2010. október 9., szombat

a vaisnava tulajdonságai


sarva mahā-guṇa-gaṇa vaiṣṇava-śarīre |
kṛṣṇa-bhakte kṛṣṇera guṇa sakali sañcāre ||

A vaisnava testében minden nagyszerű tulajdonság jelen van,
Krsna hívében Krsna valamennyi tulajdonsága (apránként) megjelenik.
(Cscs. .2.22.75.)

kṛpālu, akṛta-droha, satya-sāra sama |
nidoṣa, vadānya, mṛdu, śuci, akiñcana ||
sarvopakāraka, śānta, kṛṣṇaika-śaraṇa |
akāma, anīha, sthira, vijita-ṣaḍ-guṇa ||
mita-bhuk, apramatta, mānada, amānī |
gambhīra, karuṇa, maitra, kavi, dakṣa, maunī ||

Könyörületes, nem ármánykodó, igazmondó, egyenlően bánik mindenkivel,
feddhetetlen, nagylelkű, szelíd, tiszta, nem tartja tulajdonosnak magát,
mindenki segítője, békés, egyedül Krsnánál keres oltalmat,
vágynélküli, közömbös (az anyagi nyereség iránt), rendíthetetlen, teljesen felülkerekedett a hat rossz tulajdonságon,
mértékletesen táplálkozó, éber, tisztelettudó, alázatos,
mély, együttérző, baráti, költői, ügyes, hallgatag.
(Cscs. 2.22.78-80.)

A droha jelentései: ármány, fondorlat, rosszindulat, gonoszság. Az akṛta-droha arra vonatkozik, aki nem teszi (akṛta) ezeket.
A mṛdu jelentései: lágy, finom, szelíd.
Az a-kiṅcana szó szerint tulajdon nélkülit jelent, ám nem a nincstelenség a kívánatos tulajdonság, hanem az, hogy az ember ne ragaszkodjon a tulajdonhoz. Tudja jól: minden Istené, aki most őt bízta meg egyes javai felügyeletével, és jó intézőként viselje gondját a rábízott értékeknek.
A „mindenki segítője” szóösszetétel felbontva: sarva upakāraka.
A legyőzendő hat rossz tulajdonság: kéj [kāma], düh [krodha], kapzsiság [lobha], illúzió [moha], bódulat [mada] és irigység [mātsarya].
Az apramatta szót éberként fordítottam, további jelentései bódulattól mentes, illetve figyelmes, gondos.
A mānī jelentése öntelt, magát nagyra becsülő, ennek ellentéte az amānī (alázatos). A mānī szót egyébként nem csak pejoratív jelző lehet, más szövegösszefüggésben vonatkozhat olyan személyre is, aki kivívta mások nagyrabecsülését.
A gambhīra jelző olyasvalakire vonatkozik, aki a dolgok mélyére hatolt, hiszen a szót a gam (megy) és az irā (víz) szavak összetételeként értelmezik. További jelentései: mélyértelmű, komoly, méltóságteljes, kifürkészhetetlen, titokzatos. Ellentéte a gādha (sekély, sekélyes).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése