2009. március 31., kedd

csit-sakti – a lelki energia


hlādinī sandhinī saṁvit
tvayy ekā sarva-saṁsthitau |
hlāda-tāpa-karī miśrā
tvayi no guṇa-varjite ||

hlādinī – gyönyöradó; sandhinī – teljes létezés; saṁvid – mindentudás; tvayi – benned; ekā – egy; sarva- saṁsthitau – minden együttlévőben; hlāda-tāpa-karī – örömet és szenvedést okozó; miśrā – keveréke, elegye; tvayi – benned; no – nem; guṇa-varjite – kötelékektől mentesben;

A gyönyöradás, a teljes létezés, és a mindentudás egyesül benned,
mentes vagy az (anyagi) kötelékektől, melyek az örömöt, a szenvedést és a kettő elegyét okozzák.
(Viṣṇu-purāṇa 1.12.68, Dhruva herceg fohászából)

Sríla Prabhupád így szól e versről „Az élet végső céja” című könyvében, „Az istenszeretet titkai” fejezetben:
Srí Krsna személyisége eredendően transzcendentális léttel, tudással és boldogsággal teljes. Belső, vagyis teljes tudatú energiája háromféleképpen nyilvánul meg, mint hládiní, szandhiní és szamvit, vagyis a transzcendentális boldogság, lét és tudat gyanánt. A Visnu-purána a következőképp támasztja mindezt alá: „Óh, mindent átható Uram! A hládiní, szandhiní és szamvit energiák mind tudatosak. Elkülönült részeid, az élőlények pedig ezeknek eltorzult erejét mondhatják magukénak. A külső energia három kötőerejének befolyása alatt az eredeti isteni energiáknak torz vetületét sajátították el, mert az élőlény hajlamos a májá, a megtévesztő energia befolyása alá kerülni. Ám személyedben e három energia transzcendentális a májához képest.”

Hládiní

A hládiní szó a hlád - örvendezik igéből származik. Az -in képző lehet olyan, mint a magyarban az -os, -es, -ös, pl. bala - erő, bala - erős, bhaga - jószerencse, fenség, bhagin - szerencsés, pompás; illetve jelentheti az adott cselekvést gyakorló személyt, jóga - jógin, szannjásza - szannjászin. Az -iní nem más, mint az -in képző nőnemű alakja, hiszen itt az isteni energiákról (sakti) van szó, a sakti szó pedig nőnemű. A versben egyébként az éká és a szarva-szamszthitau szavak is emiatt nőneműek.
A hládiní tehát jelentése tehát: "örömös", amit örvendező, vagy gyönyört adó, boldogító értelemben is használnak. Krsnadász Kavirádzs gószvámí is ebben az értelemben említi a Csaitanja-csaritámrtában: "A hládiní energia ad
örömet Krsnának, és táplálja Krsna bhakáit" (1.4.60.), s valóban, a hládiní-sakti személyes megjelenése Rádhá.
PDF
lásd még: hármasságok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése