2010. szeptember 11., szombat

Srímad Bhaktivinóda dasakam

Fohász Bhaktivinód Thákurhoz, tíz versben

E Bhaktivinód Thákurt magasztaló költemény a Gaudíja című újságban jelent meg, 1939 júliusában. Bhakti Vallabha Tírtha Srí Csaitanja társai című könyvében találtam rá.

amanda-kāruṇya-guṇākaraḥ śrī-
caitanya-devasya dayāvatāraḥ |
sa gaura-śaktir bhavitā punaḥ kiṁ
padaṁ dṛśor bhakti-vinoda-devaḥ ||1||

amanda –
hatalmas; kāruṇya-guṇa-ākaraḥ – könyörület tulajdonság-bányája; śrī-caitanya-devasya – Srí Csaitanja-déváé; dayā-avatāraḥ – könyörületének megtestesülése; saḥ – ő; gaura-śaktiḥ – Gaura ereje (energiája); bhavitā – lesz; punaḥ – ismét; kim – vajon; padam – lábat; dṛśoḥ – szemeké; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Ó, határtalan könyörület forrása, Srí Csaitanjadév kegyének megtestesülése,
Maháprabhu energiája! Vajon láthatom ismét lótuszlábaidat, uram, Bhaktivinód?

śrīmaj-jagannātha-prabhu-priyo ya
ekātmako gaura-kiśorakena |
śrī-gaura-kāruṇya-mayo bhavet kiṁ
nityaṁ smṛtau bhakti-vinoda-devaḥ ||2||

śrīmat-jagannātha-prabhu-priyaḥ –
Srímat Dzsagannáth Prabhunak kedves; yaḥ – aki; eka-ātmakaḥ – egy természetű; gaura-kiśorakena – Gaurakisórral; śrī-gaura-kāruṇya-mayaḥ – Srí Gaura könyörületével eltöltött; bhavet – lesz; kim – vajon; nityam – mindig; smṛtau – emlékezetben; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Oly kedves vagy Srímat Dzsagannáth Prabhunak, s egy vagy Gaurakisórral.
Gauránga kegyével teljes! Vajon mikor emlékezhetek reád mindig, uram, Bhaktivinód?

Bhaktivinód Orisszában, Puríban volt hivatalnok, így Dzsagannáth Prabhu jelentheti a nagytemplom múrtiját, de utalhat Dzsagannáth dász bábádzsíra is, Bhaktivinód siksá-gurujára is.

śrī-nāma-cintāmaṇi-sampracārair
ādarśam ācāravidhau dadhau yaḥ |
sa jāgarūkaḥ smṛti-mandire kiṁ
nityaṁ bhaved bhakti-vinoda-devaḥ ||3||

śrī-nāma-cintāmaṇi-sampracāraiḥ –
a Szent Név csodakövének prédikálásával; ādarśam – tükör (átvitt értelemben vmi mintája); ācāra-vidhau – viselkedés végzésében; dadhau – adta; yaḥ – aki; saḥ – ő; jāgarūkaḥ – éber, virrasztó; smṛti-mandire – emlékezet templomában; kim – vajon; nityam – mindig; bhavet – lesz; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Mintát adtál nekünk, miként cselekedjünk a Szent Név csodakövének prédikálásában.
Vajon mikor virrasztasz mindig emlékezetem templomában, uram, Bhaktivinód?

Bhaktivinód Thákur egyik fontos könyve is a Srí Hari-náma-csintámani (Srí Hari nevének csodaköve) címet viseli. Napirendje nagyon feszes volt, alvásra, pihenésre mindösszesen napi két-három órát engedélyezett magának.

nāmāparādhai rahitasya nāmno
māhātmya-jātaṁ prakaṭaṁ vidhāya |
jīve dayālur bhavitā smṛtau kiṁ
kṛtāsano bhakti-vinoda-devaḥ ||4||

nāma-aparādhaiḥ –
nevek elleni vétkekkel; rahitasya – mentesé; nāmnaḥ – névé; māhātmya-jātam – magasztalást létrehozott; prakaṭam – nyilvánossá; vidhāya – alkotva; jīve dayāluḥ – élőlények iránt együttérző; bhavitā – lesz; smṛtau – emlékezetben; kim – vajon; kṛta-āsanaḥ – megtett ülés; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Nyilvánosságra hoztad a vétkektől mentes Szent Név dicsőségét,
s oly együttérző vagy a lényekkel, vajon mikor foglalsz helyet gondolataimban, uram, Bhaktivinód?

gaurasya gūḍha-prakaṭālayasya
sato’sato harṣa-kunāṭyayoś ca |
prakāśako gaurajano bhavet kiṁ
smṛtyāspadaṁ bhakti-vinoda-devaḥ ||5||

gaurasya –
Gauráé; gūḍha-prakaṭa-ālayasya – a titok megnyilvánításának hajlékáé; sataḥ asataḥ – szenté, nem szenté; harṣa-kunāṭyayoḥ – örömé és irigységé; ca – és; prakāśakaḥ – megnyilvánító; gaura-janaḥ – Gaura híve; bhavet – lesz; kim – vajon; smṛti-āspadam – emlékezetem szobája; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Feltártad Gaura születési helyének titkát, megörvendeztetve a szenteket, iriggyé téve a gonoszokat.
Csaitanja örök társa vagy, vajon mikor emlékezhetem majd rád, uram, Bhaktivinód?

nirasya vighnān iha bhakti-gaṅgā-
pravāhanenoddhṛta-sarvalokaḥ |
bhagīratho nitya-dhiyāṁ padaṁ kiṁ
bhaved asau bhakti-vinoda-devaḥ ||6||

nirasya –
legyőzve; vighnān – akadályokat; iha – itt; bhakti-gaṅgā-pravāhanena-uddhṛta-sarva-lokaḥ – az odaadás Gangeszének áramlásával megmentett minden világ; bhagīrathaḥ – Bhagíratha; nitya-dhiyām – mindig emlékezetteké; padam – helyzet, láb; kim – vajon; bhavet – lesz; asau – ő; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Minden akadályt elhárítasz, s az egész világot megmented az odaadó szeretet Gangesz-folyamának áramával,
miként hajdan Bhagíratha király. Vajon mikor emlékezhetem majd rád, uram, Bhaktivinód?

Bhagíratha király invitálta a mennyből a Gangeszt a Földre. Ősei hamvaihoz vezette a folyót, akik így megtisztulhattak. (Bhágavata-purána 9.8-9. fejezetek)

viśveṣu caitanya-kathā-pracārī
māhātmya-śaṁsī guru-vaiṣṇavānām |
nāma-grahādarśa iha smṛtaḥ kiṁ
citte bhaved bhakti-vinoda-devaḥ ||7||

viśveṣu –
mindenségben; caitanya-kathā-pracārī – Csaitanja-kathát prédikáló; māhātmya-śaṁsī – dicsőséget magasztaló; guru-vaiṣṇavānām – a mester és a vaisnaváké; nāma-graha-ādarśaḥ – Név ismétlésének modellje (eredeti, minta); iha – itt; smṛtaḥ – emlékezett; kim – vajon; citte – elmében; bhavet – lesz; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Csaitanjáról tanítasz szerte a világon, miközben a Guru és a vaisnavák dicsőségét magasztalod,
s jó példával jársz elől a Szent Név zengésében. Vajon mikor emlékezhetem majd rád, uram, Bhaktivinód?

prayojanaṁ sann abhidheya-bhakti-
siddhānta-vāṇyā samam atra gaura- |
kiśora-sambandha-yuto bhavet kiṁ
cittaṁ gato bhakti-vinoda-devaḥ ||8||

prayojanam –
távlat; san – lévő; abhidheya – megteendő; bhakti-siddhānta-vāṇyā –Bhaktisziddhánta Szaraszvatíval; samam – együtt; atra – ott; gaura-kiśora-sambandha-yutaḥ – Gaurakisór, a kapcsolat társaságában; bhavet – lesz; kim – vajon; cittam – elmémbe; gataḥ – ment; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Prajódzsana-tattvaként, a Bhaktisziddhánta Szaraszvatíként alászálló abhidhéja-tattva, s Gaura-
kisór, a szambandha-tattva megszemélyesítőjének társaságában vajon mikor költözöl szívembe, uram, Bhaktivinód?

Szambandha, az egyén és Isten közötti kapcsolat, abhidhéja az ennek nyomán megteendő út, a prajódzsana pedig az elérendő cél, a távlat.

śikṣāmṛtaṁ sajjana-toṣaṇīṁ ca
cintāmaṇiṁ cātra sajaiva-dharmam |
prakāśya caitanya-prado bhavet kiṁ
citte dhṛto bhakti-vinoda-devaḥ ||9||

śikṣāmṛtam –
Siksámrta; sajjana-toṣaṇīm – Szaddzsana-tósanít; ca – és; cintāmaṇim – Csintámanit; ca – és; atra –ott; sa – -val; jaiva-dharmam – Dzsaiva-dharma; prakāśya – megnyilvánítva; caitanya-pradaḥ – Csaitanját ajándékozó; bhavet – lesz; kim – vajon; citte – szívemben; dhṛtaḥ – megtartott; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

A Srí Csaitanja-siksámrtát, a Szaddzsana-tósanít, a Hari-náma-csintámanit és a Dzsaiva-dharmát
megírva Csaitanját ajándékozod a világnak. Vajon mikor gondolok majd mindig rád, uram, Bhaktivinód?

A vers Bhaktivinód Thákur számos írása közül csak néhányat említ meg: Srí Csaitanja-siksámrta (Csaitanja nektári tanítása), a Szaddzsana-tósaní (A szenteket boldoggá tevő) magazin, a Hari-náma-csintámani (Hari nevének csodaköve) és a Dzsaiva-dharma (A lélek tettei).

āṣāḍha-darśe’hani gaura-śakti-
gadādharābhinna-tanur jahau yaḥ |
prapañca-līlām iha no bhavet kiṁ
dṛśyaḥ punar bhakti-vinoda-devaḥ ||10||

āṣāḍha-darśe –
ásádha újholdján; ahani – napon; gaura-śakti-gadādhara-abhinna-tanuḥ – Gaura-ereje, Gadádhartól nem különböző forma; jahau – eltávozott; yaḥ – aki; prapañca-līlām – megmutatott kedvtelést; iha – itt; naḥ – miénk; bhavet – lesz; kim – vajon; dṛśyaḥ – látható; punaḥ – ismét; bhakti-vinoda-devaḥ – Bhaktivinód déva

Ásádha (Vámana) hónap újholdján távozott el ő (e világból) ki nem különbözik Csaitanja Maháprabhu transzcendentális erejétől, Gadádhar pandittól.
Vajon mikor jelensz meg újra közöttünk, ó uram, Bhaktivinód?

Vámana hó újholdas napján hagyta el e világot Gadádhar pandit és Bhaktivinód Thákur is.
a versmérték: indravajrā.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése