2010. december 29., szerda

szószedetek


Kedves barátommal a fordítások melletti szószedetekről beszélgettünk... itt a slókámálán, s általában a bhakta-könyvekben. Ő felvetette, hogy talán a hitelesség miatt kerülnek a szövegbe. Voltaképpen arról van szó, hogy a szanszkrt nyelvű kommentárok felépítése is hasonló. Hadd mutassam meg mire gondolok a Gítá egy nevezetes versén keresztül.

tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā |
upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ ||34||

Önátadással, tudakozódással és szolgálattal ismerd meg azt a tudást, s a bölcsek, az igazság látnokai majd feltárják neked. (Bg. 4.34.)


Srídhar szvámí e vershez fűzött kommentárja így szól (segítségképpen kurzívval kiemeltem a kommentárban a versből származó szavakat):

evambhūtātma-jñāne sādhanam āha tad iti | tad taj jñānaṁ viddhi jānīhi prāpnuhīty arthaḥ | jñānināṁ praṇipātena daṇḍavan-namaskāreṇa | tataḥ paripraśnena | kuto’yaṁ me saṁsāraḥ? kathaṁ vā nivarteta? iti paripraśnena | sevayā guru-śuśrūṣayā ca | jñāninaḥ śāstrajñāḥ | tattva-darśino’parokṣānubhava-sampannāś ca | te tubhyaṁ jñānam upadekṣyanti upadeśena sampādayiṣyanti ||34||

Az ilyesféle lélek-tudás módszerét mondja az azt (vers). Azt – azt a tudást; tudd – ismerd meg, érd el; ezt jelenti. A bölcseket meghódolással – dandavat-köszöntéssel. Aztán tudakozódással: Honnan kerültem a világi lét körforgásába? Hogyan menekedhetek meg? Ilyen tudakozódással. Szolgálattal – a mester szolgálatával. Bölcsek – a szentírások (a tan) tudói. Az igazság látnokai – a meditáció általi megértés tökélyére jutottak. Neked – neked; a tudást feltárják – tanítással biztosítják majd.

Láthatjuk: a magyarázat a kérdéses értelmezésű, vagy a kommentátor számára fontosnak tartott kulcsszavakat elemzi... voltaképpen ez a kommentár legfontosabb része. Az első mondat beilleszti a jelen verset a szövegösszefüggésbe, majd megmagyarázza az egyes szavak jelentését, olykor megerősítve értelmezését a sásztrából vett idézettel, majd végül esetleg röviden összefoglal, és levonja a következtetéseket.

Szóval a Gítában a szószedetek azért fontosak, mert azt tükrözik, hogy a kommentátor szerint az adott szó a szöveg kontextusában miként értelmezendő... Ezért is meglepő, mikor olyan kritikával találkozom, hogy Sríla Prabhupád szószedetében a szavak fordítása nem pontos. Természetesen, hiszen hasonlóképpen értelmez és nem a szótári fordítást közli. Pl. 3.3. yogīnām.... a szó a jógí ragozott alakja, „a jógíké”... Prabhupád értelmezésében: „a bhaktáké”. Én úgy gondolom, egy-egy értelmezés helyességén el lehet gondolkodni, kereshetünk érveket ellene és mellette is… ám az értelmezés joga vitathatatlan.

~~~~

Itt a slókamálán azonban más céllal teszem közzé a szószedeteket is. Ezek a szövegek fordítási kísérletek... ezért nem a fenti értelmező szellemben, hanem részben követhetőség, részben megokolás miatt írom le őket. Látom ugyanakkor, hogy a terjedelmük megnehezíti az olvasást. A könnyebb olvashatóság, és az utánakereshetőség szempontjait a továbbiakban úgy próbálom meg összeegyeztetni, hogy a szószedeteket elhagyom a bejegyzések szövegéből, ám a PDF változatban (mely továbbra is elérhető lesz a bejegyzés jobb alsó sarkán elhelyezett linkről) továbbra is megmaradnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése