2009. május 2., szombat

Krsna


Rúpa gószvámí így énekel Krsna szépségéről, a Srí Préméndu szágara (Szerelem-hold-óceán) című versében, mely Krsna száznyolc nevét magasztalja:

kalahāntaritā-vṛttā kācid vallava-sundarī |
virahottāpa-khinnāṅgī sakhīṁ sotkaṇṭham abravīt ||1||

Egy szépséges pásztorlányka, kit a cívódás elszakított kedvesétől,
s kinek testét az elválás gyötrelme perzselte, vágyakozással telve így szólt barátnőjéhez:

hanta gauri sa kiṁ gantā panthānaṁ mama netrayoḥ |
śrī-kṛṣṇaḥ karuṇā-sindhuḥ kṛṣṇo gokula-vallabhaḥ ||2||

Ó Gaurí, vajon jár-e még szemeim útján (látom-e valaha)
Srí Krsnát, a könyörület óceánját, Krsnát, a Gókulabéliek kedvencét,

govindaḥ paramānando nanda-mandira-maṅgalam |
yaśodā-khani-māṇikyaṁ gopendrāmbhodhi-candramāḥ ||3||

Góvindát, a legfőbb gyönyört, Nanda házának jószerencséjét,
Jasódá drágakőbányájának ékkövét, a gópák vezére óceánjának holdját,

navāmbhodhara-saṁrambha- viḍambi-ruci-ḍambaraḥ |
kṣipta-hāṭaka-śauṭīrya- paṭṭa-pītāmbarāvṛtaḥ ||4||

őt, kinek ragyogó szépségű bőrszíne megcsúfolja a friss viharfelhők büszkeségét,
sárga selyemruhája pedig elhomályosítja az arany csillogását,

kandarpa-rūpa-sandarpa- hāri-pāda-nakha-dyutiḥ |
dhvajāmbhoruha-dambholi yavāṅkuśa-lasat-padaḥ ||5||

lába körmének tündöklése letöri a szerelemisten kevélységét,
lábnyomában zászló, lótusz, villám, árpamag és elefántösztöke tűnik fel,

pada-pañjara-siñjāna- mañju-mañjīra-khañjanaḥ |
masāra-sampuṭākāra- dhāri jānu-yugojjvalaḥ ||6||

lába a madárház, hol khanydzsana madarakként csilingelnek bokacsengettyűi,
pompás térdei akár két smaragd ládika,

śauṇḍa-stamberamoddaṇḍa- śuṇḍāramyoru-sauṣṭhavaḥ |
maṇi-kiṅkiṇi-saṁkīrṇa- viśaṅkaṭa-kaṭi-sthalaḥ ||7||

szépséges combjai akár a mámoros elefántok égnek meredő ormánya,
erőteljes csípőjén ékköves csengettyűk dalolnak,

madhyamādhurya-vidhvasta- divya-siṁha-madoddhatiḥ |
gārutmata-giri-grāva- gariṣṭhoras-taṭāntaraḥ ||8||

vonzó dereka letöri a mennyei oroszlánok öntelt büszkeségét,
mellkasának dombja a leghatalmasabb smaragdhegy,

kambu-kaṇṭha-sthalālambi- maṇi-samrāḍ alaṅkṛtiḥ |
ākhaṇḍala-maṇi-stambha- spardhi-dor-daṇḍa-caṇḍimā ||9||

kagylókürt nyakán az ékszerek császára díszlik,
erős karjai Indra drágaköves oszlopaival vetekszenek,

khaṇḍitākhaṇḍa-koṭīndu- saundarya-mukha-maṇḍalaḥ |
lāvaṇya-laharī-sindhuḥ sindūra-tulitādharaḥ ||10||

gyönyörű kerek arca milliónyi telihold szépségét halványítja el,
szépsége mint az óceán hullámai, ajkai akár a szindúra,

phullāravinda-saundarya kandalī-tundilekṣaṇaḥ |
gaṇḍānta-tāṇḍava-krīḍā- hiṇḍan-makara-kuṇḍalaḥ ||11||

tágra nyílt szemei akár a lótusz nyíló virága,
orcája mellett a cápaalakú fülbevalói táncolnak,

navīna-yauvanārambha- jṛmbhitojjvala-vigrahaḥ |
apāṅga-tuṅgitānaṅga- koṭi-kodaṇḍa-vikramaḥ ||12||

teste a zsenge fiatalság pompájában ragyog,
oldalpillantása a szerelemisten milliónyi íjának ereje.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése