2009. augusztus 15., szombat

Sríla Prabhupád pranám


nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale |
svāmī śrī bhaktivedānta prabhupādāya te namaḥ ||
gurvājñāṁ śīrasi-dhāryaṁ śaktyāveśa-sva-rūpine |
hare-kṛṣṇeti mantreṇa pāścatya-prācya-tāriṇe ||
viśvācārya-pravaryāya divya-kāruṇya-mūrtaye |
śrī bhāgavata-mādhurya-gīta-jñāna-pradāyine ||
gaura-śrī-rūpa-siddhānta-sarasvatī-niṣevine |
rādhā-kṛṣṇa-padāmbhoja-bhṛṅgāya gurave namaḥ ||

namaḥ – hódolat; oṁ – OM; viṣṇu-pādāya – a Visnunak kedvesnek; kṛṣṇa-preṣṭhāya – Krsna legkedvesebbjének; bhū-tale – a Föld színén; svāmī śrī bhaktivedānta prabhupādāya – Szvámí Srí Bhaktivédánta Prabhupádnak; te – néked; namaḥ – hódolat; guru-ājñām – mestere utasítását; śīrasi-dhāryam – fejen tartandót; śaktyāveśa-sva-rūpine – felhatalmazottként saját formájúnak; hare-kṛṣṇa iti – „Haré Krsna”; mantreṇa – mantrával; pāścatya-prācya-tāriṇe – nyugatot és keletet megszabadítónak; viśa-ācārya-pravaryāya – a világ-tanítók legkiválóbbjának; divya-kāruṇya-mūrtaye – az isteni könyörület megtestesülésének; śrī bhāgavata-mādhurya-gīta-jñāna-pradāyine – Srí Bhágavata édességét, s a Gítá tudását adományozónak; gaura-śrī-rūpa-siddhānta-sarasvatī niṣevine – Gaura, Srí Rúpa és Sziddhánta Szaraszvatít szolgálónak; rādhā-kṛṣṇa-pada-ambhoja-bhṛṅgāya – Rádhá és Krsna láb-lótusza méhecskéjének; gurave – mesterek; namaḥ – hódolat

Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Ő Isteni kegyelme A. Cs. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupádnak, aki igen kedves az Úr Krsnának, mert az Ő lótuszvirág lábainál keresett menedéket.
Komolyan megszívlelte lelki tanítómesterének utasításait, Nitjánanda Prabhu pedig felhatalmazta arra, hogy saktjávésa avatárként tevékenykedjék. A Haré Krsna mantrát Nyugaton s Keleten egyaránt elterjesztette, megmentve s fölemelve ezzel az elesett lelkeket.
Lévén az isteni kegyelem megszemélyesítője, ő minden dzsagat-guru legkiválóbbja. Szerte a világon a Bhágavata-purána legédesebb nektárját, valamint a Bhagavad-gítá transzcendentális tudományát hirdette önzetlenül.
Megszakítás nélkül szolgálja Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákurt, Rúpa Gószvámít és Csaitanja Maháprabhut. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Sríla Prabhupádnak, aki szüntelenül Srí Srí Rádhá és Góvinda lótusz lábainak nektárját élvezi, akár egy méhecske.

E Sríla Prabhupádot magasztaló fohászt Bhakti Szundar Góvinda Mahárádzs írta.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése