2010. november 3., szerda

Dharma leszármazottai


A Bhágavata-purána negyedik énekének első fejezete Szvájambhuva Manu leszármazottjairól szól. Egyik leánya – Praszúti – Daksa felesége lett. A szöveg így sorolja fel Daksa és Praszúti utódait:

tasyāṁ sasarja duhitṝḥ ṣoḍaśāmala-locanāḥ |
trayodaśādād dharmāya tathaikām agnaye vibhuḥ ||48||

Tizenhat lótuszszemű leányt nemzett néki,
tizenhármat Dharmához adott a hatalmas Daksa, egyet pedig Agnihoz.

pitṛbhya ekāṁ yuktebhyo bhavāyaikāṁ bhava-cchide |
śraddhā maitrī dayā śāntis tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kriyonnatiḥ ||49||

Egyet az összegyűlt ősatyákhoz, egyet pedig a lét kötelékeit elvágó (bhava-chid) Sivához (Bhava).
Sraddhá, Maitrí, Dajá, Sánti, Tusti, Pusti, Krijá, Unnati,

buddhir medhā titikṣā hrīr mūrtir dharmasya patnayaḥ |
śraddhāsūta śubhaṁ maitrī prasādam abhayaṁ dayā ||50||

Buddhi, Médhá, Titiksá, Hrí és Múrti lettek Dharma feleségei.
Sraddhá szülte Subhát, Maitrí Praszádamot, Dajá Abhaját,

śāntiḥ sukhaṁ mudaṁ tuṣṭiḥ smayaṁ puṣṭir asūyata |
yogaṁ kriyonnatir darpam arthaṁ buddhir asūyata ||51|

Sánti Szukhát, Tusti Mudát, Pusti pedig Szmaját szülte.
Krijá Jógát, Unnati Darpát, Buddhitól pedig Artha született.

medhā smṛtiṁ titikṣā tu kṣemaṁ hrīḥ praśrayaṁ sutam |
mūrtiḥ sarva-guṇotpattir nara-nārāyaṇāv ṛṣī ||52||

Medha fia Szmrti, Titiksáé Kséma, Hríé Prasraja,
Múrtié pedig minden jótulajdonság forrása, Nara és Nárájana, a két látnok bölcs.

Első pillantásra a szöveg egyszerű családfa leírás. Visvanáth Csakravartí azonban felhívja a figyelmünket a nevek jelentésére. Kommentárjában így ír: „a Sraddhával kezdődők saját nevük jelentésével a jóság minőségéhez kapcsolódó energiák (száttvika-sakti) oltalmazói.”

Az erény, a vallás (Dharma) gyakorlása során tehát a feleségek jellemezte tulajdonságok a fiak jellemezte tulajdonságokat eredményezik:

Dharma feleségefia
Śraddhā (hit)Śubha (áldásosság)
Maitrī (barátság, jóindulat)Prasāda (kegyelem)
Dayā (könyörület)Abhaya (rettenthetetlenség)
Śānti (békesség)Sukha (boldogság)
Tuṣṭi (kiegyensúlyozottság)Muda (elégedettség)
Puṣṭi (táplálás, vagyon)Smaya (a dharmában való állhatatosság)
Kriyā (tevékenység)Yoga (összekapcsolódás)
Unnati (kiválóság)Darpa (büszkeség, hiúság)
Buddhi (értelem)Artha (gyarapodás)
Medhā (memória, felfogókészség)Smṛti (emlékezet)
Titikṣā (türelem, béketűrés)Kṣema (biztonság, üdvösség)
Hrī (szégyenlősség)Praśraya (tisztelet, udvariasság)
Mūrti (forma)Nara és Nārāyaṇa

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése