2009. július 6., hétfő

a hat kérdés


Sríla Prabhupád e szavakkal kommentálja a Bhágavata-purána 1.2.1. versét: „Naimisáranja bölcsei hat kérdést tettek fel Szúta gószvámínak, aki most egyenként mindet megválaszolja.”
Vajon melyik e hat kérdés, s melyek a rájuk adott válaszok?

Az első fejezetben Saunaka hatszor kérleli Szúta gószvámít, az alábbi szavakkal:
· 1.1.9. śamsitum arhasi (kérlek beszéld el)
· 1.1.11. brūhi (mondd el!)
· 1.1.13. anuvarṇitum arhasi (kérlek, magyarázd el)
· 1.1.17. brūhi (mondd el!)
· 1.1.18. ākhyāhi (mondd el!)
· 1.1.23. brūhi (mondd el!)
A hat kérdés tehát e versek köré csoportosul:

1. Vajon mi szolgálja az emberiség kizárólagos jólétét? (1.1.9.)
2. A kali-kor emberei lusták, értelmük gyönge, s hiányzik belőlük a jámborság is, s a szentírások mégis sokféle feladatot jelölnek ki számukra. Vajon mi e sokféle szentírás lényege? Mi az, ami a szívet, az értelmet megbékíti? (1.1.10-11.)
A kérdésekre Szúta gószvámí a második fejezetben válaszol: A legmagasztosabb dharma az, minek nyomán a szívben kibontakozik a szerető odaadás, a bhakti, hiszen a tudás, és a függetlenség is a bhakti nyomában jár. (1.2.6-7.) Ám az a dharma, ami nem ébreszt vonzalmat a Hari-kathá iránt, csupán hiábavaló erőfeszítés. Az ember ne az érzékei elégedettségét kutassa, hanem az Abszolút Igazságot! A pillanatnyi élethelyzetekhez igazodó feladatok is e célt kell szolgálják, az ember dharmáját betöltve is Hari elégedettségéért cselekedjen. Ezért hallgassa egyhegyű figyelemmel a róla szóló elbeszéléseket, dicsőítse buzgón urát, meditáljon mindig rajra, s imádja őt! (1.2.8-14.) A Vászudéváról szóló történetek hallgatva, s a szenteket szolgálva az őszinte hívő megtisztul bűneitől, odaadása megszilárdul, s végül a Legfelsőbbet megpillantva a szívét gúzsba kötő csomó is széthasíttatik. Vászudéva-Krsna imádata így teszi elégedetté a szívet. (1.2.16-22.)

3. Beszélj Bhagaván-Krsnáról! (1.1.12-16.)
Szúta gószvámí válasza: régen az üdvösségre vágyó nagy szentek mind Vászudévát, a legfelsőbbet imádták... (1.2.25-29.)

4. Beszélj nekünk Bhagaván alászállásainak tetteiről! (1.1.17.)
A válasz: ő teremtette a mindenséget, beléhatol s fenntartja azt. (1.2.30.) Azért jelenik meg e világban, hogy gondoskodjon híveiről. (1.2.34.)

5. Beszélj nekünk az avatárokról, Hari megannyi megjelenéséről a világban! (1.1.18.)!
Válaszul Szúta gószvámí a harmadik fejezetben sorolja fel a huszonkét legfontosabb avatárt. (1.3.1-29.)

6. Ki oltalmazza a dharmát, miután Krsna saját hajlékára távozott? (1.1.23.)
A válasz: Krsna eltávoztával beköszönt a sötétség, hiszen a dharma és a tudás is eltávoznak vele együtt. Ám felkel majd a Bhágavata-purána Napja, s fényesen tündököl a látásukat vesztett útkeresők számára! (1.3.43.)

Dzsíva gószvámí némileg másképp sorolja fel e témaköröket, az első két kérdést egy témakörnek tekinti, míg az 1.1.12-16. verseket két témakörre bontja: Krsna szándéka (1.1.12.), és Krsna dicsősége (1.1.13-16.). A témakörök eszerint így alakulnak:

2. Mi Krsna alászállásának célja? (1.1.12.)
Szúta gószvámí válasza: hogy gondoskodjon híveiről, hiszen ez minden avatár alászállásának célja. (1.2.34.)

3. Beszélj nekünk Krsnáról, az ő dicsőségéről és kedvteléseiről! (1.1.13-16., majd megismételve 1.1.19-20.)
A válasz: régen az üdvösségre vágyó nagy szentek mind Vászudévát, a legfelsőbbet imádták... (1.2.25-29.)

4. Beszélj nekünk Bhagaván alászállásainak tetteiről! (1.1.17.)
A válasz: ő teremtette a mindenséget, beléhatol s fenntartja azt. (1.2.30.)

„Srídhar szvámí magyarázata hat kérdést említ. Az első az 1.1.9. verstől, majd az 1.1.12-16. versekben két kérdést olvashatunk Krsna megjelenéseinek szándékáról, és Krsna történetéről. Az 1.19-20. versek e két kérdés megerősítése, s az 1.2.34. vers válaszol rá, őt a világ oltalmazása foglalkoztatja.
Így lelhető fel a kommentárban említett hat kérdés, melyből a második fejezet négyet is megválaszol. A negyedik kérdés a mindenség teremtéséről (1.1.17.), s a többi kedvtelésről szól, s a rá adott válasz az 1.2.30. verstől olvasható. Az avatárok történeteiről szóló kérdésre (1.1.18.) a harmadik fejezet válaszol, s a dharma oltalmáról (1.1.23.) szóló kérdésre pedig a harmadik fejezet utolsó verse (1.3.43.).” (Dzsíva gószvámí: Krama-szandarbha, 1.2.1.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése