2009. január 23., péntek

Bhagavad-gítá 1.10.


aparyāptaṁ tad-asmākaṁ balaṁ bhīṣmābhirakṣitam |
paryāptaṁ tv-idam-eteṣāṁ balaṁ bhīmābhirakṣitam||

A verset ácsárjáink kétféleképpen értelmezik. Sríla Prabhupád fordítása így hangzik: „Erőnk mérhetetlen, s Bhísma nagyatya tökéletes védelmet nyújt, míg a Pándavák hadereje, amit Bhíma védelmez gondosan – korlátozott.” Srídhar Mahárádzsé viszont éppen fordítva: „Hadseregünk, melyet Bhísma vezet csekély, míg a Pándavák serege, melyet Bhíma védelmez, megfelelő.”

Vizsgáljuk meg a kérdést! A szavak fordítása egyenként a következő: abhirakṣitam - felügyelt, oltalmazott; balam - erő; tad asmākam - az a miénk; idam eteṣām - azoké (mondja Durjódhan, tehát a pándaváké). Mindezeket figyelembe véve mondatunk szerkezete így alakul: „A mi Bhísma által felügyelt haderőnk aparyāptam, míg az ő Bhíma által felügyelt haderejük paryāptam.” Most lássuk a kulcsszavakat.
A paryāptam szó az āp igéből származik, melynek jelentése elnyer, elér, megszerez, így az āpta az elnyert, az elért; a pari (körül, nagyon) igekötővel kiegészítve tehát a paryāpta (pari+ āpta) jelentése teljesen megszerzett, teljesen elért, s ebből következően még: megfelelő, alkalmas, kiterjedt. (Ez a szövegben a pándavák seregének jelzője).
Az a-paryāptam az a fosztóképzőként való értelmezésével pedig: „nem megfelelő”, azaz nem elégséges. Ez az értelmezés Srídhar Mahárádzs fordítását támasztja alá.

A Mahábhárata leírása szerint a csatában 18 hadtest (akṣauhinī) katona vett részt, egy hadtest 21870 harci kocsiból, 21870 harci elefántból, 65610 lovasból és 109350 gyalogosból áll. Az is kiderül, hogy Durjódhanék hadereje a nagyobb, hiszen Dhrtarástra így kérdezi Szanydzsaját: „A tizenegy hadtestnyi sereget látva hogyan rendezte el kisebb seregét Pándu fia, Judhisthir?” (Mahábhárata 6.19.1)
Miért panaszkodna Durjódhan, ha az ő serege nagyobb? Srídhar Szvámí és Visnaváth Csakravartí kommentárjaikban szólnak erről: Bhísma a kuruk seregének vezére mindkét oldalhoz húz, ez a számbéli fölényben lévő kurukat gyengíti, míg a pándavákat erősíti. Durjódhan itt ezt hányja nagyon finoman Bhísma szemére. S valóban, később Bhísma maga árulja el a pándaváknak, hogy Sikhandinnal nem harcol, így Ardzsuna Sikhandin háta mögül lőhette le a kuruk nagy harcosát, fosztva meg ezzel Durjódhan seregét vezérétől.

Sríla Prabhupád fordítását és kommentárját Baladév Vidábhúsan kommentárjára alapozza, aki az aparyāptam szót így magyarázza a-pari-āpta: nem-körül-elért, azaz körülzárhatatlan, legyőzhetetlen, felmérhetetlen (szanszkrt nyelvű kommentárjában az aparimita - felmérhetetlen szinonímát használja). A kuruk számbéli fölényben vannak – magyarázza Baladév Durjódhan szavait –, és Bhísma nagyatya éles elmével irányítja a seregét, míg kisebb haderejű pándavák vezérének, Bhímának értelme jelentéktelen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése