2009. október 2., péntek

Girirádzs eljövetelének története


Srí Garga-szanhitá,

(a második) Vrndávan-kötet,
második fejezet, Girirádzs eljövetelének története

1. Nanda szólt: Bölcs Szannanda (1), te mindent tudsz, és sokmindent hallottál. A te ajkaidról szeretnék hallani Vradzsa-mandal dicsőségéről!
2. Kérlek, beszélj nekem a Góvardhan-hegy eljöveteléről is, s hogy miért tartják őt a hegyek legkiválóbbjának, a Hegykirálynak?
3. Mely világból származik a Jamuná folyó? Kérlek, az ő dicsőségéről is beszélj nekem, hiszen te vagy a bölcsek legkiválóbbja!
4. Szannanda szólt: Történt egyszer, hogy Hasztinapurban Pándu kérdezte erről a felettébb erényes Bhísmát, s (kettejük beszélgetését) sokan hallották.
5. A legfelsőbb Isten, maga Srí Krsna, ki számtalan univerzum ura, Gólóka uralkodója,
6. ... Dzsanárdan, mikor alászállt a Földre, hogy megszüntesse annak terheit, így szólt Rádhához: Félénk kedvesem, indulj te is a Földre!
7. Rádhá szólt: A szívem nem lehet boldog Vrndávan, a Jamuná-folyó, s a Góvardhan nélkül.
8. Szannanda szólt: Srí Hari saját hajlékának negyvenhét krósa (2) földjét, köztük a Góvardhant és a Jamunát előreküldte a Földre.
9. Az a negyvenhét krósa föld szállt alá a huszonnégy erdővel, s bizony ezt imádja minden világ.
10. Bhárata-varsától délre, Sálmalí-dvípa közepén született Góvardhan, Dróna hegy feleségének méhéből.
11. A félistenek virágesőt szórtak, a Himálaja és Szuméru hegyek is mind eljöttek.
12. A nagy hegyek meghajoltak, körbejárva imádták a Góvardhant, majd himnuszokat zengtek, e szavakkal:
13. A hegyek így szóltak: Te közvetlen Krsnacsandráé, a Legfelsőbb Úré vagy Gólókán, a tehenekkel, a pásztorokkal és a fejőslánykákkal együtt.
14. Mert Góvardhan (tehéntápláló) a neved, s Vrndávanban tündökölsz, minden hegyek közül most te vagy a Hegykirály (Girirádzs).
15. Hódolat néked óh, Góvardhan, Vrndávan ékessége, Gólóka koronája, a Legfelsőbb Brahman napernyője!
16. Szannanda szólt: Imáik felajánlása után a hegyek otthonaikba tértek. Ezért ismerik Góvardhant a hegyek legkiválóbbjának, Hegykirálynak.
17. Egy nap, Pulasztja (3), a kiváló bölcs, ahogy a zarándokhelyeket látogatta, meglátta a legkiválóbb hegyet, Góvardhant, Dróna-hegy feketésen ragyogó fiát,
18. ... kit mádhaví liánok virágai és gyümölcsök borítottak, békésen csobogó forrásaival, áldásos barlangokkal.
19. Alkalmasnak tűnt az önfegyelmező gyakorlatokra, ékkövekkel borítva, száz elbűvölő csúcsával, csodás színes ásványaival, lejtőin madarakkal,
20. ... őzekkel és nektár-fákkal borítva, pávák hangjával ékesen, üdvösséggel ajándékozva meg a megszabadulásra vágyókat.
21. Őrá vágyva a bölcsek vezére („tigrise”) Drónához fordult, aki tisztelettel fogadta őt, majd Pulasztja így szólt:
22. Pulasztja szólt: Ó, Dróna, hegyek királya, minden félisten imádottja! Isteni gyógyfüvek borítanak, így élteted az embereket.
23. Kéréssel jöttem hozzád. Kásíban lakom, nagy bölcs (mahámuni) vagyok, kérlek, add nekem a fiad, Góvardhant, bizony nincs más vágyam.
24. A Kásí nevű dicső város Visvésvaráé (4). Ha itt hal meg, még a bűnös is elnyeri az üdvösséget.
25. A Gangesz partján ahol Visvanáth lakik nincs hegy, ott helyezném el őt.
26. Góvardhanon, a liánokkal és fákkal borított fiadon végezném önfegyelmező gyakorlataimat. Ez a vágyam.
27. Szannanda szólt: Pulasztja szavait hallván a fia iránti szeretettel eltelve könnyek gyűltek Dróna szemébe, s így szólt a bölcshöz:
28. Dróna szólt: Ó, bölcs! A fiam iránti szeretet tölti be a szívem, bizony, e fiú nagyon kedves nekem, ám átkodtól is tartok, ezért ezt mondom:
29. Ó, fiam, menj e bölcssel a gyönyörű Bhárata-varsába, a karma földjére, ahol az emberek elérik az élet három célját, s még az üdvösséget is, egy pillanat alatt.
30. Góvardhan szólt: Ó, bölcs, hogy tudnál elvinni engem, hiszen nyolc jódzsana (5) hosszú, két jódzsana magas, és öt jódzsana széles a testem?
31. Pulasztja szólt: Ülj csak szép kényelmesen a kezembe, fiam, s addig viszlek, míg Kásíba nem érünk.
32. Góvardhan szólt: Ó, bölcs, ahol leteszel a földre, arról a helyről nem lehet majd felemelni engem, megesküszöm neked.
33. Pulasztja szólt: Ígérem, hogy amíg Sálmalí-dvípáról Kausala (6) határáig nem érünk, nem teszlek le téged.
34. Szannanda szólt: Könnyekkel a szemeiben a nagy hegy meghajolt apja, Dróna előtt, és fellépett a bölcs tenyerébe.
35. A bölcs jobb kezében tartva, az embereknek erejét megmutatva lassacskán Vradzsa földjére érkezett.
36. (Előző) születésére emlékezve a hegy így töprengett: A Legfelsőbb Úr, maga Srí Krsna,
37. ... számtalan univerzum ura itt Vradzsában száll majd alá, hogy gyermeki és ifjúkori kedvteléseinek hódoljon a pásztorfiúkkal.
38. Itt játsza majd Hari a vámszedős játékot, és a féltékenységből fakadó harag játékát is (7), ezért nem mehetek el e földről, ahol a Kálindí folyik.
39. Gólókáról Srí Krsna Rádhával ide jön majd. Elérem életem tökéletességét, ha megpillanthatom őt.
40. Így töprengve, súlyossá vált a bölcs kezében, aki annyira elfáradt, hogy nem emlékezett a korábbi (szavaira).
41. S mert nagyon nehéznek érezte, hogy kicsit megkönnyebbüljön letette a kezéből a hegyet Vradzsa földjén.
42. Miután megmerítkezett a vízben, Pulasztja, a kiváló bölcs így szólt Góvardhanhoz: „Állj fel!”
43. Mikor a nagyon nehéz hegy nem állt fel, a nagy bölcs mindkét kézzel megragadta őt, minden csodás erejét latba vetve.
44. Erősen fogta, és kedves szavakkal kérlelte is, ám a Hegykirály, Dróna fia egy ujjnyit sem moccant.
45. Pulasztja szólt: Ó, legkiválóbb hegy, gyere, gyere, ne légy, ó, ne légy ilyen nehéz. Látom, hogy haragos vagy, mondd el kérlek az okát!
46. Góvardhan szólt: Ó, bölcs, én nem hibáztam, te tettél le engem, s megfogadtam, ha leteszel, nem kelek fel többé.
47. Pulasztja, a bölcsek vezére („tigrise”) dühbe gurult, minden ízében remegett, s ajkairól átok fakadt.
48. Pulasztja szólt: Szemtelen hegy, nem töltötted be a vágyam! Ezért napról napra sorvadj egy szezámmagnyit!
49. Szannanda szólt: Ó, Nanda, Pulasztja rsi Kásíba ment, s a Góvardhan-hegy napról napra egy szezámmagnyit fogyatkozik.
50. Amíg a Gangesz, Bhagíratha leánya, s amíg a Góvardhan-hegy (jelen van), addig Kali hatalma nem mutatkozik meg.
51. Elbeszéltem neked Góvardhan megjelenésének csodálatos és áldásos történetét, mely megsemmisíti az emberek vétkeit, s oly zamatos, hogy megajándékozza őket az üdvösséggel,

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Jegyzetek

(1) Szannanda egy idősebb gópa
(2) a szanszkrt szöveg szép költőiséggel jelzi a számot. A szöveg szó szerint így hangzik: véda-nága-krósa, azaz véda-kígyó krósa. A védák száma négy, a kígyóké pedig hét, így kapjuk a negyvenhetes számot. A krósa hosszmérték, megfelel 1/4 jódzsanának, kb 3-4 km.
(3) Pulasztja ősbölcs, Brahmá fia
(4) Visvésvara, és Visvanáth (mindkét név jelentése: „a mindenség ura”) Siva nevei, Kásí (Benáresz) Siva városa
(5) a jódzsana hosszmérték, megfelel kb 12-16 km-nek
(6) Ajódhjá városa körüli terület a mai Uttar-Pradés területén, a Szaraju (ma Ghaghara) folyó partján
(7) „mána-lílá”: a mána szó jelenthet tiszteletet, büszkeséget (pozitív értelemben), továbbá önteltséget, valamint féltékenységből fakadó haragot is. Lehet, hogy a szöveg a révész-kedvtelésre utal a Mánasza-gangán vizén.


Srí Girirádzs születését a Garga-szanhitá 3.9. fejezete beszéli el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése