2010. július 3., szombat

Bilvamangal: Himnusz a legkiválóbb, isteni tolvajhoz


Śrī Caurāgragaṇyaṁ Puruṣāṣṭakam


vraje prasiddhaṁ navanīta-cauraṁ
gopāṅganānāṁ ca dukūla-cauram |
aneka-janmārjita-pāpa-cauraṁ
caurāgragaṇyaṁ puruṣaṁ namāmi ||1||

Vradzsában a friss vaj, s a pásztorlánykák ruháinak elcsenéséről nevezetes,
és ő veszi el a megszámlálhatatlan születés során felhalmozott bűnöket is – e legkiválóbb, isteni tolvajnak hódolok.

A vaj elcsenése a hívei szívének elrablását, a gópík ruháinak ellopása a feltétel nélküli meghódolás igényét jelképezi.

śrī rādhikāyā hṛdayasya cauraṁ
navāmbuda-śyāmala-kānti-cauram |
padāśritānāṁ ca samasta-cauraṁ
caurāgragaṇyaṁ puruṣaṁ namāmi ||2||

Srí Rádhiká szívének elrablója ő, ki a friss esőfellegek feketés csillogását is elcseni.
A lábainál oltalmat keresők mindenét elvevő legkiválóbb isteni tolvajnak hódolok.

akiñcanī-kṛtya padāśritaṁ yaḥ
karoti bhikṣuṁ pathi geha-hīnam |
kenāpy aho bhīṣaṇa-caura īdṛg
dṛṣṭaḥ śruto vā na jagat-traye ’pi ||3||

Nincstelenné teszi a lábainál oltalmat keresőket, otthontalan, kóbor koldussá,
Ó, akárhogy is, ilyen félelmetes tolvajt nem látott, s nem is hallott még a három világ!

yadīya nāmāpi haraty aśeṣaṁ
giri-prasārān api pāpa-rāśīn |
āścarya-rūpo nanu caura īdṛg
dṛṣṭaḥ śruto vā na mayā kadāpi ||4||

Kinek neve mindenestől elveszi a hegységként terpeszkedő bűn-halmokat,
bizony, bámulatos ez a tolvaj, soha nem láttam, s nem is hallottam még hozzá hasonlót!

dhanaṁ ca mānaṁ ca tathendriyāṇi
prāṇāṁś ca hṛtvā mama sarvam eva |
palāyase kutra dhṛto ’dya caura
tvaṁ bhakti-dāmnāsi mayā niruddhaḥ ||5||

Elragadtad a vagyonom, a személyemet övező megbecsülést, sőt, érzékeimet és életemet is, mindenemmel együtt.

Hová iszkolsz? Ó, te tolvaj, most elfoglak, és megkötözlek szeretetemmel.

chinatsi ghoraṁ yama-pāśa-bandhaṁ
bhinatsi bhīmaṁ bhava-pāśa-bandham |
chinatsi sarvasya samasta-bandhaṁ
naivātmano bhakta-kṛtaṁ tu bandham ||6||

Elvágod Jama szörnyű halál-pányváját, elmetszed az anyagi lét félelmetes kötelét,
bizony minden béklyóból könnyedén szabadulsz, ám híveid szeretetének kötelét képtelen vagy elvágni.

man-mānase tāmasa-rāśi-ghore
kārāgṛhe duḥkha-maye nibaddhaḥ |
labhasva he caura hare cirāya
sva-caurya-doṣocitam eva daṇḍam ||7||

Szívemben, a rettentő sötét tudatlanság e nyomorúságos tömlöcében kötlek gúzsba,
s itt nyered majd el végül tolvaj hajlamod méltó büntetését, ó, Hari, én tolvajom!

kārāgṛhe vasa sadā hṛdaye madīye
mad-bhakti-pāśa-dṛḍha-bandhana-niścalaḥ san |
tvāṁ kṛṣṇa he pralaya-koṭi-śatāntare ’pi
sarvasva-caura hṛdayān na hi mocayāmi ||8||

Szívem börtönében maradsz mindörökké, szerető odaadásom kötelével szorosan megkötözve,
ó, Krsna, mindenem tolvaja, világkorszakok milliói múltán sem bocsátalak el szívemből!

Az első hét strófa versmértéke upajāti, az utolsó pedig vasantilakā.
Az upajāti 11 szótagú indravajrā (– – υ – – υ υ – υ – – )
és
upendravajrā (υ – υ – – υ υ – υ – –) sorokat is tartalmaz.
A
vasantatilakā 14 szótagú: – – υ – υ υ υ – υ υ – υ – –.

olvasnivaló:
· Bilvamangal Thákur: A rásza-tánc nyolc verse
· Bilvamangal Thákur: Góvinda Dámódara himnusz

· ismeretlen szerző: a tolvajok fejedelme

2 megjegyzés: