2010. május 26., szerda

rejtvény, a szanszkrt nyelv kedvelőinek


Talányos verseket kerestem egy előadáshoz, így akadtam az alábbi rejtvényre, mely a Mahá-szubhásita-szangraha (Szellemes mondások nagy gyűjteménye) című műben a 8293. vers. Közreadom, hogy áldása rád is szálljon, kedves olvasó!

kaḥ khe bhāti hato niśācarapatiḥ kenāmbudhau majjati
kaḥ kīdṛk taruṇīvilāsagamanaṁ ko nāma rājñāṁ priyaḥ |
patraṁ kiṁ nṛpateḥ kimapsu lalitaṁ ko rāmarāmāharo
matpraśnottaramadhyamākṣarapadaṁ yat tat tavāśīrvacaḥ ||

kaḥ – ki; khe – égen; bhāti – ragyog; hataḥ – megölt; niśācara-patiḥ – démonok vezére; kena – ki által; ambudhau – óceánban; majjati – megmerítkezik; kaḥ – ki; kīdṛś – hogyan; taruṇī – ifjú leány; vilāsa-gamanam – évődés-menés; kaḥ – mi; nāma – név; rājñām – királyoké; priyaḥ – kedvenc; patram – hátas (jármű); kim – mi; nṛpateḥ – királyé; kim – mi; apsu – vízben; lalitam – szép; kaḥ – ki; rāma-rāmā-haraḥ – Ráma gyönyörének (feleségének) elrablója; mad praśna-uttara – az én kérdéseimre adott válasz; madhyama-akṣara-padam – középső szótagjai alkotta sor; yat – ami; tat – az; tava – tiéd; āśīs-vacaḥ – áldás, jókívánság, fohász

Ki ragyog az égen? Ki keze által halt meg a démonok vezére? Ki merül alá az óceánba?
Hogyan évődnek az ifjú leányok? Mi a királyok kegyeltjének neve?
Mi a királyok hátasa? Mi a szép a vízben? Ki rabolta el Ráma feleségét?
A kérdéseimre adott válaszok középső szótagjai alkotta sor áldása (szálljon rád)!

Lássuk sorban a válaszokat a kérdésekre, rögtön ki is emelem a középső szótagokat. Az égen a Nap, a bolygók ura (graheśa) ragyog. Ráma keze által (meṇa) halt meg a démonvezér Rávana. Mikor Indra letörte a hegyek szárnyát a Maináka hegy (maika) az óceánba menekült. Az ifjú leányok vonakodva, azaz lassan (mantharam) évődnek. A királyok legfőbb kegyeltje a miniszter tanácsadó (saciva), hátasállatuk pedig a ló (turaṁga). A víztükör szépségét a rajta nyíló lótuszvirágok (va, kék lótusz) emelik, s Ráma feleségét Rávana (vaṇa) rabolta el.
A válaszok középső szótagjai összefűzve pedig a következőképp áldják meg a rejtvényfejtőt: he me nātha ciraṁjīva – Ó, uram, légy hosszúéletű!

a versmérték: śārdūlavikrīḍita (tigrisjáték)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése