2010. november 6., szombat

Girirádzs szent helyei

Srí Garga-szanhitá,
(a harmadik) Girirádzs-kötet
Hetedik fejezet, Srí Girirádzs szent helyei

1. (Mithilá királya,) Bahulásva szólt: Hány jelentős szent hely van a nemes Góvardhanon? Kérlek, mondd el nekem, ó, nagy jógí, hiszen te isteni látással rendelkezel.
2. Nárada szólt: Ó, király, Góvardhant és Vrndávant tekintik Gólóka koronaékszerének, a legkiválóbb szent helynek.
3. Mely szent hely volna jelentősebb a Legfelsőbb Brahman esernyőjénél, ki oly kedves Krsnának? Mi múlhatná fölül a pásztoroknak, a gópíknak és a teheneknek oltalmat adó dicső Góvardhant?
4. Bhagaván, a világ ura övéi társaságában Góvardhant imádta, mellőzve az Indra-áldozatot.
5. Srí Krsna, maga a Legfelsőbb Brahman, megszámlálhatatlan univerzum mestere, Gólóka ura, aki hatalmasabb minden hatalmasságnál
6. ... örökkön örökké itt játszik az ifjakkal. Ó, Maithila, még a négyarcú Brahmá sem képes felsorolni Góvardhan dicsőségét,
7. ... ahol a bűnöket eltörlő Mánasza-gangá, a makulátlan Góvinda-kunda, a szépséges Csandra-szaróvar,
8. a Rádhá-kunda, a Sjáma-kunda, a Lalitá-kunda, a Gópála-kunda és a Kuszum-szaróvar pompázik.
9. Itt van a Srí Krsna koronájának érintésével megjelölt korona-kő. Aki csak megpillantja, maga is isteni koronává válik.
10. Itt van az áldásos cifra-kő (csitra-silá). Még ma is látható rajta a kép, mit Krsna festett.
11. Itt van a bűnöktől megtisztító zengő-kő (vádaní-silá), melyen Krsna dobolt mindig, mikor a fiúkkal zenélt.
12. S itt van Kanduka-ksétra (labda-rét) is, ahol Krsnacsandra a pásztorfiúkkal labdázott.
13. Indra nyomát látva, meghajolva Brahman hajléka előtt, a porban hemperegve az ember közvetlenül Visnu hajlékát éri el.
14. Itt van a bűnöket eltörlő Ausnísa-tírtha, ahol Mádhava elcsente a gópák turbánjait.
15. Itt van a hely, ahol egyszer a közelben járó fejőslánykák bokacsengettyűinek csilingelését hallván a Kámadévánál elbűvölőbb Krsna útjukba állt, amint épp a joghurtot vitték eladni.
16. Társai élén a Fuvolás pásztorbotjával megállt előttük az úton: Vámot kell fizessetek nekem! - mondta a gópíknak.
17. A gópík így feleltek: Álnok vagy. Joghurtra sóvárogva elénk állsz az úton, a pásztorfiúk kíséretében. Kansza börtönébe záratunk ám, anyáddal és apáddal együtt!
18. A magasztos Úr szólt: Elpusztítom a kegyetlen Kanszát társaival együtt, esküvel fogadom!
19. Nárada szólt: Így beszélt Nanda fia, majd a fiúkkal a joghurtos köcsögöket elvéve szépen lerakta őket a földre.
20. Ó, Nanda arcátlan és merész fia, zabolátlan és fecsegő vagy. Csak hősködsz az erdőben, ám gyengének bizonyulsz a városban.
21. Most majd beáruljuk Jasódának és Nandának - mondták egymás közt a gópík, és mosolyogva hazatértek.
22. Majd Mádhava és a fiúk nípa és palása levelekből csészéket formáltak, és mind megették a joghurtot.
23. Ó, király, a szent helyet, ahol a falevelekből csészéket készítették, a Dróna-tírtha nevet viseli.
24. Aki e helyen joghurtot adományoz, és levél-csészéből issza a joghurtot, s hódolatát ajánlja, az nem fosztatik meg Gólókától.
25. Ahol szemeit elfedve elrejtőzött Mádhava a fiúkkal, azt a helyet Laukika-tírthának nevezik, s minden bűntől megszabadít.
26. Csupán csak megpillantva Kadamba-khanda-tírthát, Hari számos kedvtelésének színhelyét az ember Nárájanához válik hasonlatossá.
27. Srngára-mandala az a hely a Góvardhanon, ahol rásza-táncban Rádhá és Krsna egymásra találtak.
28. Ó, király, a Góvardhan hegyet felemelő Krsna múrtija ott van Srngára-mandalánál.
29. Négyezer-száznyolc esztendővel a kali-kor kezdete után e helyen, Srngára-mandalán
30. ... Girirádzs barlangjából mindenki szeme láttára ebben a tökéletes alakban jelenik majd meg Hari.
31. Srínáth, a félistenek ura, így hívják majd a szentek őt, ki mindig a Góvardhan hegyen élvezi kedvteléseit.
32. Óh, király! Kik megpillantják e múrtit, sikeressé válnak, még a kali-korban is.
33. Bháratavarsa négy sarka, Dzsagannáth, Ranganáth, Dvárakánáth és Badrínáth szintén ott van a hegyen,
34. ... Góvardhan közepén pedig Srínáth. Kedves királyom, a szent Bhárata-varsában ez az öt úr él.
35. A szent dharma templomának oszlopai a négy oltalmazó, kik híveiket minden gyötrelemtől megóvják. Aki csak megpillantja őket, Nárájanához válik hasonlatossá.
36. Ha a világ e négy urához zarándokló értelmes ember nem láthatja meg a félistenek urát (Srínáthot), útja gyümölcstelen marad.
37. Ám Srínáthot, a félistenek urát a Góvardhan hegyen megpillantva a zarándoklat a világ négy urához sikeressé válik.
38. Airávata és Szurabhí lába nyomainál meghajolva még a bűnös ember is eléri Vaikunthát, ó, Maithila,
39. ... Srí Krsna kéz- és lábnyomát látva, s ott hódolatát ajánlva pedig közvetlenül Krsna hajlékára jut.
40. Kedves királyom, ezek a szent helyek, és tavak jelentik Girirádzs testrészeit. Miről vágysz még hallani?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése