2010. december 25., szombat

Srí Srí Prabhupáda-dasakam


Sríla Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Prabhupád köszöntése, tíz versben

ānanda-sac-cid-baladeva-mūrtiḥ
brahmāṇḍa-sammaṇḍita-śuddha-kīrtiḥ |
saṁsāra-sindhūttaraṇaika-potaḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||1||

ānanda-sac-cid-baladeva-mūrtiḥ –
gyönyör, lét és tudat Baladéva-formája; brahmāṇḍa-sammaṇḍita-śuddha-kīrtiḥ – az univerzumot megörvendeztető tiszta hírneved; saṁsāra-sindhu-uttaraṇa-eka-potaḥ – a szamszára óceánját átszelő egyetlen hajó; paśyema – láthatjuk; kim – vajon; tam – azt; prabhupāda-padmam – Prabhupáda lábát

Ő a gyönyör, a lét és a tudat Baladév-megtestesítője.
Makukátlan hírneve megörvendezteti az egész világot,
mert ő az egyetlen hajó, mely átszeli a világi lét óceánját.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?
Baladév az eredeti mester, így a guru az ő megtestesítője. Lelki, így sat-cit-ānanda, lét, tudat, gyönyör természetű. „Saját lelkének gyilkosa (önnön degradálódásának oka) az, aki nem képes átkelni a világi lét óceánján, noha (az Úr kegyéből) különösebb erőfeszítés nélkül emberként született, ami minden áldás forrása, a legritkább adomány és (erre a célra) különösképp alkalmas csónak, (mert) kitűnő kormányosa a guru, s a kedvező szelek képében pedig Én hajtom előre.” (Bhág. 11.20.17.)

pratapta-cāmīkara-gaura-rūpaḥ
sad-bhakti-siddhānta-vicāra-bhūpaḥ |
śrī-vaiṣṇavācārya-samāja-rājaḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||2||

pratapta-cāmīkara-gaura-rūpaḥ –
hevített aranyként tündöklő alakú; sad-bhakti-siddhānta-vicāra-bhūpaḥ – a szent odaadás végkövetkeztetését megvizsgáló uralkodó; śrī-vaiṣṇava-ācārya – a nagyszerű vaisnavák mestere(i); samāja-rājaḥ – közösségének királya; paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam – vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

Alakja olvadt aranyként tündököl.
Ő a szent odaadás végkövetkeztetéseit alaposan megvizsgáló fejedelem,
a vaisnava mesterek királya.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

gauḍīya-goṣṭhī-gaṇa-prāṇa-bandhuḥ
prapanna-duḥkhārta-prasāda-sindhuḥ |
vitaṇḍi-pāṣaṇḍi-pracaṇḍa-daṇḍaḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||3||

gauḍīya-goṣṭhī-gaṇa-prāṇa-bandhuḥ –
gaudíja gyülekezet sokasága életének barátja; prapanna – meghódolt; duḥkha-ārta – szenvedéstől kínzott; prasāda-sindhuḥ – könyörület tengere; vitaṇḍi-pāṣaṇḍi-pracaṇḍa-daṇḍaḥ – akadékoskodó álszentek (eretnek, képmutató vallásos személy) haragos (félelmetes) botja; paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam – vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

A tengernyi gaudíja vaisnava életadó barátja,
a szenvedéstől kínzatott meghódolt lelkek számára a könyörület tengere,
ám egyben ő az akadékoskodó álszentekre lesújtó büntetés félelmetes botja.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

śrī-rādhikā-prema-taḍāga-haṁso
haṁsa-dvija-prājña-kulāvataṁsaḥ |
saṅkīrtana-prema-madhu-pramattaḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||4||

śrī-rādhikā-prema-taḍāga-haṁsaḥ –
Srí Rádhiká szeretete tavának hattyúja; haṁsa-dvija-prājña-kula-avataṁsaḥ – hattyú kétszerszületett bölcsek seregeinek koronaékszere; saṅkīrtana-prema-madhu-pramattaḥ – szankírtan-szeretet-mézes-mámoros; paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam – vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

Ő Rádhiká szeretetének tavában ringatózó hattyú,
a hattyútiszta szentek, a bráhmanák s a bölcsek seregeinek koronaékszere,
ki megmámorosodott a szankírtan rajongó szeretetének édességétől.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

caṇḍāla-śūdrādhama-bhakti-śamdah
sarvaṁ sahāvandya-padāravindaḥ |
premābdhi-candro bhajana-dru-kandaḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||5||

caṇḍāla-śūdra-adhama-bhakti-śam-dah –
a csandálákat, a súdrákat, s az elesetteket a bhakti áldásában részeltető; sarvam – minden; saha-āvandya-pada-aravindaḥ – együtt imádandó láb-lótusz; prema-abdhi-candraḥ – szeretet óceánjának holdja; bhajana-dru-kandaḥ – imádat fájának gyökere; paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam – vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

Szerető odaadással áldja meg a csandálákat, a súdrákat, s más alacsony születésűeket is.
Lótuszlábai méltók mindenki imádatára,
hiszen ő a rajongó szeretet óceánjából felkelő hold, a bhadzsan fájának erős gyökere.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

gaurāṅga-govinda-vareṇya-bhakto
viśuddha-sad-dharma-pracāra-raktaḥ |
rādhā-yaśo-gāna-sahasra-vaktraḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||6||

gaurāṅga-govinda-vareṇya-bhaktaḥ –
Gauránga és Góvinda legkiválóbb híve; viśuddha-sad-dharma-pracāra-raktaḥ – a makulátlan szent dharma prédikálásához ragaszkodó; rādhā-yaśas-gāna-sahasra-vaktraḥ – Rádhá hírnevét megéneklő ezer száj; paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam – vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

Ő Gauránga és Góvinda legkiválóbb híve,
ki hűen ragaszkodik a makulátlan dharma hirdetéséhez,
s ezer szájjal énekli Rádhiká dicsőségét.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?
A viśuddha-sad-dharma jelentése: karma-jñāna-śuddha-bhakti.

vedānta-vedāṅga-purāṇa-dakṣo
vikhaṇḍita-prājña-kutarka-lakṣaḥ |
śānta-praśāntoparatātma-niṣṭhaḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||7||

vedānta-vedāṅga-purāṇa-dakṣaḥ –
a védántában, a védángában és a puránákban jártas; vikhaṇḍita-prājña-ku-tarka-lakṣaḥ – összezúzta bölcsességével a hamis érvek százezreit; śānta-praśānta-uparata-ātma-niṣṭhaḥ – békés, higgadt, visszavonult az átmanban megszilárdult; paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam – vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

Jártas ő a védánta, a védánga és a puránák tanaiban is,
így bölcsességével könnyűszerrel szétzúzza a hamis érvek sokaságát.
Nyugodt és békés, elfordult az érzéki gyönyöröktől, s szilárd az isteni szolgálatban.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?
Vedānga: kiegészítő védai művek és tanok, melyek célja a rítusok, a rítusok mantráinak alkalmazása. A hat vedānga: a hangtan (śikṣā), a rítus (kalpa), a nyelvtan (vyākaraṇa), a szómagyarázat (nirukta), a versmértékek tana (chandas) és a csillagászat (jyotiṣa).

hareḥ kathā-yāta-samasta-yāmo
romāñca-kampāśru-mudābhirāmaḥ |
śrī-dhāma-māyāpura-vāsa-yatnaḥ
paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam ||8||

hareḥ –
Harié; kathā-yāta-samasta-yāmaḥ – történeteivel eltöltött minden yāma (a nap nyolcadrésze, azaz három óra); romāñca-kampa-aśru-mudā-abhirāmaḥ – borzongás, remegés, könnyek, boldogság, gyönyör; śrī-dhāma-māyāpura-vāsa-yatnaḥ – hajlékban, Májápurban lakozó állhatatos; paśyema kiṁ taṁ prabhupāda-padmam – vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?

A nap minden szakaszát Hari-kathával tölti,
miközben újra és újra megborzong, remegés vesz rajta erőt, záporoznak a könnyei, boldogságot és gyönyört érez.
Mindig Maháprabhu szent hajlékán, Májápurban lakozik.
Vajon mikor láthatjuk Prabhupád lótuszlábát?
A nap mind a nyolc időszakában más hangulatú a meditáció.

hā kvāsi mat-prāṇa-prabho kva gupto
gaurākhya-dāsas tava duḥkha-taptaḥ |
prapanna-bhaktārti-haras tvam eva
drakṣyāmi kiṁ candra-mukhaṁ sakṛt te ||9||

hā –
ó, jaj!; kva asi – hol vagy?; mat-prāṇa-prabho – az én életem ura; kva guptaḥ – hol rejtőzöl?; gaura-ākhya-dāsaḥ – Gaurának nevezett szolga; tava – tiéd; duḥkha-taptaḥ – szenvedéstől meggyötört; prapanna-bhakta – meghódolt híved; ārti-haraḥ – gyötrelem elvevője; tvam – téged; eva – csak; drakṣyāmi – látlak majd; kim – vajon; candra-mukham – hold-arcot; sakṛt – egyszer; te – tiéd

Ó, jaj, életem ura, hol vagy, merre rejtőzködsz?
Szolgádat, Gauradászt gyötri a bánat,
és csak te veheted el meghódolt híved szenvedését.
Vajon láthatom-e valaha holdarcodat?
A szerző Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Prabhupád tanítványa, Srípád Gauradász brahmacsárí (később Bhakti Désika Ácsárja Mahárádzs).

he dīna-bandho karuṇaika-sindho
kuru prasādam mayi manda-mūḍhe |
lakṣāparādhe bahu-pāpa-gāḍhe
tat-pāda-padme 'stu matiś ca kṛṣṇe ||10||

he dīna-bandho –
elesettek barátja!; karuṇaika-sindho – önnön boldogságod adományozója; kuru – tégy!; prasādam – kegyet; mayi – irántam; manda-mūḍhe – halogató ostoba iránt; lakṣa-aparādhe – százezer vétkű iránt; bahu-pāpa-gāḍhe – sok bűn elmerült iránt; tat-pāda-padme – az ő láb-lótusza iránt; astu – legyen; matiḥ – tisztelet, vágy, elme, szív; ca – és; kṛṣṇe – Krsna iránt

Ó, elesettek jóbarátja, könyörület egyetlen óceánja!
Áldj meg a kegyeddel, e halogató ostobát,
ki százezer vétekkel terhelten a bűnök mocsarába süllyedt,
hogy lótuszvirág lábaidra, s Krsnára gondolhassak!
A költemény először a Srí Gaudíja-patriká című folyóiratban jelent meg, angol nyelven pedig a Rays of The Harmonist 15. számában volt olvasható. (forrás) A versmérték indravajrā: – – υ – – / υ υ – υ – υ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése