsőítem. A gonoszságot és csalárdságot szétzúzó villámcsapás ő, ám szeretettel fordul a hithű vaisnavák felé. A nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

samprerito gaura-sudhāṁśunā yaś
cakre hi taj-janma-gṛha-prakāśam |
devair nutaṁ vaiṣṇava-sārvabhaumaṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||5||

Gauránga, az aranyló hold elrendeléséből jött el ő, hogy megmutassa ura szülőházát. A félistenek is őt dicsőítik, a vaisnavák királyát. A nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

sañcārya sarvaṁ nija-śakti-rāśiṁ
yo bhakti-pūrṇe ca vinoda-deve
tene jagatyāṁ hari-nāma-vanyāṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||6||

Minden hatalmát átadta az odaadással eltelt Bhaktivinódnak – így öntötte el a földet a Harinám zengésének árja. A nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

śrī-nāma-dhāmnoḥ prabala-pracāre
īhāparaṁ prema-rasābdhi-magnam |
śrī-yoga-pīṭhe kṛta-nṛtya-bhaṅgaṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||7||

Hő vágya a szent névről, és az Úr hajlékáról való lelkes prédikálás. A szeretet ízeinek óceánjában merült el, s bár idős korában járni sem tudott, örömtáncra perdült Jógapíthánál. A nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

Bhaktivinód Thákur azonosította Csaitanja Maháprabhu születési helyét, s arra kérte az idős Dzsagannáth dász bábádzsít, nézze meg, s erősítse meg felfedezését. Mikor a kérdéses helyre értek, Dzsagannáth dász bábádzsí – idős kora, és törődött teste ellenére – táncra perdült.

māyāpura-dhāmani sakta-cittaṁ
gaura-prakāśena ca moda-yuktam |
śrī-nāma-gānair galad-aśru-netraṁ
vande jagannātha-vibhuṁ vareṇyam ||8||

Szíve Májápur-dhámhoz húzta, ahol megpillantotta Gaurángát. Úrrá lett rajta a túláradó boldogság, a Szent Név éneklése pedig könnyeket csalt a szemébe. A nagyszerű Dzsagannáthot, a legkiválóbb bhaktát magasztalom!

he deva he vaiṣṇava-sārvabhauma
bhaktyā parābhūta-mahendra-dhiṣṇya |
tvad-gātra-vistāra-kṛtiṁ supuṇyāṁ
vande muhur bhaktivinoda-dhārām ||9||

Ó, uram, a vaisnavák királya! Odaadásod legyőzi a mennyeket, nagy Indra hajlékát is! Újra és újra a Bhaktivinód Thákurt követő vaisnavák áldásos sorát magasztalom, hiszen ők a te tested kiterjedései.

Forrás: Bhakti Vallabha Tirtha Maharaja: Associates of Sri Caitanya

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése