2009. február 19., csütörtök

Abhay Narayan


1993 február 19.én, tizenhat éve távozott e világból Abhay Narayan.


Śrīla Bhakti Abhaya Nārāyaṇa

namaḥ oṁ viṣṇupādāya
sad-guṇa-sadanāya ca
|
śrīmate bhakti abhaya
nārāyaṇāya te namaḥ
||

gaudīya-vaiṣṇavācārya
svāmīpadāmbujālaye
|
śrīla śrīdharapādābja
śikṣita mahate namaḥ
||

sunirbhova-pracāraka
sarva-citta-rasāvaha
|
tīkṣna-buddhimatāmvara
saduttama namo'stute
||

śrī rādhā-gopīvallabha-
śuddha-sevā-parātmane
|
kṛṣṇa-nāma pracārena
sarveṣāṁ ṣubhadāya te
||

vairāgya vasudhādhāraḥ
vasudhaiva svabāndhava
|
sarveṣāṁ hitacintaka
gaura priyāya te namaḥ
||

akasmāt-kīrtidā-putry-
āhuti-vidruta-cetase
|
nitya-līlā praviṣṭāya
tubhyam śrī gurave namaḥ
||

namaḥ – hódolat; oṁ viṣṇu-pādāya – Visnu lábá(nál lévő)nek; sad-guṇa-sadanāya – a transzcendentális tulajdonságok tárházának; ca – és; śrīmate bhakti abhaya nārāyaṇāya – Srímad Bhakti Abhaj Nárájannak; te – néked; namaḥ – hódolat;
gaudīya-vaiṣṇavācārya
– a gaudíja vaisnava tanító; svāmī pada-ambuja-ālaye – A.Cs. Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád lótuszlábainál lakozott; śrīla śrīdhara-pāda-abja-śikṣita – Bhakti Raksak Srídhar Mahárádzs lótuszlábánál tanult; mahate – dicsőnek; namaḥ – hódolat;
sunirbhova-pracāraka
– rettenthetetlen prédikátor!; sarva-citta-rasa-āvaha – minden szívnek lelki ízeket hozó!; tīkṣna-buddhimatām – az éles ésszel rendelkezők közül; vara – a legkiválóbb!; sat-uttama – a legkiválóbb!; namaḥ – hódolat; astu – legyen; te – néked;
śrī rādhā-gopīvallabha-śuddha-sevā-para-ātmane
– Srí Rádhá Gópívallabha makulátlan szolgálatának szentelte magát; kṛṣṇa-nāma-pracārena – Krsna nevének prédikálásával; sarveṣāṁ ṣubha-dāyate – mindenkinek áldást adott;
vairāgya-vasudhādhāraḥ
– a lemondás hegye; vasudhā – a föld; eva – bizony; sva-bāndhava – barát; sarveṣāṁ hita-cintaka – mindenki kedves jóakarója; gaura-priyāya – Csaitanjának kedvesnek; te – néked; namaḥ – hódolat;
akasmāt
– hirtelen; kīrtidā-putr
ī-āhuti-vidruta-cetase – Kírtidá leányának hívása távozó szívében (tudatában); nitya-līlā-praviṣṭāya – az örök kedvtelésbe belépettnek; tubhyam – néked; śrī gurave – srí gurunak; namaḥ – hódolat;

Hódolatom ajánlom Sríla Bhakti Abhay Narayan Mahárádzsnak, aki a jótulajdonságok tárháza.
A gaudíja vaisnava ácsárja, Bhaktivédánta Szvámí Prabhupád lótuszvirág lábainak oltalmában lakozott, és Sríla Bhakti Raksak Srídhar Mahárádzs lótuszlábainál folytatta tanulmányait.
Rettenthetetlen prédikátor volt, aki mindenki szívét a rasza rajongó örömével töltötte el. Kiváló volt ő az értelmes emberek között, hódolatom néki!
Szívében mindig tiszta odaadással szolgálta Srí Srí Rádhá Gópívallabhát. Krsna szent neveit osztogatva mindenkire áldást záporozott.
A lemondás megingathatatlan hegye volt ő, aki az egész világot barátjává tette. Mindenki javáról gondoskodott, s nagyon kedves volt Gauránga Maháprabhunak, hódolat néki.
Hirtelen távozott e bolygóról, hogy az örök kedvtelésekhez csatlakozzék, miközben szívét eltöltötte Kírtidá leányának hívó hangulata. Hódolat néked Gurudév!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése