2009. február 26., csütörtök

Csaitanja Maháprabhu tanítása dióhéjban


ārādhyo bhagavān vrajeśa-tanayas-tad-dhāma vṛndāvanaṁ
ramyā kācid-upāsanā vraja-vadhū-vargeṇa yā kalpitā |
śrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam-amalaṁ premā pumartho mahān
śrī caitanya mahāprabhor-matam-idaṁ tatrādaro naḥ paraḥ ||

ārādhyaḥ – imádandó; bhagavān – a magasztos Úr; vraja-īśa-tanayaḥ – Vradzsa urának fia; tad-dhāma vṛndāvanam – az ő hajléka, Vrndávan; ramyā – szép, örömteli, vonzó; kācit – valami; upāsanā – imádat, szolgálat; vraja-vadhū-vargeṇa – Vradzsa hölgyeinek csoportja által; yā – ami; kalpitā – megtett; śrīmad-bhāgavatam – Srímad Bhágavatam; pramāṇam – bizonyság; amalam – makulátlan; premā – rajongó szeretetet; pum-arthaḥ – emberi életcél; mahān – legföbb; śrī caitanya mahāprabhoḥ – Srí Csaitanja Maháprabhué; matam – tanítás; idam – ez; tatra – eziránt; ādaraḥ – tisztelet, megbecsülés, hódolat; naḥ – miénk; paraḥ – legfőbb;

Hódoljunk az isteni személynek, Vradzsa ura, Nanda fiacskájának, s hasonlóképp az ő hajlékának, Vrndávannak! A legcsodálatosabb imádat az, mellyel Vradzsa hölgyei fordulnak őfelé. A végső bizonyság a makulátlan Srímad Bhágavatam, s a rajongó szeretet, a préma a legfőbb életcél. Ez Srí Csaitanja Maháprabhu tanítása, melyre a legnagyobb megbecsüléssel tekintünk.

A vers Csaitanja Maháprabhu tanításának öt legfontosabb elemét foglalja össze. A legfőbb Isten az isteni voltát elrejtő vrndávani Krsna, aki kisgyermekként Nanda udvarán a porban játszik. Soha nincs egyedül: Vradzsa lakói, a pásztorok pásztorlánykák s jószágok társaságában él. A számára legtöbb örömöt nyújtó imádat a fejőslánykáké. A vers e részlete az imádat csúcsaként kétszeresen is Krsna és a gópík szerelmes rásza-táncára utal: az imádat [upāsanā] jelzője a ramyā, ami itt melléknévként szépet, örömtelit, vonzót jelent, ám főnévként éjszakát. A vadhū – fiatalasszony – szó jelentése pedig voltaképpen menyasszony.
Krsna kedvteléseiről a Bhágavata-purána tizedik énekében olvashatunk, ezért ez a szentírás legfőbb valamennyi közül.
A védák feltárják az emberi élet négy célját: erény [dharma], gyarapodás [artha], az érzéki vágyak betöltése [káma], és a megszabadulás a szanszára világából [móksa]. A rajongó istenszeretet, a préma azonban felülmúlja valamennyit.

Sajnos nem tudtam kideríteni a vers szerzőjét. A Gaudíja-kanthahára Visvanáth Csakravartí verseként közli, más források szerint a szerző Srínáth Csakravartí, s a vers az ő Csaitanja-manydzsusá című Bhágavatam-kommentárjából származik. Srínáth Csakravartí Advaita Prabhu tanítványa, és a jeles költő, Kavi Karnapura mestere.

A versmérték: śārdūlavikrīḍita (tigrisjáték): – – – υυ– υ– υυυ– / – – υ– – υ–
--
hasonló témájú Bhaktivinód Thákur verse, mely tíz pontban foglalja össze Csaitanja Maháprabhu tanítását.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése